Informacja dotycząca majątku GUGiK

Informacja dotycząca majątku GUGiK:

Majątek posiadany przez GUGiK dane w zł na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2017 r.

 1. Grunty, budynki i lokale: 1 465 843,22 zł
 2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: 13 442 138,48 zł
 3. Specjalistyczny sprzęt urządzenia i aparaty: 3 372 839,93 zł
 4. Urządzenia techniczne: 1 303 381,80 zł
 5. Środki transportu: 353 861,82 zł
 6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: 43 893,17 zł
 7. Wartości niematerialne i prawne: 1 553 786,67 zł

Ogółem: 21 535 745,09


Majątek posiadany przez GUGiK dane w zł na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2016 r.

 1. Grunty, budynki i lokale: 1 514 003,97 zł
 2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: 14 886 667,40 zł
 3. Specjalistyczny sprzęt urządzenia i aparaty: 3 728 586,61 zł
 4. Urządzenia techniczne: 1 367 884,83 zł
 5. Środki transportu: 447 919,92 zł
 6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: 21 795,29 zł
 7. Wartości niematerialne i prawne: 4 823 636,67 zł

Ogółem: 27 052 642,38 zł


Majątek posiadany przez GUGiK dane w zł na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2015 r.

 1. Grunty, budynki i lokale: 1 562 164,72 zł - 2 szt
 2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: 20 386 153,66 zł - 1601 szt.
 3. Specjalistyczny sprzęt urządzenia i aparaty: 3 862 979,98 zł - 315 szt.
 4. Urządzenia techniczne: 1 552 947,69 zł - 48 szt.
 5. Środki transportu: 541 978,02 zł - 11 szt.
 6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: 23 074,20 zł - 34 szt.
 7. Wartości niematerialne i prawne: 11642565,71 zł - 586 szt.

Ogółem: 39 571 863,98


Majątek posiadany przez GUGiK dane w zł na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2014 r.

 1. Grunty, budynki i lokale: 1 926 430,05 zł - 2 szt
 2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: 20 953 946,74 zł - 1508 szt.
 3. Specjalistyczny sprzęt urządzenia i aparaty: 2 382 235,70 zł - 254 szt.
 4. Urządzenia techniczne: 366 369,64 zł - 40 szt.
 5. Środki transportu: 0,00 zł - 7 szt.
 6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: 21 971,66 zł - 33 szt.
 7. Wartości niematerialne i prawne: 10 325 955,44 zł - 444 szt.

Ogółem: 35 610 539,59


Majątek posiadany przez GUGiK dane w zł na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2013 r.

 1. Grunty, budynki i lokale:1 658 486,22 zł - 2 szt
 2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:24 433 307,73 zł - 1439 szt.
 3. Specjalistyczny sprzęt urządzenia i aparaty: 721 815,23 zł - 221 szt.
 4. Urządzenia techniczne: 405 404,44 zł - 37 szt
 5. Środki transportu: 0,00 zł - 7 szt.
 6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: 32 570,66 zł - 33 szt.
 7. Wartości niematerialne i prawne: 17 293 872,30zł - 419 szt.

Ogółem: 44 545 456,58


Majątek posiadany przez GUGiK dane w zł na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2012 r.

 1. Grunty, budynki i lokale:1 706 646,97 zł - 2 szt
 2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:6 985 384,33 zł - 1309 szt.
 3. Specjalistyczny sprzęt urządzenia i aparaty: 19 444 936,70 zł - 1552 szt.
 4. Urządzenia techniczne: 166 497,26 zł - 32 szt
 5. Środki transportu: 83 125,96 zł - 7 szt.
 6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: 42 988,05 zł - 32 szt.
 7. Wartości niematerialne i prawne: 23 973 125,91zł - 381 szt.

Ogółem: 52 402 705,18


Majątek posiadany przez GUGiK dane w zł na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2011 r.

 1. Grunty, budynki i lokale: 1 754 807,72 zł  - 2 szt.
 2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: 6 985 384,33 zł - 1309 szt.
 3. Specjalistyczny sprzęt urządzenia i aparaty: 2 964 457,95 zł - 253 szt.
 4. Urządzenia techniczne: 198 385,99 zł - 32 szt.
 5. Środki transportu: 200 418,76 zł - 7 szt.
 6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: 79 984,34 zł - 30 szt.
 7. Wartości niematerialne i prawne: 4 884 652,49zł - 345 szt.

Ogółem: 17 068 091,58 zł


Majątek posiadany przez GUGiK dane w zł na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 31.06.2011 r.

 1. Grunty, budynki i lokale: 1 768 414,47 zł  - 2 szt.
 2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: 8 281 889,81 zł - 1279 szt.
 3. Specjalistyczny sprzęt urządzenia i aparaty: 3 955 615,75 zł - 253 szt.
 4. Urządzenia techniczne: 204 580,37 zł - 31 szt.
 5. Środki transportu: 259 065,22 zł - 7 szt.
 6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: 97 969,09 zł - 29 szt.
 7. Wartości niematerialne i prawne: 3 500 802,64 zł - 310 szt.

Ogółem: 18 068 337,35 zł


Majątek posiadany przez GUGiK dane w zł na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2010 r.

 1. Grunty, budynki i lokale: 1 792 365,57 zł  - 2 szt.
 2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: 3 721 136,24 zł - 1216 szt.
 3. Specjalistyczny sprzęt urządzenia i aparaty: 4 946 777,83 zł - 253 szt.
 4. Urządzenia techniczne: 214 969,63 zł- 30 szt.
 5. Środki transportu: 317 711,56 zł - 7 szt.
 6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: 127 567,24 zł - 29 szt.
 7. Wartości niematerialne i prawne: 19 041 262,83 zł - 247 szt.

Ogółem: 30 161 790,90 zł


Majątek posiadany przez GUGiK dane w zł na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2009 r.

 1. Grunty, budynki i lokale: 1 840 267,72zł  - 2 szt.
 2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: 3 612 772,26 zł - 1147 szt.
 3. Specjalistyczny sprzęt urządzenia i aparaty: 6 466 093,65 zł - 244 szt.
 4. Urządzenia techniczne: 229 908,94 zł- 28 szt.
 5. Środki transportu: 435 004,36 zł - 7 szt.
 6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: 319 660 57 zł - 29 szt.
 7. Wartości niematerialne i prawne: 11 023 701,83 zł - 118 szt.

Ogółem: 23 927 409,33 zł


Majątek posiadany przez GUGiK dane w zł na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2008 r.

 1. Grunty, budynki i lokale: 2 198 490,23 zł  - 2 szt.
 2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:9 860 667,80 zł - 1640 szt.
 3. Specjalistyczny sprzęt urządzenia i aparaty: 8 369 347,71 zł - 244 szt.
 4. Urządzenia techniczne: 211 615,26 zł - 26 szt.
 5. Środki transportu: 546 872,83 zł - 12 szt.
 6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: 235 343,90 zł - 35 szt.
 7. Wartości niematerialne i prawne: 15 639 344,73 zł - 93 szt.

Ogółem: 37 061 682,46 zł


Majątek posiadany przez GUGiK dane w zł na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2007 r.

 1. Wartości niematerialne i prawne: 148 096,05 zł
 2. Rzeczowe aktywa trwałe: 29 757 468,37 w tym:
  1. Środki trwałe: 11 064 209,82 zł w tym:
   1. Urządzenia techniczne i maszyny: 10 403 952,66 zł
   2. Środki transportu : 389 833,78 zł
   3. Inne środki trwałe: 270 423,38 zł
  2. Inwestycje rozpoczęte 18 693 258,55 


 Ogółem: 29 905 564,42 zł  


Majątek posiadany przez GUGiK (stan na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2006 r.

 1. Wartości niematerialne i prawne: 807 773,39 zł
 2. Pozostałe wartości trwałe 46 150,80 zł
 3. Rzeczowe aktywa trwałe 18 741 155,23 zł w tym:
  1. Środki trwałe: 18 093 469,09 zł w tym:
   1. Urządzenia techniczne i maszyny: 17 558 923,07 zł
   2. Środki transportu: 534 546,02 zł
 4. Inne środki trwałe: 647 686,14 zł

 Majątek posiadany przez GUGiK stan na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2005 r.

 1. Wartości niematerialne i prawne: 816 479,52 zł
 2. Rzeczowe aktywa trwałe: 4 461 279,11 w tym:
  1. Środki trwałe: 4 461 279,11 zł w tym:
   1. Urządzenia techniczne i maszyny: 3 360 989,28 zł
   2. Środki transportu: 556 152,02 zł
   3. Inne środki trwałe: 544 137,81 zł

Majątek posiadany przez GUGiK stan na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2004 r.

 1. Wartości niematerialne i prawne: 368 332,31 zł
 2. Rzeczowe aktywa trwałe: 20 399 730,38 w tym:
  1. Środki trwałe: 3 513 487,27 zł w tym:
   1. Budynki i budowle: 525 816,00 zł
   2. Urządzenia techniczne i maszyny: 2 431 519,25 zł
   3. Środki transportu: 556 152,02 zł
   4. Inne środki trwałe: 491 188,59 zł
  2. Inwestycje rozpoczęte: 16 886 243,11 zł
Rejestr zmian