Załatwianie Spraw

Skargi i wnioski

Główny Geodeta Kraju przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki, w godzinach 15.15 ­— 17.15, w pok. 3097. Możliwość umówienia spotkania poprzez sekretariat GGK tel. 22 661 80 17 e-mail: sekretariatGGK@gugik.gov.pl

Dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki, w godzinach 15.15 — 17.15, w pok. 3112. Możliwość umówienia spotkania sekretariat tel. 22 661 84 02 e-mail: gugik.ng@gugik.gov.pl

Rejestr zmian