Załatwianie Spraw

Skargi i wnioski

Przyjmowanie skarg i wniosków w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii:

Główny Geodeta Kraju przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków po uprzednim ustaleniu terminu spotkania, przy czym we wtorki przyjmuje obywateli w godzinach 16:15 – 17:15.

Zgłoszenia telefoniczne dotyczące ustalenia terminu spotkania z Głównym Geodetą Kraju przyjmuje sekretariat Głównego Geodety Kraju: pod nr tel. 22 563 14 44 lub adresem mailowym sekretariat.ggk@gugik.gov.pl

Dyrektor Departamentu NG lub Zastępca Dyrektora Departamentu NG oraz imiennie wyznaczeni pracownicy Wydziału Skarg Departamentu NG przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu pod nr telefonu 22 563 13 13 lub adresem mailowym gugik.ng@gugik.gov.pl

Rejestr zmian