Ogłoszenia

Page

GI - inspektor ds. udostępniania centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale PZGiK w Departamencie Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, ogłoszenie nr 55568, ważne do 24.10.201910-10-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/ogloszenia/gi-inspektor-ds.-udostepniania-centralnej-czesci-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego-w-wydziale-pzgik-w-departamencie-geodezji,-kartografii-i-systemow-informacji-geograficznej,-ogloszenie-nr-55568,-wazne-do-24.10.2019
Page

GI - specjalista ds. udostępniania centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale PZGiK w Departamencie Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, ogłoszenie nr 55579, ważne do 24.10.201910-10-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/ogloszenia/gi-specjalista-ds.-udostepniania-centralnej-czesci-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego-w-wydziale-pzgik-w-departamencie-geodezji,-kartografii-i-systemow-informacji-geograficznej,-ogloszenie-nr-55579,-wazne-do-24.10.2019
Page

GI - starszy inspektor ds. obsługi administracyjno-merytorycznej zadań rozwoju baz danych wydziału, Wydział Fotogrametrii i Teledetekcji, Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, ogłoszenie nr 54889, ważne do 11.10.20127-09-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/ogloszenia/gi-starszy-inspektor-ds.-obslugi-administracyjno-merytorycznej-zadan-rozwoju-baz-danych-wydzialu,-wydzial-fotogrametrii-i-teledetekcji,-departament-geodezji,-kartografii-i-systemow-informacji-geograficznej,-ogloszenie-nr-54889,-wazne-do-11.10.2019
Page

GI - specjalista ds. zarządzania systemami dziedzinowymi w Wydziale Fotogrametrii i Teledetekcji (FOTO) w Departamencie Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, ogłoszenie nr 54880, ważne do 11.10.201927-09-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/ogloszenia/gi-specjalista-ds.-zarzadzania-systemami-dziedzinowymi-w-wydziale-fotogrametrii-i-teledetekcji-foto-w-departamencie-geodezji,-kartografii-i-systemow-informacji-geograficznej,-ogloszenie-nr-54880,-wazne-do-11.10.2019
Page

GI - starszy inspektor ds. kontroli jakości danych przestrzennych w Wydziale Fotogrametrii i Teledetekcji (FOTO) w Departamencie Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, ogłoszenie nr 54876, ważne do 11.10.201927-09-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/ogloszenia/gi-starszy-inspektor-ds.-kontroli-jakosci-danych-przestrzennych-w-wydziale-fotogrametrii-i-teledetekcji-foto-w-departamencie-geodezji,-kartografii-i-systemow-informacji-geograficznej,-ogloszenie-nr-54876,-wazne-do-11.10.2019
Page

KN - starszy inspektor ds. jakości danych w Wydziale Państwowego Rejestru Granic i Powierzchni Jednostek Podziałów Terytorialnych Kraju (PRG) w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 54217, ważne do 30.09.201916-09-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/ogloszenia/kn-starszy-inspektor-ds.-jakosci-danych-w-wydziale-panstwowego-rejestru-granic-i-powierzchni-jednostek-podzialow-terytorialnych-kraju-prg-w-departamencie-informacji-o-nieruchomosciach,-ogloszenie-nr-54217,-wazne-do-30.09.2019
Page

KN - specjalista ds. tworzenia, utrzymania i rozwoju ZSIN w zakresie systemu i infrastruktury technicznej w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 54231, ważne do 20.09.201916-09-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/ogloszenia/kn-specjalista-ds.-tworzenia,-utrzymania-i-rozwoju-zsin-w-zakresie-systemu-i-infrastruktury-technicznej-w-wydziale-ewidencji-gruntow-i-budynkow-w-departamencie-informacji-o-nieruchomosciach,-ogloszenie-nr-54231,-wazne-do-20.09.2019
Page

GI - starszy specjalista ds. utrzymania i administracji systemu wspomagania pomiarów satelitarnych i nawigacji ASG-EUPOS w GSOP w Departamencie Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, ogłoszenie nr 54133, ważne do 27.09.201913-09-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/ogloszenia/gi-starszy-specjalista-ds.-utrzymania-i-administracji-systemu-wspomagania-pomiarow-satelitarnych-i-nawigacji-asg-eupos-w-gsop-w-departamencie-geodezji,-kartografii-i-systemow-informacji-geograficznej,-ogloszenie-nr-54133,-wazne-do-27.09.2019
Page

KN - specjalista ds. jakości danych w Wydziale Państwowego Rejestru Granic i Powierzchni Jednostek Podziałów Terytorialnych w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 180168, ważne do 30.04.201620-04-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/ogloszenia/kn-specjalista-ds.-jakosci-danych-w-wydziale-panstwowego-rejestru-granic-i-powierzchni-jednostek-podzialow-terytorialnych-w-departamencie-informacji-o-nieruchomosciach,-ogloszenie-nr-180168,-wazne-do-30.04.2016
Rejestr zmian