Ogłoszenia

Page

IZ – inspektor w Wydziale Geoportalu w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 49029, ważne 24.06.201908-06-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/ogloszenia/iz-inspektor-w-wydziale-geoportalu-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego,-ogloszenie-nr-49029,-wazne-24.06.2019
Page

BDG - księgowy do spraw obsługi finansowo-księgowej wydatków budżetowych i funduszu celowego w Biurze Dyrektora Generalnego, ogłoszenie nr 48244, ważne do 10.06.201928-05-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/ogloszenia/bdg-ksiegowy-do-spraw-obslugi-finansowo-ksiegowej-wydatkow-budzetowych-i-funduszu-celowego-w-biurze-dyrektora-generalnego,-ogloszenie-nr-48244,-wazne-do-10.06.2019
Page

BDG – starszy księgowy do spraw prowadzenia ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz obsługi finansowo – księgowej wydatków budżetowych w BDG, ogłoszenie nr 48291, ważne do 10.0628-05-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/ogloszenia/bdg-starszy-ksiegowy-do-spraw-prowadzenia-ewidencji-srodkow-trwalych,-pozostalych-srodkow-trwalych,-wartosci-niematerialnych-i-prawnych-oraz-obslugi-finansowo-ksiegowej-wydatkow-budzetowych-w-bdg,-ogloszenie-nr-48291,-wazne-do-10.06.2019-r.
Page

KN - specjalista ds. jakości danych w Wydziale Państwowego Rejestru Granic i Powierzchni Jednostek Podziałów Terytorialnych w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 180168, ważne do 30.04.201620-04-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/ogloszenia/kn-specjalista-ds.-jakosci-danych-w-wydziale-panstwowego-rejestru-granic-i-powierzchni-jednostek-podzialow-terytorialnych-w-departamencie-informacji-o-nieruchomosciach,-ogloszenie-nr-180168,-wazne-do-30.04.2016
Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2015-05-28 10:12:03 Administrator BIP Aktualizacja artykułu
2015-05-28 10:11:13 Administrator BIP Aktualizacja artykułu
2015-05-26 00:40:14 Administrator BIP Utworzenie artykułu