Wyniki naborów

Informacja o wynikach naborów zakończonych przed 24 września 2015 r. jest dostępna w archiwlanej wersji Biuletynu Informacji Publicznej.

Page

GI – starszy specjalista ds. kontroli jakości danych przestrzennych w Wydziale Kontroli Jakości (KJ) w Departamencie Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, ogłoszenie nr 52724, ważne do 27.08.2019 r.17-08-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/gi-starszy-specjalista-ds.-kontroli-jakosci-danych-przestrzennych-w-wydziale-kontroli-jakosci-kj-w-departamencie-geodezji,-kartografii-i-systemow-informacji-geograficznej,-ogloszenie-nr-52724,-wazne-do-27.08.2019-r.
Page

KN – starszy inspektor ds. jakości danych w Wydziale Państwowego Rejestru Granic i Powierzchni Jednostek Podziałów Terytorialnych Kraju (PRG) w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 52717, ważne do 27.08.2019 r.17-08-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/kn-starszy-inspektor-ds.-jakosci-danych-w-wydziale-panstwowego-rejestru-granic-i-powierzchni-jednostek-podzialow-terytorialnych-kraju-prg-w-departamencie-informacji-o-nieruchomosciach,-ogloszenie-nr-52717,-wazne-do-27.08.2019-r.
Page

IZ - specjalista w Wydziale Geoportalu (IZ-G) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 52553, ważne do 23.08.2019 r13-08-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-specjalista-w-wydziale-geoportalu-iz-g-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego,-ogloszenie-nr-52553,-wazne-do-23.08.2019-r
Page

GI - specjalista ds. utrzymania systemu wspomagania pomiarów satelitarnych i nawigacji ASG-EUPOS w Wydziale GSOP w dep. Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, ogłoszenie nr 50887, ważne do 29.07.201912-07-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/gi-specjalista-ds.-utrzymania-systemu-wspomagania-pomiarow-satelitarnych-i-nawigacji-asg-eupos-w-wydziale-gsop-w-dep.-geodezji,-kartografii-i-systemow-informacji-geograficznej,-ogloszenie-nr-50887,-wazne-do-29.07.2019
Page

IZ – inspektor w Wydziale Geoportalu w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 49029, ważne 24.06.201908-06-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-inspektor-w-wydziale-geoportalu-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego,-ogloszenie-nr-49029,-wazne-24.06.2019
Page

BDG - księgowy do spraw obsługi finansowo-księgowej wydatków budżetowych i funduszu celowego w Biurze Dyrektora Generalnego, ogłoszenie nr 48244, ważne do 10.06.201928-05-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/bdg-ksiegowy-do-spraw-obslugi-finansowo-ksiegowej-wydatkow-budzetowych-i-funduszu-celowego-w-biurze-dyrektora-generalnego,-ogloszenie-nr-48244,-wazne-do-10.06.2019
Page

BDG – starszy księgowy do spraw prowadzenia ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz obsługi finansowo – księgowej wydatków budżetowych w BDG, ogłoszenie nr 48291, ważne do 10.0628-05-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/bdg-starszy-ksiegowy-do-spraw-prowadzenia-ewidencji-srodkow-trwalych,-pozostalych-srodkow-trwalych,-wartosci-niematerialnych-i-prawnych-oraz-obslugi-finansowo-ksiegowej-wydatkow-budzetowych-w-bdg,-ogloszenie-nr-48291,-wazne-do-10.06.2019-r.
Page

BDG – starszy księgowy do spraw obsługi finansowo – księgowej wydatków budżetowych i funduszu celowego w Biurze Dyrektora Generalnego, ogłoszenie nr 46817, ważne do 13.05.2019r27-04-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/bdg-starszy-ksiegowy-do-spraw-obslugi-finansowo-ksiegowej-wydatkow-budzetowych-i-funduszu-celowego-w-biurze-dyrektora-generalnego,-ogloszenie-nr-46817,-wazne-do-13.05.2019r
Page

IZ - naczelnik Wydziału Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 46546, ważne do 10.05.201920-04-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-naczelnik-wydzialu-budowy-i-rozwoju-systemow-informatycznych-gugik-brsig-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego,-ogloszenie-nr-46546,-wazne-do-10.05.2019
Page

BDG – starszy księgowy do spraw obsługi finansowo – księgowej wydatków budżetowych i funduszu celowego w Biurze Dyrektora Generalnego, ogłoszenie nr 45653, ważne do 15.04.2019r04-04-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/bdg-starszy-ksiegowy-do-spraw-obslugi-finansowo-ksiegowej-wydatkow-budzetowych-i-funduszu-celowego-w-biurze-dyrektora-generalnego,-ogloszenie-nr-45653,-wazne-do-15.04.2019r
Page

IZ - inspektor ds. utrzymania infrastruktury IT w Wydziale Utrzymania i Eksploatacji SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 39495, ważne do 28.12.201812-12-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-inspektor-ds.-utrzymania-infrastruktury-it-w-wydziale-utrzymania-i-eksploatacji-sig-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego,-ogloszenie-nr-39495,-wazne-do-28.12.2018
Page

IZ - starszy specjalista ds. utrzymania infrastruktury IT w Wydziale Utrzymania i Eksploatacji SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 34621, ważne do 10.10.201822-09-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-starszy-specjalista-ds.-utrzymania-infrastruktury-it-w-wydziale-utrzymania-i-eksploatacji-sig-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego,-ogloszenie-nr-34621,-wazne-do-10.10.2018
Page

IZ - inspektor ds. utrzymania infrastruktury IT w Wydziale Utrzymania i Eksploatacji SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 34619, ważne do 10.10.201822-09-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-inspektor-ds.-utrzymania-infrastruktury-it-w-wydziale-utrzymania-i-eksploatacji-sig-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego,-ogloszenie-nr-34619,-wazne-do-10.10.2018
Page

IZ - starszy specjalista ds. udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 1 w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 27620, ważne do 01.06.2018r13-09-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-starszy-specjalista-ds.-udostepniania-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego-w-wydziale-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego-1-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-pzgik,-ogloszenie-nr-27620,-wazne-do-01.06.2018r
Page

BDG – starszy księgowy do spraw obsługi finansowo – księgowej wydatków budżetowych i funduszu celowego w Biurze Dyrektora Generalnego, ogłoszenie nr 31101, ważne do 03.08.2018r.13-09-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/bdg-starszy-ksiegowy-do-spraw-obslugi-finansowo-ksiegowej-wydatkow-budzetowych-i-funduszu-celowego-w-biurze-dyrektora-generalnego,-ogloszenie-nr-31101,-wazne-do-03.08.2018r.
Page

IZ - inspektor ds. udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 2 w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 27625, ważne do 01.06.2018r22-05-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-inspektora-ds.-udostepniania-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego-w-wydziale-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego-2-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-pzgik,-ogloszenie-nr-27625,-wazne-do-01.06.2018r
Page

IZ - inspektor ds. udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 2 w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 27623, ważne do 01.06.2018r27-07-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-inspektora-ds.-udostepniania-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego-w-wydziale-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego-2-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-pzgik,-ogloszenie-nr-27623,-wazne-do-01.06.2018r
Page

BDG – starszy księgowy do spraw obsługi finansowo – księgowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Biurze Dyrektora Generalnego, ogłoszenie nr 31099, ważne do 03.08.2018r.24-07-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/bdg-starszy-ksiegowy-do-spraw-obslugi-finansowo-ksiegowej-funduszu-gospodarki-zasobem-geodezyjnym-i-kartograficznym-w-biurze-dyrektora-generalnego,-ogloszenie-nr-31099,-wazne-do-03.08.2018r.
Page

BDG - główny specjalista ds. zamówień publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego, ogłoszenie nr 29951, ważne do 13.07.2018r03-07-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/bdg-glowny-specjalista-ds.-zamowien-publicznych-w-biurze-dyrektora-generalnego,-ogloszenie-nr-29951,-wazne-do-13.07.2018r
Page

IZ - starszy specjalista ds. utrzymania infrastruktury IT w Wydziale Utrzymania i Eksploatacji SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 2831805-06-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-starszy-specjalista-ds.-utrzymania-infrastruktury-it-w-wydziale-utrzymania-i-eksploatacji-sig-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego,-ogloszenie-nr-28318
Page

BDG - starszy księgowy do spraw obsługi finansowo-księgowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Biurze Dyrektora Generalnego, ogłoszenie nr 2810730-05-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/bdg-starszy-ksiegowy-do-spraw-obslugi-finansowo-ksiegowej-funduszu-gospodarki-zasobem-geodezyjnym-i-kartograficznym-w-biurze-dyrektora-generalnego,-ogloszenie-nr-28107
Page

BDG - starszy księgowy do spraw obsługi finansowo-księgowej wydatków budżetowych i funduszu celowego w Biurze Dyrektora Generalnego, ogłoszenie nr 2810630-05-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/bdg-starszy-ksiegowy-do-spraw-obslugi-finansowo-ksiegowej-wydatkow-budzetowych-i-funduszu-celowego-w-biurze-dyrektora-generalnego,-ogloszenie-nr-28106
Page

BDG - główny specjalista ds. zamówień publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego, ogłoszenie nr 2810530-05-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/bdg-glowny-specjalista-ds.-zamowien-publicznych-w-biurze-dyrektora-generalnego,-ogloszenie-nr-28105
Page

IZ - specjalista ds. utrzymania infrastruktury IT w Wydziale Utrzymania i Eksploatacji SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 2810430-05-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-specjalista-ds.-utrzymania-infrastruktury-it-w-wydziale-utrzymania-i-eksploatacji-sig-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego,-ogloszenie-nr-28104
Page

IZ - inspektor ds. utrzymania infrastruktury IT w Wydziale Utrzymania i Eksploatacji SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 2810330-05-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-inspektor-ds.-utrzymania-infrastruktury-it-w-wydziale-utrzymania-i-eksploatacji-sig-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego,-ogloszenie-nr-28103
Page

KN - starszy inspektor ds. jakości danych w Wydziale Państwowego Rejestru Granic i Powierzchni Jednostek Podziałów Terytorialnych w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 27599, ważne do 01.06.2018r22-05-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/kn-starszy-inspektor-ds.-jakosci-danych-w-wydziale-panstwowego-rejestru-granic-i-powierzchni-jednostek-podzialow-terytorialnych-w-departamencie-informacji-o-nieruchomosciach,-ogloszenie-nr-27599,-wazne-do-01.06.2018r
Page

BDG - główny specjalista ds. realizacji programu zarządzania zasobami ludzkimi i planowania zatrudnienia w Biurze Dyrektora Generalnego, ogłoszenie nr 27618, ważne do 4.06.201822-05-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/bdg-glowny-specjalista-ds.-realizacji-programu-zarzadzania-zasobami-ludzkimi-i-planowania-zatrudnienia-w-biurze-dyrektora-generalnego,-ogloszenie-nr-27618,-wazne-do-4.06.2018
Page

SO - kierownik kancelarii tajnej ds. obsługi kancelarii tajnej w Departamencie Spraw Obronnych oraz Ochrony Informacji Niejawnej, ogłoszenie nr 27079, ważne do 22.05.201812-05-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/so-kierownik-kancelarii-tajnej-ds.-obslugi-kancelarii-tajnej-w-departamencie-spraw-obronnych-oraz-ochrony-informacji-niejawnej,-ogloszenie-nr-27079,-wazne-do-22.05.2018
Page

KN - starszy specjalista ds. tworzenia i utrzymania ZSIN w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków (EGB) w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 26431, ważne do 07.05.201827-04-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/kn-starszy-specjalista-ds.-tworzenia-i-utrzymania-zsin-w-wydziale-ewidencji-gruntow-i-budynkow-egb-w-departamencie-informacji-o-nieruchomosciach,-ogloszenie-nr-26431,-wazne-do-07.05.2018r
Page

KN – starszy inspektor ds. jakości danych w Wydziale Państwowego Rejestru Granic i Powierzchni Jednostek Podziałów Terytorialnych w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 24191, ważne do 28.03.201817-03-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/kn-starszy-inspektor-ds.-jakosci-danych-w-wydziale-panstwowego-rejestru-granic-i-powierzchni-jednostek-podzialow-terytorialnych-w-departamencie-informacji-o-nieruchomosciach,-ogloszenie-nr-24191,-wazne-do-28.03.2018
Page

KN - starszy inspektor ds. tworzenia i utrzymania ZSIN w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków w Departamencie Informacji o Nieruchomościach ogłoszenie nr 22917, ważne do 05.03.2018 23-02-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/kn-starszy-inspektor-ds.-tworzenia-i-utrzymania-zsin-w-wydziale-ewidencji-gruntow-i-budynkow-w-departamencie-informacji-o-nieruchomosciach-ogloszenie-nr-22917,-wazne-do-05.03.2018
Page

IZ - starszy specjalista ds. utrzymania infrastruktury IT w Wydziale Utrzymania i Eksploatacji SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 21373, ważne do 05.02.201826-01-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-starszy-specjalista-ds.-utrzymania-infrastruktury-it-w-wydziale-utrzymania-i-eksploatacji-sig-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego,-ogloszenie-nr-21373,-wazne-do-05.02.2018
Page

IZ - inspektor ds. utrzymania infrastruktury IT w Wydziale Utrzymania i Eksploatacji SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 21372, ważne do 16.02.201826-01-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-inspektor-ds.-utrzymania-infrastruktury-it-w-wydziale-utrzymania-i-eksploatacji-sig-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego,-ogloszenie-nr-21372,-wazne-do-16.02.2018
Page

KN - specjalista ds. architektury systemowej i technologicznej w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 18804, ważne 11.12.201701-12-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/kn-specjalista-ds.-architektury-systemowej-i-technologicznej-w-wydziale-ewidencji-gruntow-i-budynkow-w-departamencie-informacji-o-nieruchomosciach,-ogloszenie-nr-18804,-wazne-11.12.2017
Page

GI - inspektor ds. kontroli jakości danych przestrzennych w Wydziale Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii Topograficznej (TOPO) w Departamencie Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, ogłoszenie nr 18701, ważne do 11.12.29-11-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/gi-inspektor-ds.-kontroli-jakosci-danych-przestrzennych-w-wydziale-systemow-informacji-geograficznej-i-kartografii-topograficznej-topo-w-departamencie-geodezji,-kartografii-i-systemow-informacji-geograficznej,-ogloszenie-nr-18701,-wazne-do-11.12.2017
Page

BO - starszy księgowy do spraw obsługi finansowo-księgowej wydatków budżetowych i funduszu celowego w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 18700, ważne do 11.12.201729-11-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/bo-starszy-ksiegowy-do-spraw-obslugi-finansowo-ksiegowej-wydatkow-budzetowych-i-funduszu-celowego-w-biurze-obslugi-urzedu,-ogloszenie-nr-18700,-wazne-do-11.12.2017
Page

BO - starszy księgowy do spraw prowadzenia ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz obsługi finansowo-księgowej wydatków budżetowych w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 18699, wa29-11-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/bo-starszy-ksiegowy-do-spraw-prowadzenia-ewidencji-srodkow-trwalych,-pozostalych-srodkow-trwalych,-wartosci-niematerialnych-i-prawnych-oraz-obslugi-finansowo-ksiegowej-wydatkow-budzetowych-w-biurze-obslugi-urzedu,-ogloszenie-nr-18699,-wazne-do-11.12.2017
Page

BO - starszy księgowy do spraw obsługi finansowo-księgowej wydatków budżetowych i funduszu celowego w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 18698, ważne do 11.12.201729-11-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/bo-starszy-ksiegowy-do-spraw-obslugi-finansowo-ksiegowej-wydatkow-budzetowych-i-funduszu-celowego-w-biurze-obslugi-urzedu,-ogloszenie-nr-18698,-wazne-do-11.12.2017
Page

BO - starszy księgowy do spraw obsługi płacowej i obsługi finansowo-księgowej wydatków budżetowych w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 18697, ważne do 11.12.201729-11-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/bo-starszy-ksiegowy-do-spraw-obslugi-placowej-i-obslugi-finansowo-ksiegowej-wydatkow-budzetowych-w-biurze-obslugi-urzedu,-ogloszenie-nr-18697,-wazne-do-11.12.2017
Page

BO - specjalista ds. administracji kadrowej oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 18288, ważne do 1.12.201721-11-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/bo-specjalista-ds.-administracji-kadrowej-oraz-podnoszenia-kwalifikacji-pracownikow-w-biurze-obslugi-urzedu,-ogloszenie-nr-18288,-wazne-do-1.12.2017
Page

IZ - inspektor ds. udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 17738, ważne do 18.11.201708-11-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-inspektor-ds.-udostepniania-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego-w-wydziale-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-pzgik,-ogloszenie-nr-17738,-wazne-do-18.11.2017
Page

IZ - inspektor ds. udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 17737, ważne do 18.11.201708-11-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-inspektor-ds.-udostepniania-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego-w-wydziale-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-pzgik,-ogloszenie-nr-17737,-wazne-do-18.11.2017
Page

IZ - starszy inspektor ds. udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 17736, ważne do 18.11.201708-11-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-starszy-inspektor-ds.-udostepniania-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego-w-wydziale-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-pzgik,-ogloszenie-nr-17736,-wazne-do-18.11.2017
Page

IZ - specjalista ds. udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 17735, ważne do 18.11.201708-11-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-specjalista-ds.-udostepniania-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego-w-wydziale-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-pzgik,-ogloszenie-nr-17735,-wazne-do-18.11.2017
Page

IZ - specjalista ds. udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 17734, ważne do 18.11.201708-11-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-specjalista-ds.-udostepniania-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego-w-wydziale-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-pzgik,-ogloszenie-nr-17734,-wazne-do-18.11.2017
Page

IZ - starszy specjalista ds. udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 17733, ważne do 18.11.201708-11-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-starszy-specjalista-ds.-udostepniania-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego-w-wydziale-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-pzgik,-ogloszenie-nr-17733,-wazne-do-18.11.2017
Page

IZ - główny specjalista ds. udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 17732, ważne do 18.11.201708-11-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-glowny-specjalista-ds.-udostepniania-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego-w-wydziale-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-pzgik,-ogloszenie-nr-17732,-wazne-do-18.11.2017
Page

IZ - główny specjalista ds. koordynacji usług IT w Wydziale Utrzymania i Eksploatacji SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 17690, ważne do 18.11.201708-11-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-glowny-specjalista-ds.-koordynacji-uslug-it-w-wydziale-utrzymania-i-eksploatacji-sig-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego,-ogloszenie-nr-17690,-wazne-do-18.11.2017
Page

IZ - główny specjalista ds. koordynacji usług IT w Wydziale Utrzymania i Eksploatacji SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 17665, ważne do 17.11.201707-11-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-glowny-specjalista-ds.-koordynacji-uslug-it-w-wydziale-utrzymania-i-eksploatacji-sig-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego,-ogloszenie-nr-17665,-wazne-do-17.11.2017
Page

IZ – inspektor ds. utrzymania infrastruktury IT w Wydziale Utrzymania i Eksploatacji SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 17664, ważne do 17.11.201707-11-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-inspektor-ds.-utrzymania-infrastruktury-it-w-wydziale-utrzymania-i-eksploatacji-sig-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego,-ogloszenie-nr-17664,-wazne-do-17.11.2017
Page

IZ - główny specjalista ds. utrzymania infrastruktury IT w Wydziale Utrzymania i Eksploatacji SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 17663, ważne do 17.11.201707-11-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-glowny-specjalista-ds.-utrzymania-infrastruktury-it-w-wydziale-utrzymania-i-eksploatacji-sig-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego,-ogloszenie-nr-17663,-wazne-do-17.11.2017
Page

GI - starszy specjalista ds. obsługi i prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (PRPOG), ogłoszenie nr 17670, ważne do 17.07-11-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/gi-starszy-specjalista-ds.-obslugi-i-prowadzenia-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego-w-zakresie-danych-panstwowego-rejestru-podstawowych-osnow-geodezyjnych,-grawimetrycznych-i-magnetycznych-prpog,-ogloszenie-nr-17670,-wazne-do-17.11.2017
Page

GI - starszy specjalista ds. prowadzenia spraw związanych z utrzymaniem i obsługą państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych w Wydziale GI, ogłoszenie nr 17669, ważne do 17.11.201707-11-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/gi-starszy-specjalista-ds.-prowadzenia-spraw-zwiazanych-z-utrzymaniem-i-obsluga-panstwowego-rejestru-podstawowych-osnow-geodezyjnych,-grawimetrycznych-i-magnetycznych-w-wydziale-gi,-ogloszenie-nr-17669,-wazne-do-17.11.2017
Page

GI - starszy specjalista ds. programowania i koordynacji spraw związanych z utrzymaniem państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych w Wydziale GI, ogłoszenie nr 17668, ważne do 17.11.201707-11-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/gi-starszy-specjalista-ds.-programowania-i-koordynacji-spraw-zwiazanych-z-utrzymaniem-panstwowego-rejestru-podstawowych-osnow-geodezyjnych,-grawimetrycznych-i-magnetycznych-w-wydziale-gi,-ogloszenie-nr-17668,-wazne-do-17.11.2017
Page

GI - główny specjalista ds. programowania i koordynacji spraw związanych z utrzymaniem państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych w Wydziale GI, ogłoszenie nr 17666, ważne do 17.11.201707-11-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/gi-glowny-specjalista-ds.-programowania-i-koordynacji-spraw-zwiazanych-z-utrzymaniem-panstwowego-rejestru-podstawowych-osnow-geodezyjnych-grawimetrycznych-i-magnetycznych-w-wydziale-gi,-ogloszenie-nr-17666,-wazne-do-17.11.2017
Page

GI - inspektora ds. kontroli jakości danych przestrzennych w Wydziale Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii Topograficznej (TOPO), ogłoszenie nr 17512, ważne do 13.11.201703-11-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/gi-inspektora-ds.-kontroli-jakosci-danych-przestrzennych-w-wydziale-systemow-informacji-geograficznej-i-kartografii-topograficznej-topo,-ogloszenie-nr-17512,-wazne-do-13.11.2017
Page

GI - specjalisty ds. kontroli jakości danych przestrzennych w Wydziale Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii Topograficznej (TOPO), ogłoszenie nr 17517, ważne do 13.11.201703-11-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/gi-specjalisty-ds.-kontroli-jakosci-danych-przestrzennych-w-wydziale-systemow-informacji-geograficznej-i-kartografii-topograficznej-topo,-ogloszenie-nr-17517,-wazne-do-13.11.2017
Page

GI - starszy specjalista ds. kontroli jakości danych przestrzennych w Wydziale Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii Topograficznej (TOPO), ogłoszenie nr 17520, ważne do 13.11.201703-11-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/gi-starszy-specjalista-ds.-kontroli-jakosci-danych-przestrzennych-w-wydziale-systemow-informacji-geograficznej-i-kartografii-topograficznej-topo,-ogloszenie-nr-17520,-wazne-do-13.11.2017
Page

GI - główny specjalista ds. kontroli jakości danych przestrzennych w Wydziale Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii Topograficznej (TOPO), ogłoszenie nr 17522, ważne do 13.11.201703-11-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/gi-glowny-specjalista-ds.-kontroli-jakosci-danych-przestrzennych-w-wydziale-systemow-informacji-geograficznej-i-kartografii-topograficznej-topo,-ogloszenie-nr-17522,-wazne-do-13.11.2017
Page

GI - specjalista ds. zarządzania systemami dziedzinowymi w Wydziale Fotogrametrii i Kartografii Tematycznej w Departamencie Geodezji , Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, ogłoszenie nr 17490, ważne do 11.11.201701-11-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/gi-specjalista-ds.-zarzadzania-systemami-dziedzinowymi-w-wydziale-fotogrametrii-i-kartografii-tematycznej-w-departamencie-geodezji-,-kartografii-i-systemow-informacji-geograficznej,-ogloszenie-nr-17490,-wazne-do-11.11.2017
Page

GI - główny specjalista ds. zarządzania systemami dziedzinowymi w Wydziale Fotogrametrii i Kartografii Tematycznej w Departamencie Geodezji , Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, ogłoszenie nr 17489, ważne do 11.11.201701-11-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/gi-glowny-specjalista-ds.-zarzadzania-systemami-dziedzinowymi-w-wydziale-fotogrametrii-i-kartografii-tematycznej-w-departamencie-geodezji-,-kartografii-i-systemow-informacji-geograficznej,-ogloszenie-nr-17489,-wazne-do-11.11.2017
Page

GI - inspektor ds. kontroli jakości danych przestrzennych w Wydziale Fotogrametrii i Kartografii Tematycznej w Departamencie Geodezji , Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, ogłoszenie nr 17488, ważne do 11.11.201701-11-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/gi-inspektor-ds.-kontroli-jakosci-danych-przestrzennych-w-wydziale-fotogrametrii-i-kartografii-tematycznej-w-departamencie-geodezji-,-kartografii-i-systemow-informacji-geograficznej,-ogloszenie-nr-17488,-wazne-do-11.11.2017
Page

GI - starszy specjalista ds. kontroli jakości danych przestrzennych w Wydziale Fotogrametrii i Kartografii Tematycznej w Departamencie Geodezji , Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, ogłoszenie nr 17487, ważne do 11.11.201701-11-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/gi-starszy-specjalista-ds.-kontroli-jakosci-danych-przestrzennych-w-wydziale-fotogrametrii-i-kartografii-tematycznej-w-departamencie-geodezji-,-kartografii-i-systemow-informacji-geograficznej,-ogloszenie-nr-17487,-wazne-do-11.11.2017
Page

GI - główny specjalista ds. kontroli jakości danych przestrzennych w Wydziale Fotogrametrii i Kartografii Tematycznej w Departamencie Geodezji , Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, ogłoszenie nr 17486, ważne do 11.11.201701-11-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/gi-glowny-specjalista-ds.-kontroli-jakosci-danych-przestrzennych-w-wydziale-fotogrametrii-i-kartografii-tematycznej-w-departamencie-geodezji-,-kartografii-i-systemow-informacji-geograficznej,-ogloszenie-nr-17486,-wazne-do-11.11.2017
Page

KN - starszy specjalista ds. prowadzenia państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju w Wydziale Państwowego Rejestru Granic i Powierzchni Jednostek Podziałów Terytorialnych, ogłoszenie nr 17467, ważne do 11.101-11-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/kn-starszy-specjalista-ds.-prowadzenia-panstwowego-rejestru-granic-i-powierzchni-jednostek-podzialow-terytorialnych-kraju-w-wydziale-panstwowego-rejestru-granic-i-powierzchni-jednostek-podzialow-terytorialnych,-ogloszenie-nr-17467,-wazne-do-11.11.2017
Page

KN - inspektor ds. wsparcia użytkowników systemów teleinformatycznych w Wydziale Państwowego Rejestru Granic i Powierzchni Jednostek Podziałów Terytorialnych w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 17464, ważne do 11.11.201701-11-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/kn-inspektor-ds.-wsparcia-uzytkownikow-systemow-teleinformatycznych-w-wydziale-panstwowego-rejestru-granic-i-powierzchni-jednostek-podzialow-terytorialnych-w-departamencie-informacji-o-nieruchomosciach,-ogloszenie-nr-17464,-wazne-do-11.11.2017
Page

KN - specjalista ds. jakości danych w Wydziale Państwowego Rejestru Granic i Powierzchni Jednostek Podziałów Terytorialnych w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 17459, ważne do 11.11.201701-11-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/kn-specjalista-ds.-jakosci-danych-w-wydziale-panstwowego-rejestru-granic-i-powierzchni-jednostek-podzialow-terytorialnych-w-departamencie-informacji-o-nieruchomosciach,-ogloszenie-nr-17459,-wazne-do-11.11.2017
Page

IZ - starszy inspektor – analityk ds. budowy i udostępniania usług w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 17412, ważne do 10.11.201731-10-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-starszy-inspektor-analityk-ds.-budowy-i-udostepniania-uslug-w-wydziale-budowy-i-rozwoju-systemow-informatycznych-gugik-brsig-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-pzgik,-ogloszenie-nr-17412,-wazne-do-10.11.2017
Page

IZ - starszy inspektor – analityk ds. budowy i udostępniania usług w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 17328, ważne do 7.11.201728-10-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-starszy-inspektor-analityk-ds.-budowy-i-udostepniania-uslug-w-wydziale-budowy-i-rozwoju-systemow-informatycznych-gugik-brsig-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-pzgik,-ogloszenie-nr-17328,-wazne-do-7.11.2017
Page

IZ - starszy inspektor – analityk ds. budowy i udostępniania usług w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 17114, ważne do 6.11.201725-10-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-starszy-inspektor-analityk-ds.-budowy-i-udostepniania-uslug-w-wydziale-budowy-i-rozwoju-systemow-informatycznych-gugik-brsig-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-pzgik,-ogloszenie-nr-17114,-wazne-do-6.11.2017
Page

IZ - starszy inspektor – analityk ds. budowy i udostępniania usług w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 17116, ważne do 6.11.201725-10-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-starszy-inspektor-analityk-ds.-budowy-i-udostepniania-uslug-w-wydziale-budowy-i-rozwoju-systemow-informatycznych-gugik-brsig-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-pzgik,-ogloszenie-nr-17116,-wazne-do-6.11.2017
Page

IZ - główny specjalista – architekt ds. systemów informatycznych GUGiK (SIG) w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 17121, ważne do 6.11.201725-10-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-glowny-specjalista-architekt-ds.-systemow-informatycznych-gugik-sig-w-wydziale-budowy-i-rozwoju-systemow-informatycznych-gugik-brsig-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-pzgik,-ogloszenie-nr-17121,-wazne-do-6.11.2017
Page

IZ - specjalista - analityk ds. budowy i udostępniania usług w Wydziale Budowy i Rozwoju SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 17119, ważne do 6.11.201725-10-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-specjalista-analityk-ds.-budowy-i-udostepniania-uslug-w-wydziale-budowy-i-rozwoju-sig-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego,-ogloszenie-nr-17119,-wazne-do-6.11.2017
Page

IZ - główny specjalista – analityk ds. budowy i udostępniania usług w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 17123, ważne do 6.11.201725-10-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-glowny-specjalista-analityk-ds.-budowy-i-udostepniania-uslug-w-wydziale-budowy-i-rozwoju-systemow-informatycznych-gugik-brsig-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-pzgik,-ogloszenie-nr-17123,-wazne-do-6.11.2017
Page

KN - starszy specjalista ds. koordynacji dostosowania danych do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 14874, ważne do 11.0902-09-2017

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.
http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/kn-starszy-specjalista-ds.-koordynacji-dostosowania-danych-do-wymagan-zintegrowanego-systemu-informacji-o-nieruchomosciach-w-wydziale-ewidencji-gruntow-i-budynkow-w-departamencie-informacji-o-nieruchomosciach,-ogloszenie-nr-14874,-wazne-do-11.09.2017
Page

BO - księgowy do spraw obsługi płacowej w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 14435, ważne do 11.09.201722-08-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/bo-ksiegowy-do-spraw-obslugi-placowej-w-biurze-obslugi-urzedu,-ogloszenie-nr-14435,-wazne-do-11.09.2017
Page

IZ - główny specjalista ds. administracji, utrzymania i zarządzania infrastrukturą IT w Wydziale Utrzymania i Eksploatacji SIG w Dep. Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 13853, ważne do 16.08.204-08-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-glowny-specjalista-ds.-administracji,-utrzymania-i-zarzadzania-infrastruktura-it-w-wydziale-utrzymania-i-eksploatacji-sig-w-dep.-informatyzacji-i-rozwoju-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego,-ogloszenie-nr-13853,-wazne-do-16.08.2017
Page

KN - starszy specjalista ds. koordynacji dostosowania danych do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków, ogłoszenie nr 13817, ważne do 16.08.201702-08-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/kn-starszy-specjalista-ds.-koordynacji-dostosowania-danych-do-wymagan-zintegrowanego-systemu-informacji-o-nieruchomosciach-w-wydziale-ewidencji-gruntow-i-budynkow-w-departamencie-informacji-o-nieruchomosciach,-ogloszenie-nr-13817,-wazne-do-16.08.2017
Page

NG - główny specjalista ds. kontroli oraz rozpatrywania skarg i wniosków w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, ogłoszenie nr 13717, ważne do 11.08.201729-07-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/ng-glowny-specjalista-ds.-kontroli-oraz-rozpatrywania-skarg-i-wnioskow-w-wydziale-nadzoru-i-kontroli-w-departamencie-nadzoru,-kontroli-i-organizacji-sluzby-geodezyjnej-i-kartograficznej,-ogloszenie-nr-13717,-wazne-do-11.08.2017
Page

GI - specjalista ds. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz rozbudowy systemu zarządzania K-GESUT w Wydziale Mapy Zasadniczej oraz GESUT, ogłoszenie nr 13722, ważne do 11.08.201729-07-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/gi-specjalista-ds.-geodezyjnej-ewidencji-sieci-uzbrojenia-terenu-oraz-rozbudowy-systemu-zarzadzania-k-gesut-w-wydziale-mapy-zasadniczej-oraz-gesut,-ogloszenie-nr-13722,-wazne-do-11.08.2017
Page

GI - specjalista ds. obsługi i kontroli serwerów i stacji referencyjnych oraz aplikacji systemu wspomagania pomiarów satelitarnych i nawigacji ASG-EUPOS w Wydz. Geod. i Syst. Odniesień Przestrzennych, ogłoszenie nr 12474, ważne do 10.07.201728-06-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/gi-specjalista-ds.-obslugi-i-kontroli-serwerow-i-stacji-referencyjnych-oraz-aplikacji-systemu-wspomagania-pomiarow-satelitarnych-i-nawigacji-asg-eupos-w-wydz.-geod.-i-syst.-odniesien-przestrzennych,-ogloszenie-nr-12474,-wazne-do-10.07.2017
Page

GI - starszy specjalista ds. administrowania sieci komputerowych, internetowych i radiowych związanych z funkcjonowaniem systemu ASG-EUPOS i centrum zapasowego KSZBDOT w Wydz. Geod. i Syst. Odniesień Przestrz. ogłoszenie nr 12472, ważne do 10.07.201728-06-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/gi-starszy-specjalista-ds.-administrowania-sieci-komputerowych,-internetowych-i-radiowych-zwiazanych-z-funkcjonowaniem-systemu-asg-eupos-i-centrum-zapasowego-kszbdot-w-wydz.-geod.-i-syst.-odniesien-przestrz.-ogloszenie-nr-12472,-wazne-do-10.07.2017
Page

GI - główny specjalista ds. administrowania sieci komputerowych, internetowych i radiowych związanych z funkcjonowaniem systemu ASG-EUPOS i centrum zapasowego KSZBDOT w Wydz. Geod. i Syst. Odniesień Przestrzennych ogłoszenie nr 12468, ważne do 10.0728-06-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/gi-glowny-specjalista-ds.-administrowania-sieci-komputerowych,-internetowych-i-radiowych-zwiazanych-z-funkcjonowaniem-systemu-asg-eupos-i-centrum-zapasowego-kszbdot-w-wydz.-geod.-i-syst.-odniesien-przestrzennych-ogloszenie-nr-12468,-wazne-do-10.07.2017
Page

GI - starszy specjalista ds. obsługi merytorycznej zadań 3D w ramach projektu CAPAP oraz zadań rozwoju baz danych wydziału w Wydziale Fotogrametrii i Kartografii Tematycznej, ogłoszenie nr 12475, ważne do 7.07.201728-06-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/gi-starszy-specjalista-ds.-obslugi-merytorycznej-zadan-3d-w-ramach-projektu-capap-oraz-zadan-rozwoju-baz-danych-wydzialu-w-wydziale-fotogrametrii-i-kartografii-tematycznej,-ogloszenie-nr-12475,-wazne-do-7.07.2017
Page

IZ - starszy specjalista – analityk ds. budowy i udostępniania usług systemu K-GESUT w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 12420, ważne do 10.07.201727-06-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-starszy-specjalista-analityk-ds.-budowy-i-udostepniania-uslug-systemu-k-gesut-w-wydziale-budowy-i-rozwoju-systemow-informatycznych-gugik-brsig-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-pzgik,-ogloszenie-nr-12420,-wazne-do-10.07.2017
Page

IZ - główny specjalista – analityk ds. budowy i udostępniania usług systemu ZSZIN w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 12419, ważne do 10.07.201727-06-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-glowny-specjalista-analityk-ds.-budowy-i-udostepniania-uslug-systemu-zszin-w-wydziale-budowy-i-rozwoju-systemow-informatycznych-gugik-brsig-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-pzgik,-ogloszenie-nr-12419,-wazne-do-10.07.2017
Page

IZ - starszy specjalista – analityk ds. budowy i udostępniania usług SZNMT TOPO w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 12418, ważne do 10.07.201727-06-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-starszy-specjalista-analityk-ds.-budowy-i-udostepniania-uslug-sznmt-topo-w-wydziale-budowy-i-rozwoju-systemow-informatycznych-gugik-brsig-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-pzgik,-ogloszenie-nr-12418,-wazne-do-10.07.2017
Page

IZ - starszy specjalista - analityk ds. budowy i udostępniania usług w Wydziale Budowy i Rozwoju SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 12417, ważne do 10.07.201727-06-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-starszy-specjalista-analityk-ds.-budowy-i-udostepniania-uslug-w-wydziale-budowy-i-rozwoju-sig-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego,-ogloszenie-nr-12417,-wazne-do-10.07.2017
Page

KN - starszy specjalista ds. dostosowania danych do wymagań Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach oraz ich udostępniania w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków w Depart. Inform. o Nieruchom., ogłoszenie nr 10940, ważne do 17.05.201712-05-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/kn-starszy-specjalista-ds.-dostosowania-danych-do-wymagan-zintegrowanego-systemu-informacji-o-nieruchomosciach-oraz-ich-udostepniania-w-wydziale-ewidencji-gruntow-i-budynkow-w-depart.-inform.-o-nieruchom.,-ogloszenie-nr-10940,-wazne-do-17.05.2017
Page

IZ - starszy specjalista – analityk ds. budowy i udostępniania usług systemu K-GESUT w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 10044, ważne do 21.04.201707-04-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-starszy-specjalista-analityk-ds.-budowy-i-udostepniania-uslug-systemu-k-gesut-w-wydziale-budowy-i-rozwoju-systemow-informatycznych-gugik-brsig-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-pzgik,-ogloszenie-nr-10044,-wazne-do-21.04.2017
Page

IZ - główny specjalista – analityk ds. budowy i udostępniania usług systemu ZSZIN w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 10046, ważne do 21.04.201707-04-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-glowny-specjalista-analityk-ds.-budowy-i-udostepniania-uslug-systemu-zszin-w-wydziale-budowy-i-rozwoju-systemow-informatycznych-gugik-brsig-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-pzgik,-ogloszenie-nr-10046,-wazne-do-21.04.2017
Page

IZ - starszy specjalista – analityk ds. budowy i udostępniania usług SZNMT TOPO w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 10043, ważne do 21.04.201707-04-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-starszy-specjalista-analityk-ds.-budowy-i-udostepniania-uslug-sznmt-topo-w-wydziale-budowy-i-rozwoju-systemow-informatycznych-gugik-brsig-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-pzgik,-ogloszenie-nr-10043,-wazne-do-21.04.2017
Page

IZ - starszy specjalista - analityk ds. budowy i udostępniania usług w Wydziale Budowy i Rozwoju SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 10042, ważne do 21.04.201707-04-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-starszy-specjalista-analityk-ds.-budowy-i-udostepniania-uslug-w-wydziale-budowy-i-rozwoju-sig-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego,-ogloszenie-nr-10042,-wazne-do-21.04.2017
Page

GI - specjalista ds. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w Wydziale Mapy Zasadniczej oraz GESUT w Departamencie Geodezji , Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, ogłoszenie nr 10034, ważne do 21.04.201707-04-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/gi-specjalista-ds.-geodezyjnej-ewidencji-sieci-uzbrojenia-terenu-w-wydziale-mapy-zasadniczej-oraz-gesut-w-departamencie-geodezji-,-kartografii-i-systemow-informacji-geograficznej,-ogloszenie-nr-10034,-wazne-do-21.04.2017
Page

BO - główny specjalista ds. zamówień publicznych w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 9658, ważne do 7.04.201725-03-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/bo-glowny-specjalista-ds.-zamowien-publicznych-w-biurze-obslugi-urzedu,-ogloszenie-nr-9658,-wazne-do-7.04.2017
Page

IP - główny specjalista ds. public relations, informacji i promocji w Biurze Informacji Publicznej oraz Komunikacji Medialnej, ogłoszenie nr 9159, ważne do 16.03.201709-03-2017

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej
http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/ip-glowny-specjalista-ds.-public-relations,-informacji-i-promocji-w-biurze-informacji-publicznej-oraz-komunikacji-medialnej,-ogloszenie-nr-9159,-wazne-do-16.03.2017
Page

GI - starszy inspektor ds. obsługi merytorycznej zadań 3D w ramach projektu CAPAP oraz zadań rozwoju baz danych wydziału w Wydziale Fotogrametrii i Kartografii Tematycznej w Departamencie GI, ogłoszenie nr 9174, ważne do 24.03.201709-03-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/gi-starszy-inspektor-ds.-obslugi-merytorycznej-zadan-3d-w-ramach-projektu-capap-oraz-zadan-rozwoju-baz-danych-wydzialu-w-wydziale-fotogrametrii-i-kartografii-tematycznej-w-departamencie-gi,-ogloszenie-nr-9174,-wazne-do-24.03.2017
Page

GI - starszy inspektor ds. kontroli jakości danych przestrzennych, w tym danych 3D, opracowywanych przez zespół 3D w projekcie CAPAP w Wydziale Fotogrametrii i Kartografii Tematycznej w Departamencie GI, ogłoszenie nr 9177, ważne do 24.03.201709-03-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/gi-starszy-inspektor-ds.-kontroli-jakosci-danych-przestrzennych,-w-tym-danych-3d,-opracowywanych-przez-zespol-3d-w-projekcie-capap-w-wydziale-fotogrametrii-i-kartografii-tematycznej-w-departamencie-gi,-ogloszenie-nr-9177,-wazne-do-24.03.2017
Page

GI – starszy specjalista ds. administrowania sieci komputerowych, internetowych i radiowych związanych z funkcjonowaniem systemu ASG-EUPOS i centrum zapasowego KSZBDOT, ogłoszenie nr 8627, ważne do 4.03.201718-02-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/gi-starszy-specjalista-ds.-administrowania-sieci-komputerowych,-internetowych-i-radiowych-zwiazanych-z-funkcjonowaniem-systemu-asg-eupos-i-centrum-zapasowego-kszbdot,-ogloszenie-nr-8627,-wazne-do-4.03.2017
Page

GI - główny specjalista ds. administrowania sieci komputerowych, internetowych i radiowych związanych z funkcjonowaniem systemu ASG-EUPOS i centrum zapasowego KSZBDOT, ogłoszenie nr 8626, ważne do 4.03.201718-02-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/gi-glowny-specjalista-ds.-administrowania-sieci-komputerowych,-internetowych-i-radiowych-zwiazanych-z-funkcjonowaniem-systemu-asg-eupos-i-centrum-zapasowego-kszbdot,-ogloszenie-nr-8626,-wazne-do-4.03.2017
Page

GI - główny specjalista ds. administrowania sieci komputerowych, internetowych i radiowych związanych z funkcjonowaniem syst. ASG-EUPOS i centr. zapas. KSZBDOT w Wydz. Geodezji i Systemów Odniesień Przestrz. w Dep. GI, ogł. nr 8293, ważne do 19.02.08-02-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/gi-glowny-specjalista-ds.-administrowania-sieci-komputerowych,-internetowych-i-radiowych-zwiazanych-z-funkcjonowaniem-syst.-asg-eupos-i-centr.-zapas.-kszbdot-w-wydz.-geodezji-i-systemow-odniesien-przestrz.-w-dep.-gi,-ogl.-nr-8293,-wazne-do-19.02.2017
Page

GI – starszy specjalista ds. administrowania sieci komputerowych, internetowych i radiowych związanych z funkcjonow. syst. ASG-EUPOS i centr. zapas. KSZBDOT w Wydz. Geodezji i Systemów Odniesień Przestrzennych w Dep. GI, ogł. nr 8292, ważne do 19.008-02-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/gi-starszy-specjalista-ds.-administrowania-sieci-komputerowych,-internetowych-i-radiowych-zwiazanych-z-funkcjonow.-syst.-asg-eupos-i-centr.-zapas.-kszbdot-w-wydz.-geodezji-i-systemow-odniesien-przestrzennych-w-dep.-gi,-ogl.-nr-8292,-wazne-do-19.02.2017
Page

GI – starszy specjalista ds. administrowania sieci komputerowych, internetowych i radiowych związanych z funkcjonow. syst. ASG-EUPOS i centr. zapas. KSZBDOT w Wydz. Geodezji i Systemów Odniesień Przestrzennych w Dep. GI, ogł. nr 7486, ważne do 24.014-01-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/gi-starszy-specjalista-ds.-administrowania-sieci-komputerowych,-internetowych-i-radiowych-zwiazanych-z-funkcjonow.-syst.-asg-eupos-i-centr.-zapas.-kszbdot-w-wydz.-geodezji-i-systemow-odniesien-przestrzennych-w-dep.-gi,-ogl.-nr-7486,-wazne-do-24.01.2017
Page

GI - główny specjalista ds. administrowania sieci komputerowych, internetowych i radiowych związanych z funkcjonowaniem syst. ASG-EUPOS i centr. zapas. KSZBDOT w Wydz. Geodezji i Systemów Odniesień Przestrz. w Dep. GI, ogł. nr 7485, ważne do 24.01.14-01-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/gi-glowny-specjalista-ds.-administrowania-sieci-komputerowych,-internetowych-i-radiowych-zwiazanych-z-funkcjonowaniem-syst.-asg-eupos-i-centr.-zapas.-kszbdot-w-wydz.-geodezji-i-systemow-odniesien-przestrz.-w-dep.-gi,-ogl.-nr-7485,-wazne-do-24.01.2017
Page

BO – naczelnik ds. kierowania Wydziałem w obszarze udzielania zamówień publicznych w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 7445, ważne do 23.01.201713-01-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/bo-naczelnik-ds.-kierowania-wydzialem-w-obszarze-udzielania-zamowien-publicznych-w-biurze-obslugi-urzedu,-ogloszenie-nr-7445,-wazne-do-23.01.2017
Page

BO – inspektor obsługi kancelaryjno-administracyjnej Głównego Geodety Kraju w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 7444, ważne do 23.01.201713-01-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/bo-inspektor-obslugi-kancelaryjno-administracyjnej-glownego-geodety-kraju-w-biurze-obslugi-urzedu,-ogloszenie-nr-7444,-wazne-do-23.01.2017
Page

KN - starszy specjalista ds. dostosowania danych do wymagań Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach oraz ich udostępniania w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków w Departamencie Inf. o Nieruch., ogłoszenie nr 3822, ważne do 7.10.201623-09-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/kn-starszy-specjalista-ds.-dostosowania-danych-do-wymagan-zintegrowanego-systemu-informacji-o-nieruchomosciach-oraz-ich-udostepniania-w-wydziale-ewidencji-gruntow-i-budynkow-w-departamencie-inf.-o-nieruch.,-ogloszenie-nr-3822,-wazne-do-7.10.2016
Page

IZ – starszy specjalista ds. rozstrzygania sporów dotyczących zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub (…) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 3494, ważne do 28.09.201614-09-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-starszy-specjalista-ds.-rozstrzygania-sporow-dotyczacych-zakresu-udostepnianych-materialow-zasobu-lub-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego,-ogloszenie-nr-3494,-wazne-do-28.09.2016
Page

BO - główny specjalista ds. realizacji programu zarządzania zasobami ludzkimi i planowania zatrudnienia w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 3040, ważne do 07.09.201601-09-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/bo-glowny-specjalista-ds.-realizacji-programu-zarzadzania-zasobami-ludzkimi-i-planowania-zatrudnienia-w-biurze-obslugi-urzedu,-ogloszenie-nr-3040,-wazne-do-07.09.2016
Page

IZ - starszy specjalista - analityk ds. budowy i udostępniania usług systemu K-GESUT w Wydziale Budowy i Rozwoju SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 2106, ważne do 16.08.20101-08-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-starszy-specjalista-analityk-ds.-budowy-i-udostepniania-uslug-systemu-k-gesut-w-wydziale-budowy-i-rozwoju-sig-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego,-ogloszenie-nr-2106,-wazne-do-16.08.2016
Page

IZ - starszy specjalista - analityk ds. budowy i udostępniania usług SZNMT TOPO w Wydziale Budowy i Rozwoju SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 2105, ważne do 16.08.201601-08-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-starszy-specjalista-analityk-ds.-budowy-i-udostepniania-uslug-sznmt-topo-w-wydziale-budowy-i-rozwoju-sig-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego,-ogloszenie-nr-2105,-wazne-do-16.08.2016
Page

IZ - starszy specjalista - architekt ds. systemów informatycznych GUGiK (SIG) w Wydziale Budowy i Rozwoju SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 2104, ważne do 16.08.2016 01-08-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-starszy-specjalista-architekt-ds.-systemow-informatycznych-gugik-sig-w-wydziale-budowy-i-rozwoju-sig-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego,-ogloszenie-nr-2104,-wazne-do-16.08.2016
Page

IZ - starszy specjalista - analityk ds. budowy i udostępniania usług w Wydziale Budowy i Rozwoju SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 2103, ważne do 16.08.201601-08-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-starszy-specjalista-analityk-ds.-budowy-i-udostepniania-uslug-w-wydziale-budowy-i-rozwoju-sig-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego,-ogloszenie-nr-2103,-wazne-do-16.08.2016
Page

IZ - starszy specjalista - administrator szyny usług w Wydziale Utrzymania i Eksploatacji SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 2102, ważne do 16.08.201601-08-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-starszy-specjalista-administrator-szyny-uslug-w-wydziale-utrzymania-i-eksploatacji-sig-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego,-ogloszenie-nr-2102,-wazne-do-16.08.2016
Page

IZ - starszy specjalista - administrator sieci w Wydziale Utrzymania i Eksploatacji SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 2101, ważne do 16.08.201601-08-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-starszy-specjalista-administrator-sieci-w-wydziale-utrzymania-i-eksploatacji-sig-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego,-ogloszenie-nr-2101,-wazne-do-16.08.2016
Page

IZ - starszy specjalista - administrator baz danych w Wydziale Utrzymania i Eksploatacji SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 2100, ważne do 16.08.201601-08-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-starszy-specjalista-administrator-baz-danych-w-wydziale-utrzymania-i-eksploatacji-sig-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego,-ogloszenie-nr-2100,-wazne-do-16.08.2016
Page

IZ – główny specjalista ds. administracji, utrzymania i zarządzania infrastrukturą IT w Wydziale Utrzymania i Eksploatacji SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 2089, ważne do 16.08.201601-08-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-glowny-specjalista-ds.-administracji,-utrzymania-i-zarzadzania-infrastruktura-it-w-wydziale-utrzymania-i-eksploatacji-sig-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-pzgik,-ogloszenie-nr-2089,-wazne-do-16.08.2016
Page

BO - główny specjalista ds. realizacji programu zarządzania zasobami ludzkimi i planowania zatrudnienia w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 1158, ważne do 8.07.2016. Nabór w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.04-07-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/bo-glowny-specjalista-ds.-realizacji-programu-zarzadzania-zasobami-ludzkimi-i-planowania-zatrudnienia-w-biurze-obslugi-urzedu,-ogloszenie-nr-1158,-wazne-do-8.07.2016.-nabor-w-celu-zastepstwa-nieobecnego-czlonka-korpusu-sluzby-cywilnej.
Page

KN – referendarz ds. orzecznictwa w Wydziale Orzecznictwa Departamentu Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 967, ważne do 3.07.201628-06-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/kn-referendarz-ds.-orzecznictwa-w-wydziale-orzecznictwa-departamentu-informacji-o-nieruchomosciach,-ogloszenie-nr-967,-wazne-do-3.07.2016
Page

PL - specjalista ds. obiegu dokumentacji dotyczącej projektowanych aktów prawnych w Departamencie Prawno – Legislacyjnym, ogłoszenie nr 181396, ważne do 5.06.201626-05-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/pl-specjalista-ds.-obiegu-dokumentacji-dotyczacej-projektowanych-aktow-prawnych-w-departamencie-prawno-legislacyjnym,-ogloszenie-nr-181396,-wazne-do-5.06.2016
Page

IZ - starszy specjalista - architekt ds. systemów informatycznych SIG w Wydziale Budowy i Rozwoju SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 181151, ważne do 29.05.201619-05-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-starszy-specjalista-architekt-ds.-systemow-informatycznych-sig-w-wydziale-budowy-i-rozwoju-sig-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego,-ogloszenie-nr-181151,-wazne-do-29.05.2016
Page

GI - specjalista ds. obsługi i kontroli serwerów i stacji referencyjnych oraz aplikacji systemu wspomagania pomiarów satelitarnych i nawigacji ASG-EUPOS w Wydziale GSOP w Departamencie GI, ogłoszenie nr 181016, ważne do 19.05.2016 14-05-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/gi-specjalista-ds.-obslugi-i-kontroli-serwerow-i-stacji-referencyjnych-oraz-aplikacji-systemu-wspomagania-pomiarow-satelitarnych-i-nawigacji-asg-eupos-w-wydziale-gsopw-departamencie-gi,-ogloszenie-nr-181016,-wazne-do-19.05.2016
Page

IZ - starszy specjalista - administrator baz danych w Wydziale Utrzymania i Eksploatacji SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 180960, ważne do 23.05.201613-05-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-starszy-specjalista-administrator-baz-danych-w-wydziale-utrzymania-i-eksploatacji-sig-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego,-ogloszenie-nr-180960,-wazne-do-23.05.2016
Page

IZ - główny specjalista ds. administracji, utrzymania i zarządzania infrastrukturą IT w Wydziale Utrzymania i Eksploatacji SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 180965, ważne do 23.05.201613-05-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-glowny-specjalista-ds.-administracji,-utrzymania-i-zarzadzania-infrastruktura-it-w-wydziale-utrzymania-i-eksploatacji-sig-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-pzgik,-ogloszenie-nr-180965,-wazne-do-23.05.2016
Page

BO - główny specjalista ds. realizacji programu zarządzania zasobami ludzkimi i planowania zatrudnienia w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 180854, ważne do 20.05.2016. Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służ10-05-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/bo-glowny-specjalista-ds.-realizacji-programu-zarzadzania-zasobami-ludzkimi-i-planowania-zatrudnienia-w-biurze-obslugi-urzedu,-ogloszenie-nr-180854,-wazne-do-20.05.2016.-ogloszenie-o-naborze-w-celu-zastepstwa-nieobecnego-czlonka-korpusu-sluzby-cywilnej
Page

KN - główny specjalista ds. dostosowania danych do wymagań Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach i tworzenia ZSIN w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 180790, ważne do07-05-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/kn-glowny-specjalista-ds.-dostosowania-danych-do-wymagan-zintegrowanego-systemu-informacji-o-nieruchomosciach-i-tworzenia-zsin-w-wydziale-ewidencji-gruntow-i-budynkow-w-departamencie-informacji-o-nieruchomosciach,-ogloszenie-nr-180790,-wazne-do-17.05.2016
Page

KN - specjalista ds. jakości danych do wymagań Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach i tworzenia ZSIN w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 180787, ważne do 17.05.201607-05-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/kn-specjalista-ds.-jakosci-danych-do-wymagan-zintegrowanego-systemu-informacji-o-nieruchomosciach-i-tworzenia-zsin-w-wydziale-ewidencji-gruntow-i-budynkow-w-departamencie-informacji-o-nieruchomosciach,-ogloszenie-nr-180787,-wazne-do-17.05.2016
Page

NG - specjalista ds. postępowań kwalifikacyjnych w Wydziale Kwalifikacji i Szkoleń Zawodowych Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, ogłoszenie nr 180779, ważne do 17.05.201607-05-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/ng-specjalista-ds.-postepowan-kwalifikacyjnych-w-wydziale-kwalifikacji-i-szkolen-zawodowych-departamentu-nadzoru,-kontroli-i-organizacji-sluzby-geodezyjnej-i-kartograficznej,-ogloszenie-nr-180779,-wazne-do-17.05.2016
Page

IZ - starszy specjalista – analityk ds. budowy i udostępniania usług systemu K-GESUT w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 180724, ważne do 19.05.201606-05-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-starszy-specjalista-analityk-ds.-budowy-i-udostepniania-uslug-systemu-k-gesut-w-wydziale-budowy-i-rozwoju-systemow-informatycznych-gugik-brsig-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-pzgik,-ogloszenie-nr-180724,-wazne-do-19.05.2016
Page

IZ - główny specjalista – analityk ds. budowy i udostępniania usług systemu ZSZIN w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 180722, ważne do 19.05.201606-05-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-glowny-specjalista-analityk-ds.-budowy-i-udostepniania-uslug-systemu-zszin-w-wydziale-budowy-i-rozwoju-systemow-informatycznych-gugik-brsig-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-pzgik,-ogloszenie-nr-180722,-wazne-do-19.05.2016
Page

IZ - starszy specjalista – analityk ds. budowy i udostępniania usług systemów SZNMT i TOPO w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 180721, ważne do 19.05.201606-05-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-starszy-specjalista-analityk-ds.-budowy-i-udostepniania-uslug-systemow-sznmt-i-topo-w-wydziale-budowy-i-rozwoju-systemow-informatycznych-gugik-brsig-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-pzgik,-ogloszenie-nr-180721,-wazne-do-19.05.2016
Page

IZ - główny specjalista – architekt ds. systemów informatycznych GUGiK (SIG) w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 180719, ważne do 19.05.201606-05-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-glowny-specjalista-architekt-ds.-systemow-informatycznych-gugik-sig-w-wydziale-budowy-i-rozwoju-systemow-informatycznych-gugik-brsig-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-pzgik,-ogloszenie-nr-180719,-wazne-do-19.05.2016
Page

IZ - starszy specjalista - analityk ds. budowy i udostępniania usług w Wydziale Budowy i Rozwoju SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 180717, ważne do 19.05.201506-05-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-starszy-specjalista-analityk-ds.-budowy-i-udostepniania-uslug-w-wydziale-budowy-i-rozwoju-sig-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego,-ogloszenie-nr-180717,-wazne-do-19.05.2015
Page

KN - starszy specjalista – architekt biznesowy ZSIN w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 180339, ważne do 3.05.2016 Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpus23-04-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/kn-starszy-specjalista-architekt-biznesowy-zsin-w-wydziale-ewidencji-gruntow-i-budynkow-w-departamencie-informacji-o-nieruchomosciach,-ogloszenie-nr-180339,-wazne-do-3.05.2016-ogloszenie-o-naborze-w-celu-zastepstwa-nieobecnego-czlonka-korpusu-sc
Page

IZ - główny specjalista ds. administracji, utrzymania i zarządzania infrastrukturą IT w Wydziale Utrzymania i Eksploatacji SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 180088, ważne do 25.04.201615-04-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-glowny-specjalista-ds.-administracji,-utrzymania-i-zarzadzania-infrastruktura-it-w-wydziale-utrzymania-i-eksploatacji-sig-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-pzgik,-ogloszenie-nr-180088,-wazne-do-25.04.2016
Page

GI - starszy specjalista ds. budowy i rozwoju Krajowego Systemu Zarządzania BDOT10k (KSZBDOT) wraz z centrum zapasowym w Wydziale Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii Topograficznej (TOPO), ogłoszenie nr 180070, ważne do 25.04.201615-04-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/gi-starszy-specjalista-ds.-budowy-i-rozwoju-krajowego-systemu-zarzadzania-bdot10k-kszbdot-wraz-z-centrum-zapasowym-w-wydziale-systemow-informacji-geograficznej-i-kartografii-topograficznej-topo,-ogloszenie-nr-180070,-wazne-do-25.04.2016
Page

GI – specjalista ds. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w Wydziale Mapy Zasadniczej oraz GESUT w Departamencie Geodezji , Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, ogłoszenie nr 180045, ważne do 24.04.201614-04-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/gi-specjalista-ds.-geodezyjnej-ewidencji-sieci-uzbrojenia-terenu-w-wydziale-mapy-zasadniczej-oraz-gesut-w-departamencie-geodezji-,-kartografii-i-systemow-informacji-geograficznej,-ogloszenie-nr-180045,-wazne-do-24.04.2016
Page

GI - starszy inspektor ds. obsługi merytorycznej zadań 3D w ramach projektu CAPAP oraz zadań rozwoju baz danych wydziału w Wydziale Fotogrametrii i Kartografii Tematycznej, ogłoszenie nr 179630, ważne do 12.04.201602-04-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/gi-starszy-inspektor-ds.-obslugi-merytorycznej-zadan-3d-w-ramach-projektu-capap-oraz-zadan-rozwoju-baz-danych-wydzialu-w-wydziale-fotogrametrii-i-kartografii-tematycznej,-ogloszenie-nr-179630,-wazne-do-12.04.2016
Page

GI - starszy inspektor ds. kontroli jakości danych w ramach projektu CAPAP w Wydziale Fotogrametrii i Kartografii Tematycznej w Departamencie Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, ogłoszenie nr 179634, ważne do 12.04.201602-04-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/gi-starszy-inspektor-ds.-kontroli-jakosci-danych-w-ramach-projektu-capap-w-wydziale-fotogrametrii-i-kartografii-tematycznej-w-departamencie-geodezji,-kartografii-i-systemow-informacji-geograficznej,-ogloszenie-nr-179634,-wazne-do-12.04.2016
Page

GI - starszy inspektor ds. obsługi merytorycznej zadań 3D w ramach projektu CAPAP w Wydziale Fotogrametrii i Kartografii Tematycznej w Departamencie Geodezji , Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, ogłoszenie nr 179638, ważne do 12.04.201602-04-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/gi-starszy-inspektor-ds.-obslugi-merytorycznej-zadan-3d-w-ramach-projektu-capap-w-wydziale-fotogrametrii-i-kartografii-tematycznej-w-departamencie-geodezji-,-kartografii-i-systemow-informacji-geograficznej,-ogloszenie-nr-179638,-wazne-do-12.04.2016
Page

BO - specjalista ds. obsługi finansowo-administracyjnej projektów współfinansowanych ze środków UE w Zespole Prowadzenia Projektów w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 179651, ważne do 12.04.201602-04-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/bo-specjalista-ds.-obslugi-finansowo-administracyjnej-projektow-wspolfinansowanych-ze-srodkow-ue-w-zespole-prowadzenia-projektow-w-biurze-obslugi-urzedu,-ogloszenie-nr-179651,-wazne-do-12.04.2016
Page

BO - specjalista ds. obsługi organizacyjno-administracyjnej projektów w Zespole Prowadzenia Projektów w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 179653, ważne do 12.04.201602-04-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/bo-specjalista-ds.-obslugi-organizacyjno-administracyjnej-projektow-w-zespole-prowadzenia-projektow-w-biurze-obslugi-urzedu,-ogloszenie-nr-179653,-wazne-do-12.04.2016
Page

BO – sekretarz dyrektora ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej komórki organizacyjnej Urzędu w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 179197, ważne do 1.04.201622-03-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/bo-sekretarz-dyrektora-ds.-obslugi-kancelaryjno-administracyjnej-komorki-organizacyjnej-urzedu-w-biurze-obslugi-urzedu,-ogloszenie-nr-179197,-wazne-do-1.04.2016
Page

IZ - Naczelnik - Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w Wydziale Utrzymania i Eksploatacji SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 178886, ważne do 22.03.201614-03-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-naczelnik-pelnomocnik-ds.-bezpieczenstwa-cyberprzestrzeni-w-wydziale-utrzymania-i-eksploatacji-sig-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego,-ogloszenie-nr-178886,-wazne-do-22.03.2016
Page

IZ - starszy specjalista – analityk ds. budowy i udostępniania usług SZNMT TOPO w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 178879, ważne do 22.03.201612-03-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-starszy-specjalista-analityk-ds.-budowy-i-udostepniania-uslug-sznmt-topo-w-wydziale-budowy-i-rozwoju-systemow-informatycznych-gugik-brsig-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-pzgik,-ogloszenie-nr-178879,-wazne-do-22.03.2016
Page

KN - główny specjalisty ds. dostosowania danych do wymagań Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach i tworzenia ZSIN w Wydziale EGiB w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 178878, ważne do 22.03.201612-03-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/kn-glowny-specjalisty-ds.-dostosowania-danych-do-wymagan-zintegrowanego-systemu-informacji-o-nieruchomosciach-i-tworzenia-zsin-w-wydziale-ewidencji-gruntow-i-budynkow-w-departamencie-informacji-o-nieruchomosciach,-ogloszenie-nr-178878,-wazne-do-22.03.2016
Page

KN – starszego specjalisty – architekt biznesowy ZSIN w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 178877, ważne do 22.03.201612-03-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/kn-starszego-specjalisty-architekt-biznesowy-zsin-w-wydziale-ewidencji-gruntow-i-budynkow-w-departamencie-informacji-o-nieruchomosciach,-ogloszenie-nr-178877,-wazne-do-22.03.2016
Page

KN - specjalisty ds. architektury systemowej i technologicznej w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 178872, ważne do 22.03.201612-03-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/kn-specjalisty-ds.-architektury-systemowej-i-technologicznej-w-wydziale-ewidencji-gruntow-i-budynkow-w-departamencie-informacji-o-nieruchomosciach,-ogloszenie-nr-178872,-wazne-do-22.03.2016
Page

IZ – starszy specjalista – analityka ds. budowy i udostępniania usług K-GESUT w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 178718, ważne do 19.03.201609-03-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-starszy-specjalista-analityka-ds.-budowy-i-udostepniania-uslug-k-gesut-w-wydziale-budowy-i-rozwoju-systemow-informatycznych-gugik-brsig-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-pzgik,-ogloszenie-nr-178718,-wazne-do-19.03.2016
Page

BO - specjalista ds. zamówień publicznych w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 178727, ważne do 19.03.201609-03-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/bo-specjalista-ds.-zamowien-publicznych-w-biurze-obslugi-urzedu,-ogloszenie-nr-178727,-wazne-do-19.03.2016
Page

BO - główny specjalista ds. realizacji programu zarządzania zasobami ludzkimi i planowania zatrudnienia w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 178638, ważne do 18.03.2016 Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służb08-03-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/bo-glowny-specjalista-ds.-realizacji-programu-zarzadzania-zasobami-ludzkimi-i-planowania-zatrudnienia-w-biurze-obslugi-urzedu,-ogloszenie-nr-178638,-wazne-do-18.03.2016-ogloszenie-o-naborze-w-celu-zastepstwa-nieobecnego-czlonka-korpusu-sluzby-cywilnej
Page

IZ – główny specjalista – architekt ds. systemów informatycznych SIG w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 178382, ważne do 11.03.201601-03-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-glowny-specjalista-architekt-ds.-systemow-informatycznych-sig-w-wydziale-budowy-i-rozwoju-systemow-informatycznych-gugik-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-pzgik,-ogloszenie-nr-178382,-wazne-do-11.03.2016
Page

IP - specjalista ds. obsługi promocyjnej projektów współfinansowanych ze środków UE w Biurze Informacji Publicznej oraz Komunikacji Medialnej, ogłoszenie nr 177798, ważne do 18.02.201613-02-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/ip-specjalista-ds.-obslugi-promocyjnej-projektow-wspolfinansowanych-ze-srodkow-ue-w-biurze-informacji-publicznej-oraz-komunikacji-medialnej,-ogloszenie-nr-177798,-wazne-do-18.02.2016
Page

KN - starszy specjalista ds. jakości danych ZSIN w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 177709, ważne do 21.02.201611-02-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/kn-starszy-specjalista-ds.-jakosci-danych-zsin-w-wydziale-ewidencji-gruntow-i-budynkow-w-departamencie-informacji-o-nieruchomosciach,-ogloszenie-nr-177709,-wazne-do-21.02.2016
Page

KN - specjalista ds. jakości danych ZSIN w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 177707, ważne do 21.02.201611-02-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/kn-specjalista-ds.-jakosci-danych-zsin-w-wydziale-ewidencji-gruntow-i-budynkow-w-departamencie-informacji-o-nieruchomosciach,-ogloszenie-nr-177707,-wazne-do-21.02.2016
Page

IZ – główny specjalista – analityk ds. budowy i udostępniania usług ZSIN w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 177594, ważne do 19.02.201609-02-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-glowny-specjalista-analityk-ds.-budowy-i-udostepniania-uslug-zszin-w-wydziale-budowy-i-rozwoju-systemow-informatycznych-gugik-brsig-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-pzgik,-ogloszenie-nr-177594,-wazne-do-19.02.2016
Page

IZ – starszy specjalista – analityka ds. budowy i udostępniania usług w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 177593, ważne do 19.02.201609-02-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-starszy-specjalista-analityka-ds.-budowy-i-udostepniania-uslug-w-wydziale-budowy-i-rozwoju-systemow-informatycznych-gugik-brsig-w-departamencie-informatyzacji-i-rozwoju-pzgik,-ogloszenie-nr-177593,-wazne-do-19.02.2016
Page

IZ – starszy specjalista – analityk ds. budowy i udostępniania usług SZNMT TOPO w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG), ogłoszenie nr 177592, ważne do 19.02.201609-02-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/iz-starszy-specjalista-analityk-ds.-budowy-i-udostepniania-uslug-sznmt-topo-w-wydziale-budowy-i-rozwoju-systemow-informatycznych-gugik-brsig,-ogloszenie-nr-177592,-wazne-do-19.02.2016
Page

GI – specjalista ds. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz rozbudowy systemu zarządzania K-GESUT w Wydziale Mapy Zasadniczej w Departamencie Geodezji , Kartografii i Systemów Inform. Geograf., ogłoszenie nr 177590, ważne do 19.02.201609-02-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/gi-specjalista-ds.-geodezyjnej-ewidencji-sieci-uzbrojenia-terenu-oraz-rozbudowy-systemu-zarzadzania-k-gesut-w-wydziale-mapy-zasadniczej-w-departamencie-geodezji-,-kartografii-i-systemow-informacji-geograficznej,-ogloszenie-nr-177590,-wazne-do-19.02.2016
Page

GI – starszy inspektor ds. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w Wydziale Mapy Zasadniczej w Departamencie Geodezji , Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, ogłoszenie nr 177591, ważne do 19.02.201609-02-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/gi-starszy-inspektor-ds.-geodezyjnej-ewidencji-sieci-uzbrojenia-terenu-w-wydziale-mapy-zasadniczej-w-departamencie-geodezji-,-kartografii-i-systemow-informacji-geograficznej,-ogloszenie-nr-177591,-wazne-do-19.02.2016
Page

GI – starszy specjalista ds. budowy i rozwoju Krajowego Systemu Zarządzania BDOT10k (KSZBDOT) wraz z centrum zapasowym w Wydziale Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii Topograficznej (TOPO), ogłoszenie nr 177455, ważne do 14.02.201604-02-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/gi-starszy-specjalista-ds.-budowy-i-rozwoju-krajowego-systemu-zarzadzania-bdot10k-kszbdot-wraz-z-centrum-zapasowym-w-wydziale-systemow-informacji-geograficznej-i-kartografii-topograficznej-topo,-ogloszenie-nr-177455,-wazne-do-14.02.2016
Page

KN - specjalista ds. dostosowania danych do wymagań ZSIN i tworzenia ZSIN w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 177454, ważne do 14.02.201604-02-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/kn-specjalista-ds.-dostosowania-danych-do-wymagan-zsin-i-tworzenia-zsin-w-wydziale-ewidencji-gruntow-i-budynkow-w-departamencie-informacji-o-nieruchomosciach,-ogloszenie-nr-177454,-wazne-do-14.02.2016
Page

KN - starszy specjalista – architekt biznesowy ZSIN w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 177428, ważne do 9.02.201604-02-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/kn-starszy-specjalista-architekt-biznesowy-zsin-w-wydziale-ewidencji-gruntow-i-budynkow-w-departamencie-informacji-o-nieruchomosciach,-ogloszenie-nr-177428,-wazne-do-9.02.2016
Page

NG - specjalista ds. kontroli w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, ogłoszenie nr 177308, ważne do 9.02.201630-01-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/ng-specjalista-ds.-kontroli-w-wydziale-nadzoru-i-kontroli-w-departamencie-nadzoru,-kontroli-i-organizacji-sluzby-geodezyjnej-i-kartograficznej,-ogloszenie-nr-177308,-wazne-do-9.02.2016
Page

KN - specjalista ds. architektury systemowej i technologicznej w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 177081, ważne do 05.02.201626-01-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/kn-specjalista-ds.-architektury-systemowej-i-technologicznej-w-wydziale-ewidencji-gruntow-i-budynkow-w-departamencie-informacji-o-nieruchomosciach,-ogloszenie-nr-177081,-wazne-do-05.02.2016
Page

KN - główny specjalista ds. dostosowania danych do wymagań Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach i tworzenia ZSIN w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków w Departamencie KN, ogłoszenie nr 177118, ważne do 05.02.201626-01-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/kn-glowny-specjalista-ds.-dostosowania-danych-do-wymagan-zintegrowanego-systemu-informacji-o-nieruchomosciach-i-tworzenia-zsin-w-wydziale-ewidencji-gruntow-i-budynkow-w-departamencie-informacji-o-nieruchomosciach,-ogloszenie-nr-177118,-wazne-do-05.02.2016
Page

GI - specjalista ds. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w Wydziale Mapy Zasadniczej oraz GESUT w Departamencie Geodezji , Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, ogłoszenie nr 176769, ważne do 24.01.201614-01-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/gi-specjalista-ds.-geodezyjnej-ewidencji-sieci-uzbrojenia-terenu-w-wydziale-mapy-zasadniczej-oraz-gesut-w-departamencie-geodezji-,-kartografii-i-systemow-informacji-geograficznej,-ogloszenie-nr-176769,-wazne-do-24.01.2016
Page

KN - główny specjalista – analityk ZSIN oraz IPE w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 176630, ważne do 18.01.201608-01-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/kn-glowny-specjalista-analityk-zsin-oraz-ipe-w-wydziale-ewidencji-gruntow-i-budynkow-w-departamencie-informacji-o-nieruchomosciach,-ogloszenie-nr-176630,-wazne-do-18.01.2016
Page

GI - główny specjalista ds. rozbudowy systemu zarządzania K-GESUT w Wydziale Mapy Zasadniczej oraz GESUT w Departamencie Geodezji , Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, ogłoszenie nr 176375, ważne do 02.01.201623-12-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/oferty-pracy/wyniki-naborow/gi-glowny-specjalista-ds.-rozbudowy-systemu-zarzadzania-k-gesut-w-wydziale-mapy-zasadniczej-oraz-gesut-w-departamencie-geodezji-,-kartografii-i-systemow-informacji-geograficznej,-ogloszenie-nr-176375,-wazne-do-02.01.2016
Rejestr zmian