Modele danych

Zgodnie z § 23 pkt 1-3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247) poniżej opublikowane zostały zbiory danych pozwalające na wykonanie transformacji współrzędnych pomiędzy układami odniesienia PL-ETRF89 i PL-ETRF2000, układami wysokościowymi PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007 oraz obowiązujący model quasi-geoidy.

Dane opisane powyżej, publikowane na tej stronie, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 (CC BY 4.0)

Razem z modelami udostępniony został także program Transpol 2.06. Program umożliwia przeliczanie współrzędnych pomiędzy układem kartezjańskim i krzywoliniowym, pomiędzy obowiązującymi i archiwalnymi układami odniesienia, odwzorowaniami kartograficznymi oraz układami wysokościowymi. Do programu zostały zaimportowane powyższe model danych.

Pliki

PDF
Nazwa
Opis modeli danych
Rozmiar pliku
48.2 KB
Nazwa pliku
Opis-modeli-danych.pdf
Data publikacji
2017-06-23 15:55
TXT
Nazwa
model różnic współrzędnych pomiędzy układami odniesienia PL-ETRF2000 a PL-ETRF89
Rozmiar pliku
19.0 MB
Nazwa pliku
gugik-etrf2000.txt
Data publikacji
2015-06-01 04:10
TXT
Nazwa
model różnic wysokości pomiędzy układami wysokościowymi PL-EVRF2007-NH a PL-KRON86-NH
Rozmiar pliku
8.6 MB
Nazwa pliku
gugik-evrf2007.txt
Data publikacji
2015-06-01 04:11
PDF
Nazwa
opis techniczny obowiązującego modelu quasi-geoidy PL-geoid2021 w układzie PL-EVRF2007-NH
Rozmiar pliku
1.0 MB
Nazwa pliku
Opis-techniczny-modelu-PL-geoid2021.pdf
Data publikacji
2022-04-04 17:13
TXT
Nazwa
model obowiązującej quasi-geoidy PL-geoid2021 w układzie PL-EVRF2007-NH
Rozmiar pliku
40.4 MB
Nazwa pliku
Model_quasi-geoidy-PL-geoid2021-PL-EVRF2007-NH.txt
Data publikacji
2022-04-04 17:17
TXT
Nazwa
model quasi-geoidy PL-geoid2011 w układzie PL-KRON86-NH
Rozmiar pliku
8.6 MB
Nazwa pliku
gugik-geoid2011-PL-KRON86-NH.txt
Data publikacji
2019-12-30 14:58
TXT
Nazwa
model quasi-geoidy PL-geoid2011 w układzie PL-EVRF2007-NH
Rozmiar pliku
8.6 MB
Nazwa pliku
gugik-geoid2011-PL-EVRF2007-NH.txt
Data publikacji
2019-12-30 15:04
FILE
Nazwa
Transpol v.2.06
Rozmiar pliku
6.2 MB
Nazwa pliku
BIP-Transpol-v.-2.06.7z
Data publikacji
2015-06-01 04:11
PDF
Nazwa
Tabela_konwersji_EGiB_ver_1_2
Rozmiar pliku
982.3 KB
Nazwa pliku
Tabela_konwersji_EGiB_ver_1_2.pdf
Data publikacji
2023-09-15 15:25
PDF
Nazwa
Tabela_konwersja_BDOT500_ver_1_2
Rozmiar pliku
379.2 KB
Nazwa pliku
Tabela_konwersja_BDOT500_ver_1_2.pdf
Data publikacji
2023-06-02 15:47
PDF
Nazwa
Tabela_konwersja_GESUT_ver_1_2
Rozmiar pliku
369.2 KB
Nazwa pliku
Tabela_konwersja_GESUT_ver_1_2.pdf
Data publikacji
2023-06-02 15:48
Rejestr zmian