Modele danych

Zgodnie z § 23 pkt 1-3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247) poniżej opublikowane zostały zbiory danych pozwalające na wykonanie transformacji współrzędnych pomiędzy układami odniesienia PL-ETRF89 i PL-ETRF2000, układami wysokościowymi PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007 oraz obowiązujący model quasi-geoidy.

Razem z modelami udostępniony został także program Transpol 2.06. Program umożliwia przeliczanie współrzędnych pomiędzy układem kartezjańskim i krzywoliniowym, pomiędzy obowiązującymi i archiwalnymi układami odniesienia, odwzorowaniami kartograficznymi oraz układami wysokościowymi. Do programu zostały zaimportowane powyższe model danych.

Pliki

PDF
Nazwa
Opis modeli danych
Rozmiar pliku
48.2 KB
Nazwa pliku
Opis-modeli-danych.pdf
Data publikacji
2017-06-23 15:55
TXT
Nazwa
model różnic współrzędnych pomiędzy układami odniesienia PL-ETRF2000 a PL-ETRF89
Rozmiar pliku
19.0 MB
Nazwa pliku
gugik-etrf2000.txt
Data publikacji
2015-06-01 04:10
TXT
Nazwa
model różnic wysokości pomiędzy układami wysokościowymi PL-EVRF2007-NH a PL-KRON86-NH
Rozmiar pliku
8.6 MB
Nazwa pliku
gugik-evrf2007.txt
Data publikacji
2015-06-01 04:11
TXT
Nazwa
model obowiązującej quasi-geoidy
Rozmiar pliku
8.6 MB
Nazwa pliku
gugik-geoid2011.txt
Data publikacji
2015-06-01 04:11
FILE
Nazwa
Transpol v.2.06
Rozmiar pliku
6.2 MB
Nazwa pliku
BIP-Transpol-v.-2.06.7z
Data publikacji
2015-06-01 04:11
Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2015-06-01 04:03:14 Jakub Giza Dodanie pliku gugik-evrf2007.txt
2015-06-01 04:00:34 Jakub Giza Dodanie pliku gugik-etrf2000.txt
2015-06-01 03:32:30 Jakub Giza Dodanie pliku Opis-modeli-danych.pdf
2015-06-01 03:31:56 Jakub Giza Aktualizacja artykułu
2015-05-28 10:12:33 Administrator BIP Aktualizacja artykułu
2015-05-28 10:11:40 Administrator BIP Aktualizacja artykułu
2015-05-26 00:37:57 Administrator BIP Utworzenie artykułu