Projekty

Prace legislacyjne prowadzone w GUGiK nad projektami aktów prawnych.

Wszystkie informacje równolegle publikowane sa na stronach Rządowego Centrum Legislacji w dziale Rządowy Proces Legislacyjny.

Rejestr zmian