Projekty

Prace legislacyjne prowadzone w GUGiK nad projektami aktów prawnych.

Wszystkie informacje są równocześnie publikowane na stronach Rządowego Centrum Legislacji w dziale Rządowy Proces Legislacyjny.

Rozporządzenie w sprawie uprawnień zawodowych

Rozporządzenie w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych

Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu

Rejestr zmian