Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12333904


Rejestr zmian