Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Pliki

PDF
Nazwa
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Rozmiar pliku
1.8 MB
Nazwa pliku
Rozporzadzenie-Ministra-Administracji-i-Cyfryzacji-z-dnia-5-wrzesnia-2013-w-sprawie-organizacji-i-trybu-prowadzenia-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego.pdf
Data publikacji
2015-06-08 00:36
Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2015-06-08 00:36:29 Jakub Giza Dodanie pliku Rozporzadzenie-Ministra-Administracji-i-Cyfryzacji-z-dnia-5-wrzesnia-2013-w-sprawie-organizacji-i-trybu-prowadzenia-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego.pdf
2015-06-08 00:36:15 Jakub Giza Aktualizacja artykułu
2015-06-01 00:28:17 Jakub Giza Dodanie pliku Rozporzadzenie-Ministra-Administracji-i-Cyfryzacji-z-dnia-5-wrzesnia-2013-w-sprawie-organizacji-i-trybu-prowadzenia-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego.pdf
2015-06-01 00:26:57 Jakub Giza Utworzenie artykułu