Archiwum

Page

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. poz. 2469)07-07-2023

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/schematy-aplikacyjne/archiwum/rozporzadzenie-rady-ministrow-z-dnia-14-pazdziernika-2022-r.-w-sprawie-zintegrowanego-systemu-informacji-o-nieruchomosciach-dz.-u.-poz.-2469
Page

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej03-08-2021

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/schematy-aplikacyjne/archiwum/rozporzadzenie-ministra-rozwoju,-pracy-i-technologii-z-dnia-23-lipca-2021-r.-w-sprawie-bazy-danych-obiektow-topograficznych-oraz-mapy-zasadniczej
Page

Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków03-08-2021

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/schematy-aplikacyjne/archiwum/rozporzadzenie-ministra-rozwoju,-pracy-i-technologii-z-dnia-27-lipca-2021-r.-w-sprawie-ewidencji-gruntow-i-budynkow
Page

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych03-08-2021

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/schematy-aplikacyjne/archiwum/rozporzadzenie-ministra-rozwoju,-pracy-i-technologii-z-dnia-27-lipca-2021-r.-w-sprawie-bazy-danych-obiektow-topograficznych-oraz-bazy-danych-obiektow-ogolnogeograficznych,-a-takze-standardowych-opracowan-kartograficznych
Page

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu03-08-2021

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/schematy-aplikacyjne/archiwum/rozporzadzenie-ministra-rozwoju,-pracy-i-technologii-z-dnia-23-lipca-2021-r.-w-sprawie-geodezyjnej-ewidencji-sieci-uzbrojenia-terenu
Page

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów03-08-2021

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/schematy-aplikacyjne/archiwum/rozporzadzenie-ministra-rozwoju,-pracy-i-technologii-z-dnia-21-lipca-2021-r.-w-sprawie-ewidencji-miejscowosci,-ulic-i-adresow
Page

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych30-07-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/schematy-aplikacyjne/archiwum/rozporzadzenie-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-z-dnia-17-listopada-2011-r.-w-sprawie-bazy-danych-obiektow-topograficznych-oraz-bazy-danych-obiektow-ogolnogeograficznych,-a-takze-standardowych-opracowan-kartograficznych
Page

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków04-01-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/schematy-aplikacyjne/archiwum/rozporzadzenie-ministra-administracji-i-cyfryzacji-z-dnia-6-listopada-2015-r.-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-ewidencji-gruntow-i-budynkow
Page

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej04-01-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/schematy-aplikacyjne/archiwum/rozporzadzenie-ministra-administracji-i-cyfryzacji-z-dnia-2-listopada-2015r.-w-sprawie-bazy-danych-obiektow-topograficznych-oraz-mapy-zasadniczej
Page

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT04-01-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/schematy-aplikacyjne/archiwum/rozporzadzenie-ministra-administracji-i-cyfryzacji-z-dnia-21-pazdziernika-2015-r.-w-sprawie-powiatowej-bazy-gesut-i-krajowej-bazy-gesut
Page

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych01-06-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/schematy-aplikacyjne/archiwum/rozporzadzenie-ministra-administracji-i-cyfryzacji-z-dnia-14-lutego-2012r.-w-sprawie-osnow-geodezyjnych,-grawimetrycznych-i-magnetycznych
Page

Rozporządzenie Ministra SWiA z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do pzgik01-06-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/schematy-aplikacyjne/archiwum/rozporzadzenie-ministra-swia-z-dnia-9-listopada-2011-r.-w-sprawie-standardow-technicznych-wykonywania-geodezyjnych-pomiarow-sytuacyjnych-i-wysokosciowych-oraz-opracowywania-i-przekazywania-wynikow-tych-pomiarow-do-pzgik
Page

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej16-10-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/schematy-aplikacyjne/archiwum/rozporzadzenie-ministra-administracji-i-cyfryzacji-z-dnia-12-lutego-2013-w-sprawie-bazy-danych-geodezyjnej-ewidencji-sieci-uzbrojenia-terenu,-bazy-danych-obiektow-topograficznych-oraz-mapy-zasadniczej
Page

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów16-10-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/schematy-aplikacyjne/archiwum/rozporzadzenie-ministra-administracji-i-cyfryzacji-z-dnia-9-stycznia-2012-r.-w-sprawie-ewidencji-miejscowosci,-ulic-i-adresow
Page

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju01-06-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/schematy-aplikacyjne/archiwum/rozporzadzenie-rady-ministrow-z-dnia-10-stycznia-2012r.-w-sprawie-panstwowego-rejestru-granic-i-powierzchni-jednostek-podzialow-terytorialnych-kraju
Page

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków01-06-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/schematy-aplikacyjne/archiwum/rozporzadzenie-ministra-administracji-i-cyfryzacji-z-dnia-29-listopada-2013-r.-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-ewidencji-gruntow-i-budynkow
Page

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach01-06-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/schematy-aplikacyjne/archiwum/rozporzadzenie-rady-ministrow-z-dnia-17-stycznia-2013-r.-w-sprawie-zintegrowanego-systemu-informacji-o-nieruchomosciach
Rejestr zmian