Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

Pliki

FILE
Nazwa
BDOT500 v. 1.0
Rozmiar pliku
3.5 MB
Nazwa pliku
BDOT500-v1.0.EAP
Data publikacji
2015-10-16 14:47
FILE
Nazwa
BDOT500 w formacie xsd
Rozmiar pliku
25.0 KB
Nazwa pliku
BDZ_BDOT500.xsd
Data publikacji
2015-10-16 14:47
FILE
Nazwa
BDOT500 słowniki
Rozmiar pliku
19.9 KB
Nazwa pliku
BDZ_BDOT500_Slowniki.xsd
Data publikacji
2015-10-16 14:47
FILE
Nazwa
Model podstawowy w formacie xsd
Rozmiar pliku
22.6 KB
Nazwa pliku
BT_ModelPodstawowy.xsd
Data publikacji
2015-10-16 14:47
FILE
Nazwa
GESUT v. 1.0
Rozmiar pliku
6.0 MB
Nazwa pliku
GESUT-v1.0.EAP
Data publikacji
2015-10-16 14:47
FILE
Nazwa
GESUT w formacie xsd
Rozmiar pliku
23.0 KB
Nazwa pliku
GES_GESUT.xsd
Data publikacji
2015-10-16 14:47
FILE
Nazwa
GESUT słowniki
Rozmiar pliku
6.9 KB
Nazwa pliku
GES_GESUT_Slowniki.xsd
Data publikacji
2015-10-16 14:47
FILE
Nazwa
Mapa zasadnicza v. 1.0
Rozmiar pliku
2.3 MB
Nazwa pliku
MapaZasadnicza-v1.0.EAP
Data publikacji
2015-10-16 14:47
FILE
Nazwa
Mapa zasadnicza w formacie xsd
Rozmiar pliku
1.9 KB
Nazwa pliku
MZ_MapaZasadnicza.xsd
Data publikacji
2015-10-16 14:47
Rejestr zmian