Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Pliki

FILE
Nazwa
EGiB UML
Rozmiar pliku
6.1 MB
Nazwa pliku
EGiB_UML.EAP
Data publikacji
2015-06-01 03:25
FILE
Nazwa
EGiB w formacie xsd
Rozmiar pliku
15.9 KB
Nazwa pliku
EGiB_xsd.rar
Data publikacji
2015-06-01 03:25
FILE
Nazwa
Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości UML
Rozmiar pliku
6.1 MB
Nazwa pliku
RCiWN_UML.EAP
Data publikacji
2015-06-01 03:25
FILE
Nazwa
Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości w formacie xsd
Rozmiar pliku
3.7 KB
Nazwa pliku
RCiWN_xsd.rar
Data publikacji
2015-06-01 03:25
Rejestr zmian