Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Pliki

FILE
Nazwa
Schemat aplikacyjny EGiB
Rozmiar pliku
6.1 MB
Nazwa pliku
EGiB_UML.EAP
Data publikacji
2016-01-04 12:01
FILE
Nazwa
Model podstawowy
Rozmiar pliku
15.0 KB
Nazwa pliku
BT_ModelPodstawowy.xsd
Data publikacji
2016-01-04 12:01
FILE
Nazwa
Adres model xsd
Rozmiar pliku
3.6 KB
Nazwa pliku
EGB_Adres.xsd
Data publikacji
2016-01-04 12:01
FILE
Nazwa
Dane podmiotowe xsd
Rozmiar pliku
18.6 KB
Nazwa pliku
EGB_DanePodmiotowe.xsd
Data publikacji
2016-01-04 12:02
FILE
Nazwa
Dane przedmiotowe xsd
Rozmiar pliku
92.2 KB
Nazwa pliku
EGB_DanePrzedmiotowe.xsd
Data publikacji
2016-01-04 12:01
FILE
Nazwa
Dzierżawa model xsd
Rozmiar pliku
2.9 KB
Nazwa pliku
EGB_Dzierzawa.xsd
Data publikacji
2016-01-04 12:02
FILE
Nazwa
Ogólny obiekt model xsd
Rozmiar pliku
2.2 KB
Nazwa pliku
EGB_OgolnyObiekt.xsd
Data publikacji
2016-01-04 12:02
FILE
Nazwa
Podstawa prawna model xsd
Rozmiar pliku
3.5 KB
Nazwa pliku
EGB_PodstawaPrawna.xsd
Data publikacji
2016-01-04 12:02
FILE
Nazwa
Prawa do nieruchomości model xsd
Rozmiar pliku
22.8 KB
Nazwa pliku
EGB_PrawaDoNieruchomosci.xsd
Data publikacji
2016-01-04 12:02
FILE
Nazwa
Punkt graniczny model xsd
Rozmiar pliku
8.0 KB
Nazwa pliku
EGB_PunktGraniczny.xsd
Data publikacji
2016-01-04 12:01
FILE
Nazwa
Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości. EAP
Rozmiar pliku
6.1 MB
Nazwa pliku
RCiWN_UML.EAP
Data publikacji
2016-01-08 12:13
FILE
Nazwa
Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości model w formacie xsd
Rozmiar pliku
15.3 KB
Nazwa pliku
RCW_RCiWN.xsd
Data publikacji
2016-01-08 12:15
FILE
Nazwa
Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości - słowniki
Rozmiar pliku
21.2 KB
Nazwa pliku
RCW_RCiWN_Slowniki.xsd
Data publikacji
2016-01-08 12:15
Rejestr zmian