Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów

Pliki

FILE
Nazwa
EMUiA
Rozmiar pliku
12.3 KB
Nazwa pliku
EMUiA_1.2.XSD
Data publikacji
2021-09-23 14:39
Rejestr zmian