Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów

Pliki

FILE
Nazwa
EMUiA
Rozmiar pliku
8.7 KB
Nazwa pliku
EMUiA.XSD
Data publikacji
2021-08-03 13:53
Rejestr zmian