Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych

Pliki

FILE
Nazwa
BDOT10k_BDOO
Rozmiar pliku
104.0 KB
Nazwa pliku
BDOT10k_BDOO_1.4.XSD
Data publikacji
2021-09-23 14:23
FILE
Nazwa
KARTO
Rozmiar pliku
5.5 KB
Nazwa pliku
KARTO_1.0.XSD
Data publikacji
2021-09-23 14:28
Rejestr zmian