Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. poz. 2469)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (sejm.gov.pl)

Pliki

FILE
Nazwa
Zawiadomienie o zmianie w księdze wieczystej do Egib
Rozmiar pliku
80.4 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-Nkw2Egib_2022_nowy_wer1.xsd
Data publikacji
2023-07-07 15:59
FILE
Nazwa
Zawiadomienie o zmianie w Egib do sądu rejonowego
Rozmiar pliku
32.1 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-Egib2Nkw_2022_nowa_wer2.xsd
Data publikacji
2023-07-07 16:01
FILE
Nazwa
Zawiadomienie o zmianie w Egib do organu właściwego w sprawach podatku
Rozmiar pliku
63.6 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-Egib2OP_2022_nowy_wer2.xsd
Data publikacji
2023-07-07 16:02
FILE
Nazwa
Zawiadomienie do Egib o zmianach w bazie PESEL
Rozmiar pliku
10.9 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-Zsin2Egib.xsd
Data publikacji
2023-07-07 16:03
Rejestr zmian