Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach

Pliki

FILE
Nazwa
ZSIN v 1.0
Rozmiar pliku
2.3 MB
Nazwa pliku
ZSIN-v1.0.EAP
Data publikacji
2015-06-01 03:25
FILE
Nazwa
Zawiadomienie o zmianach w egib do ARiMR
Rozmiar pliku
10.2 KB
Nazwa pliku
ZawiadomienieOZmianachDanychDokonanychWEGIBAdresowanychDoAgencjiRestrukturyzacjiIModernizacjiRolnictwa.xsd
Data publikacji
2015-06-01 03:25
FILE
Nazwa
Zawiadomienie i zmianach w egib do Sądu Rejonowego
Rozmiar pliku
26.7 KB
Nazwa pliku
ZawiadomienieOZmianachDanychDokonanychWEGIBAdresowanychDoSaduRejonowego.xsd
Data publikacji
2015-06-01 03:25
FILE
Nazwa
Zawiadomienie o zmianach w Księdze Wieczystej
Rozmiar pliku
37.9 KB
Nazwa pliku
ZawiadomienieOZmianachDanychDokonanychWKsiedzeWieczystej.xsd
Data publikacji
2015-06-01 03:25
FILE
Nazwa
Zawiadomienie o zmianach w bazie PESEL
Rozmiar pliku
8.5 KB
Nazwa pliku
ZawiadomienieOZmianachDokonywanychWBazieDanychPESEL.xsd
Data publikacji
2015-06-01 03:25
Rejestr zmian