Uprawnienia zawodowe

Informacja w sprawie egzaminów na uprawnienia zawodowe

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 436), wznowiono postępowania kwalifikacyjne na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, zawieszone w listopadzie 2020 r. w związku z ograniczeniami wynikającymi z wystąpieniem stanu epidemii.

Na rok 2021 zaplanowano 8 sesji egzaminacyjnych.

Plan pracy Komisji Kwalifikacyjnej

Wykazy aktów prawnych i pytania egzaminacyjne

Rejestr zmian