Uprawnienia zawodowe

Zawieszenie egzaminów na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

W związku z wejściem w życie 24 października 2020 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1871), Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski zdecydował o zawieszeniu do odwołania egzaminów na uprawnienia zawodowe w zakresie geodezji i kartografii.

Plan pracy Komisji Kwalifikacyjnej

Wykazy aktów prawnych i pytania egzaminacyjne

Rejestr zmian