Uprawnienia zawodowe

Zgodnie § 22 ust. 5 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii Główny Geodeta Kraju publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii wykaz aktów prawnych stanowiących źródło pytań egzaminów pisemnego i ustnego oraz w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku treść pytań egzaminów pisemnych przeprowadzonych w roku ubiegłym.

Wykaz aktów prawnych

Treść pytań z egzaminów pismenych z roku 2014

Treść pytań z egzaminów pisemnych z roku 2015

Treść pytań z egzaminów pisemnych z roku 2016

Treść pytań z egzaminów pisemnych z roku 2017

Treść pytań z egzaminów pisemnych z roku 2018

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2019-01-23 09:00:23 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu
2017-02-10 15:05:33 Jakub Giza Aktualizacja artykułu
2017-02-10 15:03:25 Jakub Giza Aktualizacja artykułu
2017-02-10 14:59:29 Jakub Giza Utworzenie artykułu