Wykazy aktów prawnych i pytania egzaminacyjne

Zgodnie § 20 ust. 4 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 września 2019 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. poz. 1846), Główny Geodeta Kraju publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii wykaz aktów prawnych stanowiących źródło pytań egzaminów pisemnego i ustnego oraz w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku - treść pytań egzaminów pisemnych przeprowadzonych w roku ubiegłym.

Wykaz aktów prawnych

Treść pytań z egzaminów pismenych z roku 2014

Treść pytań z egzaminów pisemnych z roku 2015

Treść pytań z egzaminów pisemnych z roku 2016

Treść pytań z egzaminów pisemnych z roku 2017

Treść pytań z egzaminów pisemnych z roku 2018

Treść pytań z egzaminów pisemnych z roku 2019

Rejestr zmian