2015 Poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Pzp

Page

Bieżącą obsługę prawną Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii30-12-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2015-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/biezaca-obsluge-prawna-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii Numer referencyjny: PL.2611.1.2015
Page

Obsługa administracyjno – techniczna związana z kompleksową organizacją i przeprowadzeniem szkoleń z aplikacji EMUiA oraz Modułu SDI dla przedstawicieli administracji publicznej28-12-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2015-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/obsluga-administracyjno-techniczna-zwiazana-z-kompleksowa-organizacja-i-przeprowadzeniem-szkolen-z-aplikacji-emuia-oraz-modulu-sdi-dla-przedstawicieli-administracji-publicznej Numer referencyjny: KN-PRG.2611.5.2015
Page

Wsparcie w utrzymaniu rezultatów projektów zrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka23-12-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2015-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/wsparcie-w-utrzymaniu-rezultatow-projektow-zrealizowanych-w-ramach-programu-operacyjnego-innowacyjna-gospodarka Numer referencyjny: KN-PRG.2611.4.2015
Page

Wykonywanie prac związanych ze wsparciem działań Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej w zakresie zapewnienia obsługi Projektu K-GESUT23-12-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2015-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/wykonywanie-prac-zwiazanych-ze-wsparciem-dzialan-departamentu-geodezji,-kartografii-i-systemow-informacji-geograficznej-w-zakresie-zapewnienia-obslugi-projektu-k-gesut Numer referencyjny: GI-MZUT.2611.9.2015
Page

Wykonywanie prac związanych ze wsparciem działań Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej15-12-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2015-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/wykonywanie-prac-zwiazanych-ze-wsparciem-dzialan-departamentu-geodezji,-kartografii-i-systemow-informacji-geograficznej Numer referencyjny: GI-MZUT.2611.8.2015
Page

Modernizacja serwisów internetowych Rady IIP oraz KSNG prowadzonych przez GUGiK14-12-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2015-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/modernizacja-serwisow-internetowych-rady-iip-oraz-ksng-prowadzonych-przez-gugik
Page

Druk skorowidza mapy topograficznej Polski w skali 1:10 00014-12-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2015-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/druk-skorowidza-mapy-topograficznej-polski-w-skali-110-000 Numer referencyjny: GI-TOPO.2611.11.2015
Page

Wsparcie działań merytorycznych realizowanych w Projekcie enviDMS, w zakresie kartograficznych opracowań tematycznych w postaci map hydrograficznych07-12-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2015-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/wsparcie-dzialan-merytorycznych-realizowanych-w-projekcie-envidms,-w-zakresie-kartograficznych-opracowan-tematycznych-w-postaci-map-hydrograficznych Numer referencyjny: GI-FOTO.2611.25.2015
Page

Wykonanie napraw pogwarancyjnych urządzeń UPS dla stacji referencyjnych30-11-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2015-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/wykonanie-napraw-pogwarancyjnych-urzadzen-ups-dla-stacji-referencyjnych Numer referencyjny: GI-GSOP.2611.20.2015
Page

Dowiązanie geodezyjne wybranych stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS30-11-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2015-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dowiazanie-geodezyjne-wybranych-stacji-referencyjnych-systemu-asg-eupos Numer referencyjny: GI-GSOP.2611.19.2015
Page

Zakup drobnego sprzętu na potrzeby funkcjonowania centrów zarządzających ASG-EUPOS27-11-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2015-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/zakup-drobnego-sprzetu-na-potrzeby-funkcjonowania-centrow-zarzadzajacych-asg-eupos Numer referencyjny: GI-GSOP.2611.18.2015
Page

Dostawa bonów towarowych o łącznej wartości 50 000 zł, dla pracowników i emerytów GUGiK26-11-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2015-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dostawa-bonow-towarowych-o-lacznej-wartosci-50-000-zl,-dla-pracownikow-i-emerytow-gugik Numer referencyjny: BO-K.2611.4.2015
Page

Dowiązanie geodezyjne wybranych stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS wraz z opracowaniem wyników06-11-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2015-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dowiazanie-geodezyjne-wybranych-stacji-referencyjnych-systemu-asg-eupos-wraz-z-opracowaniem-wynikow Numer referencyjny: GI-GSOP.2611.15.2015
Page

Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski (wraz z weryfikacją tłumaczenia) projektu rozporządzenia holenderskiego Ministerstwa Infrastruktury i Środowiska pt. „Large-Scale Topography Basic Register LTB Data Catalogue 1.1.1”27-10-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2015-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/tlumaczenie-z-jezyka-angielskiego-na-jezyk-polski-wraz-z-weryfikacja-tlumaczenia-projektu-rozporzadzenia-holenderskiego-ministerstwa-infrastruktury-i-srodowiska-pt.-large-scale-topography-basic-register-ltb-data-catalogue-1.1.1 Numer referencyjny: GI-MZUT.2611.7.2015
Page

Zakup certyfikatów SSL dla domen: mapy.geoportal.gov.pl i idp.geoportal.gov.pl26-10-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2015-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/zakup-certyfikatow-ssl-dla-domen-mapy.geoportal.gov.pl-i-idp.geoportal.gov.pl Numer referencyjny: IZ-PG2.2611.5.2015
Page

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu zarządzania projektami metodyką SCRUM16-10-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2015-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/przeprowadzenie-szkolenia-z-zakresu-zarzadzania-projektami-metodyka-scrum Numer referencyjny: GI-TOPO.2611.9.2015
Page

Świadczenie usług wsparcia merytorycznego i technicznego w Departamencie Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej14-10-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2015-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/swiadczenie-uslug-wsparcia-merytorycznego-i-technicznego-w-departamencie-geodezji,-kartografii-i-systemow-informacji-geograficznej Numer referencyjny: GI-TOPO.2611.8.2015
Page

Realizacja do 20 opinii technicznych (ekspertyz), wymagających wiadomości specjalnych o charakterze technicznym z dziedziny geodezji i kartografii, o których mowa w art. 84 Kodeksu postępowania administracyjnego06-10-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2015-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/realizacja-do-20-opinii-technicznych-ekspertyz,-wymagajacych-wiadomosci-specjalnych-o-charakterze-technicznym-z-dziedziny-geodezji-i-kartografii,-o-ktorych-mowa-w-art.-84-kodeksu-postepowania-administracyjnego Numer referencyjny: NG-NiK.2611.7.2015.AA
Page

Skład i druk publikacji „Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych”, skład i druk broszury informacyjnej w języku angielskim oraz druk mapy30-09-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2015-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/sklad-i-druk-publikacji-urzedowy-wykaz-nazw-panstw-i-terytoriow-niesamodzielnych,-sklad-i-druk-broszury-informacyjnej-w-jezyku-angielskim-oraz-druk-mapy Numer referencyjny: GI-FOTO.2611.15.2015
Page

Stworzenie i implementacja systemu informatycznego zawierającego „Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii”25-09-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2015-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/stworzenie-i-implementacja-systemu-informatycznego-zawierajacego-centralny-rejestr-osob-posiadajacych-uprawnienia-zawodowe-w-dziedzinie-geodezji-i-kartografii Numer referencyjny: NG-KiSZ.2611.16.2015
Rejestr zmian