2015 Powyżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Pzp

Page

Pozyskanie danych wysokościowych28-12-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2015-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/pozyskanie-danych-wysokosciowych Numer referencyjny: BO-ZP.2610.82.2015.GI.CAPAP
Page

Dostawa sprzętu teleinformatycznego na potrzeby modernizacji systemu ASG-EUPOS30-11-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2015-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dostawa-sprzetu-teleinformatycznego-na-potrzeby-modernizacji-systemu-asg-eupos Numer referencyjny: Bo-ZP.2610.78.2015.GI.ASG-EUPOS
Page

Wydruk materiałów informacyjnych BO-ZP.2610.75.2015.IZ.G213-11-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2015-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/wydruk-materialow-informacyjnych-bo-zp.2610.75.2015.iz.g2 Numer referencyjny: BO-ZP.2610.75.2015.IZ.G2
Page

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby GUGiK09-11-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2015-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dostawa-sprzetu-komputerowego-wraz-z-oprogramowaniem-na-potrzeby-gugik Numer referencyjny: BO-ZP.2610.72.2015.BO
Page

Świadczenie usług dostępu do Internetu05-11-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2015-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/swiadczenie-uslug-dostepu-do-internetu Numer referencyjny: BO-ZP.2610.68.2015.IZ
Page

Seminarium szkoleniowe dla przedstawicieli Służby Geodezyjnej i Kartograficznej – prezentacja doświadczeń projektu ZSIN – Faza I04-11-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2015-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/seminarium-szkoleniowe-dla-przedstawicieli-sluzby-geodezyjnej-i-kartograficznej-prezentacja-doswiadczen-projektu-zsin-faza-i Numer referencyjny: BO-ZP.2610.71.2015.KN.ZSIN
Page

Rozwój Uniwersalnego Modułu Mapowego04-11-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2015-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/rozwoj-uniwersalnego-modulu-mapowego Numer referencyjny: BO-ZP.2610.67.2015.IZ
Page

Realizacja usług szkoleniowych15-10-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2015-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/realizacja-uslug-szkoleniowych Numer referencyjny: BO-ZP.2610.64.2015.KN
Page

Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby Projektu GEOPORTAL 230-09-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2015-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/rozbudowa-infrastruktury-teleinformatycznej-na-potrzeby-projektu-geoportal-2 Numer referencyjny: BO-ZP.2610.57.2015.IZ.G2
Page

Dostawa oprogramowania29-09-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2015-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dostawa-oprogramowania Numer referencyjny: BO-ZP.2610.61.2015.KN.PRG
Rejestr zmian