Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby GUGiK

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
142.7 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2015-11-09 15:48
PDF
Nazwa
SIWZ
Rozmiar pliku
313.3 KB
Nazwa pliku
SIWZ.pdf
Data publikacji
2015-11-09 15:48
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Rozmiar pliku
134.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-Opis-Przedmiotu-Zamowienia.pdf
Data publikacji
2015-11-09 15:48
DOC
Nazwa
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy
Rozmiar pliku
48.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Formularz-ofertowy.doc
Data publikacji
2015-11-09 15:48
DOC
Nazwa
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - Formularz techniczny
Rozmiar pliku
166.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-Formularza-ofertowego-Formularz-techniczny.doc
Data publikacji
2015-11-09 15:48
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Rozmiar pliku
62.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-spelnianiu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu.doc
Data publikacji
2015-11-09 15:48
DOC
Nazwa
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar pliku
85.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-niepodleganiu-wykluczeniu.doc
Data publikacji
2015-11-09 15:48
DOC
Nazwa
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
67.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.doc
Data publikacji
2015-11-09 15:48
PDF
Nazwa
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
208.7 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf
Data publikacji
2015-11-09 15:48
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 16.11.2015
Rozmiar pliku
66.9 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-16.11.2015.pdf
Data publikacji
2015-11-16 16:21
PDF
Nazwa
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 16.11.2015
Rozmiar pliku
292.7 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienie-tresci-SIWZ-z-dnia-16.11.2015.pdf
Data publikacji
2015-11-16 16:21
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 19.11.2015
Rozmiar pliku
90.5 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-19.11.2015.pdf
Data publikacji
2015-11-19 16:10
PDF
Nazwa
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 19.11.2015
Rozmiar pliku
229.7 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienie-tresci-SIWZ-z-dnia-19.11.2015.pdf
Data publikacji
2015-11-20 08:41
DOC
Nazwa
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - Formularz techniczny - po zmianach z dnia 19.11.2015
Rozmiar pliku
167.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-Formularza-ofertowego-Formularz-techniczny-po-zmianach-z-dnia-19.11.2015.doc
Data publikacji
2015-11-19 16:11
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty
Rozmiar pliku
170.7 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf
Data publikacji
2015-12-01 13:22
Rejestr zmian