Dostawa sprzętu teleinformatycznego na potrzeby modernizacji systemu ASG-EUPOS

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
195.3 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2015-11-30 16:09
PDF
Nazwa
SIWZ
Rozmiar pliku
312.3 KB
Nazwa pliku
SIWZ.pdf
Data publikacji
2015-11-30 16:09
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
Rozmiar pliku
333.1 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-Opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
Data publikacji
2015-11-30 16:09
DOC
Nazwa
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy
Rozmiar pliku
25.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Formularz-ofertowy.docx
Data publikacji
2015-11-30 16:09
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Rozmiar pliku
31.2 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-spelnianiu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu.docx
Data publikacji
2015-11-30 16:09
DOC
Nazwa
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar pliku
35.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-niepodleganiu-wykluczeniu.docx
Data publikacji
2015-11-30 16:09
DOC
Nazwa
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależnosci do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
31.9 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.docx
Data publikacji
2015-11-30 16:09
PDF
Nazwa
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
204.7 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Wzor-umowy-.pdf
Data publikacji
2015-11-30 16:09
DOC
Nazwa
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - Formularz techniczny
Rozmiar pliku
44.9 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-Formularza-ofertowego-Formularz-techniczny.docx
Data publikacji
2015-11-30 16:09
PDF
Nazwa
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 4.12.2015
Rozmiar pliku
368.5 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-i-zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-4.12.2015.pdf
Data publikacji
2015-12-04 15:25
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 4.12.2015
Rozmiar pliku
92.4 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-4.12.2015.pdf
Data publikacji
2015-12-04 15:26
PDF
Nazwa
Unieważnienie postępowania
Rozmiar pliku
140.3 KB
Nazwa pliku
Uniewaznienie-postepowania.pdf
Data publikacji
2015-12-11 16:14
Rejestr zmian