Pozyskanie danych wysokościowych

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
203.4 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2015-12-28 10:10
PDF
Nazwa
SIWZ
Rozmiar pliku
613.1 KB
Nazwa pliku
SIWZ.pdf
Data publikacji
2015-12-28 10:10
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1 do SIWZ - Szególowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Rozmiar pliku
1005.4 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-Szegolowy-Opis-Przedmiotu-Zamowienia.pdf
Data publikacji
2015-12-28 10:10
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
442.1 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf
Data publikacji
2015-12-28 10:10
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3a do SIWZ - Wzór formularza ofertowego - Czesc 1
Rozmiar pliku
183.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3a-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego-Czesc-1.doc
Data publikacji
2015-12-28 10:10
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3b do SIWZ - Wzór formularza ofertowego - Cześć 2
Rozmiar pliku
183.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3b-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego-Czesc-2.doc
Data publikacji
2015-12-28 10:10
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3c do SIWZ - Wzór formularza ofertowego - Część 3
Rozmiar pliku
184.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3c-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego-Czesc-3.doc
Data publikacji
2015-12-28 10:10
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3d do SIWZ - Wzór formularza ofertowego - Część 4
Rozmiar pliku
184.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3d-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego-Czesc-4.doc
Data publikacji
2015-12-28 10:10
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3e do SIWZ - Wzór formularza ofertowego - Część 5
Rozmiar pliku
184.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3e-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego-Czesc-5.doc
Data publikacji
2015-12-28 10:10
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3f do SIWZ - Wzór formularza ofertowego - Część 6
Rozmiar pliku
184.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3f-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego-Czesc-6.doc
Data publikacji
2015-12-28 10:10
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3g do SIWZ - Wzór formularza ofertowego - Część 7
Rozmiar pliku
184.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3g-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego-Czesc-7.doc
Data publikacji
2015-12-28 10:10
DOC
Nazwa
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Rozmiar pliku
190.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-spelnieniu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu.doc
Data publikacji
2015-12-28 10:10
DOC
Nazwa
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar pliku
212.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-niepodleganiu-wykluczeniu.doc
Data publikacji
2015-12-28 10:10
DOC
Nazwa
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
195.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.doc
Data publikacji
2015-12-28 10:10
DOC
Nazwa
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu wykonanych usług
Rozmiar pliku
159.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wzor-wykazu-wykonanych-uslug.doc
Data publikacji
2015-12-28 10:10
DOC
Nazwa
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
Rozmiar pliku
171.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-8-do-SIWZ-Wzor-wykazu-osob,-ktore-beda-uczestniczyc-w-wykonaniu-zamowienia.doc
Data publikacji
2015-12-28 10:10
DOC
Nazwa
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór wykazu narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy
Rozmiar pliku
158.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-9-do-SIWZ-Wzor-wykazu-narzedzi,-wyposazenia-i-urzadzen-technicznych-dostepnych-Wykonawcy.doc
Data publikacji
2015-12-28 10:10
FILE
Nazwa
Załączniki do SOPZ
Rozmiar pliku
15.9 MB
Nazwa pliku
Zalaczniki-do-SOPZ.zip
Data publikacji
2015-12-28 10:10
PDF
Nazwa
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 19.01.2016
Rozmiar pliku
405.1 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienie-tresci-SIWZ-z-dnia-19.01.2016.pdf
Data publikacji
2016-01-19 15:02
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy - po zmianach z dnia 19.01.2016
Rozmiar pliku
573.1 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-umowy-po-zmianach-z-dnia-19.01.2016.pdf
Data publikacji
2016-01-19 15:02
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 19.01.2016
Rozmiar pliku
96.2 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-19.01.2016.pdf
Data publikacji
2016-01-19 15:02
PDF
Nazwa
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 01.02.2016
Rozmiar pliku
326.8 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-tresci-SIWZ-z-dnia-01.02.2016.pdf
Data publikacji
2016-02-01 15:02
PDF
Nazwa
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 05.02.2016
Rozmiar pliku
334.6 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-tresci-SIWZ-z-dnia-05.02.2016.pdf
Data publikacji
2016-02-05 16:20
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Część I
Rozmiar pliku
169.9 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-Czesc-I.pdf
Data publikacji
2016-03-04 14:52
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Część II
Rozmiar pliku
167.0 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-Czesc-II.pdf
Data publikacji
2016-03-04 14:53
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Część III
Rozmiar pliku
168.4 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-Czesc-III.pdf
Data publikacji
2016-03-04 14:53
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Część IV
Rozmiar pliku
167.9 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-Czesc-IV.pdf
Data publikacji
2016-03-04 14:53
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – Część V
Rozmiar pliku
187.6 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania-Czesc-V.pdf
Data publikacji
2016-03-04 14:54
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – Część VI
Rozmiar pliku
187.6 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania-Czesc-VI.pdf
Data publikacji
2016-03-04 14:54
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – Część VII
Rozmiar pliku
187.5 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania-Czesc-VII.pdf
Data publikacji
2016-03-04 14:54
Rejestr zmian