Rozwój Uniwersalnego Modułu Mapowego

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
3.4 MB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2015-11-04 12:04
PDF
Nazwa
SIWZ
Rozmiar pliku
408.2 KB
Nazwa pliku
SIWZ.pdf
Data publikacji
2015-11-04 12:04
DOC
Nazwa
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Rozmiar pliku
6.6 MB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-Opis-Przedmiotu-Zamowienia.doc
Data publikacji
2015-11-04 12:04
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
291.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-umowy-.pdf
Data publikacji
2015-11-04 12:04
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego
Rozmiar pliku
77.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego.doc
Data publikacji
2015-11-04 12:04
DOC
Nazwa
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia z art 22 ust. 1
Rozmiar pliku
63.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-z-art-22-ust.-1.doc
Data publikacji
2015-11-04 12:04
DOC
Nazwa
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia z art 24 ust. 1
Rozmiar pliku
85.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-z-art-24-ust.-1.doc
Data publikacji
2015-11-04 12:04
DOC
Nazwa
Zalacznik nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitalowej
Rozmiar pliku
91.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.doc
Data publikacji
2015-11-04 12:04
DOC
Nazwa
Zalacznik nr 7 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług
Rozmiar pliku
38.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wykaz-wykonanych-uslug.doc
Data publikacji
2015-11-04 12:04
DOC
Nazwa
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór wykazu osób
Rozmiar pliku
52.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-8-do-SIWZ-Wzor-wykazu-osob.doc
Data publikacji
2015-11-04 12:04
PDF
Nazwa
Poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej
Rozmiar pliku
178.8 KB
Nazwa pliku
Poprawienie-oczywistej-omylki-pisarskiej.pdf
Data publikacji
2015-11-09 14:15
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty
Rozmiar pliku
227.5 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf
Data publikacji
2015-11-18 13:51
Rejestr zmian