Seminarium szkoleniowe dla przedstawicieli Służby Geodezyjnej i Kartograficznej – prezentacja doświadczeń projektu ZSIN – Faza I

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
156.2 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2015-11-04 15:34
PDF
Nazwa
SIWZ
Rozmiar pliku
562.7 KB
Nazwa pliku
SIWZ.pdf
Data publikacji
2015-11-04 15:34
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Rozmiar pliku
555.7 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-Szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
Data publikacji
2015-11-04 15:34
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór Umowy
Rozmiar pliku
377.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-Umowy-.pdf
Data publikacji
2015-11-04 15:34
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego
Rozmiar pliku
276.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego.doc
Data publikacji
2015-11-04 15:34
DOC
Nazwa
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Rozmiar pliku
229.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-spelnianiu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu.doc
Data publikacji
2015-11-04 15:34
DOC
Nazwa
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar pliku
227.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-niepodleganiu-wykluczeniu.doc
Data publikacji
2015-11-04 15:34
DOC
Nazwa
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu wykonanych usług
Rozmiar pliku
236.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Wzor-wykazu-wykonanych-uslug.doc
Data publikacji
2015-11-04 15:34
DOC
Nazwa
Załącznik nr 6a do SIWZ - Wzór wykazu wykonanych usług (przeznaczony do oceny kryterium)
Rozmiar pliku
236.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-6a-do-SIWZ-Wzor-wykazu-wykonanych-uslug-przeznaczony-do-oceny-kryterium.doc
Data publikacji
2015-11-04 15:34
DOC
Nazwa
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu osób
Rozmiar pliku
246.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wzor-wykazu-osob-.doc
Data publikacji
2015-11-04 15:34
DOC
Nazwa
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
288.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-8-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.doc
Data publikacji
2015-11-04 15:34
PDF
Nazwa
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 10.11.2015
Rozmiar pliku
229.2 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-tresci-SIWZ-z-dnia-10.11.2015.pdf
Data publikacji
2015-11-10 11:06
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty
Rozmiar pliku
263.8 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf
Data publikacji
2015-11-17 16:04
Rejestr zmian