2016 Poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Pzp

Page

Wykonywanie prac związanych ze wsparciem działań Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej21-12-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/wykonywanie-prac-zwiazanych-ze-wsparciem-dzialan-departamentu-geodezji,-kartografii-i-systemow-informacji-geograficznej Numer referencyjny: GI-MZUT.2611.5.2016
Page

Wykonanie kalendarzy na rok 2017 dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii08-12-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/1.-wykonanie-kalendarzy-na-rok-2017-dla-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii. Numer referencyjny: IP.2611.20.2016
Page

Druk dzienników praktyki zawodowej, niezbędnych do potwierdzenia prac geodezyjnych i kartograficznych, wykonywanych w ramach praktyki zawodowej przez osoby ubiegające się o nadanie uprawnień zawodowych07-12-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/druk-dziennikow-praktyki-zawodowej,-niezbednych-do-potwierdzenia-prac-geodezyjnych-i-kartograficznych,-wykonywanych-w-ramach-praktyki-zawodowej-przez-osoby-ubiegajace-sie-o-nadanie-uprawnien-zawodowych Numer referencyjny: NG-KiSZ.2611.15.2016
Page

Ubezpieczenie osób i mienia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii - System Mobilnego Kartowania06-12-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/ubezpieczenie-osob-i-mienia-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii-system-mobilnego-kartowania Numer referencyjny: GI-TOPO.2611.8.2016
Page

Dostosowanie Państwowego Rejestru Podstawowych Osnów Geodezyjnych Grawimetrycznych i Magnetycznych (PRPOG) do wymagań cyfrowej obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (SPZGiK)02-12-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dostosowanie-panstwowego-rejestru-podstawowych-osnow-geodezyjnych-grawimetrycznych-i-magnetycznych-prpog-do-wymagan-cyfrowej-obslugi-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego-spzgik Numer referencyjny: GI-GSOP.2611.13.2016
Page

Usługę aktualizacji oprogramowania dla urządzenia Fortinet FG800A02-12-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/usluge-aktualizacji-oprogramowania-dla-urzadzenia-fortinet-fg800a Numer referencyjny: GI-GSOP.2611.10.2016
Page

Zakup drobnego sprzętu i oprogramowania na potrzeby utrzymania systemu ASG - EUPOS30-11-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/zakup-drobnego-sprzetu-i-oprogramowania-na-potrzeby-utrzymania-systemu-asg-eupos Numer referencyjny: GI-GSOP.2611.12.2016
Page

Organizacja Posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej w dniach 8 – 9 grudnia 2016 r. dla 80 osób29-11-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/1.-organizacja-posiedzenia-komisji-kwalifikacyjnej-w-dniach-8-9-grudnia-2016-r.-dla-80-osob
Page

Skanowanie map tematycznych (sozologicznych, hydrograficznych) stanowiących materiały centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego22-11-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/skanowanie-map-tematycznych-sozologicznych,-hydrograficznych-stanowiacych-materialy-centralnego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego Numer referencyjny: IZ-PZGiK.2611.3.2016
Page

Opracowanie oryginalnych zapisów niełacińskich dla nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata” (wyd. 2013) dla krajów (obszarów) posługujących się pismem arabskim18-11-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/opracowanie-oryginalnych-zapisow-nielacinskich-dla-nazw-zawartych-w-urzedowym-wykazie-polskich-nazw-geograficznych-swiata-wyd.-2013-dla-krajow-obszarow-poslugujacych-sie-pismem-arabskim Numer referencyjny: GI-TOPO.2611.5.2016
Page

Opracowanie merytoryczne zasad transkrypcji i transliteracji nazw geograficznych dla języków: tybetańskiego i dzongkha18-11-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/opracowanie-merytoryczne-zasad-transkrypcji-i-transliteracji-nazw-geograficznych-dla-jezykow-tybetanskiego-i-dzongkha2 Numer referencyjny: GI-TOPO.2611.6.2016
Page

Przygotowanie materiałów na potrzeby działalności KSNG poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie opracowania oryginalnych zapisów niełacińskich dla nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata” (wyd. 2013)08-11-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/przygotowanie-materialow-na-potrzeby-dzialalnosci-ksng-poza-granicami-rzeczypospolitej-polskiej-w-zakresie-opracowania-oryginalnych-zapisow-nielacinskich-dla-nazw-zawartych-w-urzedowym-wykazie-polskich-nazw-geograficznych-swiata-wyd.-2013 Numer referencyjny: GI-TOPO.2611.4.2016
Page

Wykonywanie czynności o charakterze materialno-technicznym, występujących przy realizacji zadań Wydziału Kwalifikacji i Szkoleń Zawodowych Departamentu NG10-10-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/wykonywanie-czynnosci-o-charakterze-materialno-technicznym,-wystepujacych-przy-realizacji-zadan-wydzialu-kwalifikacji-i-szkolen-zawodowych-departamentu-ng2 Numer referencyjny: NG-KiSZ.2611.13.2016
Page

Wykonywanie czynności materialno-technicznych występujących przy rozpatrywaniu skarg i wniosków na działania wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego29-09-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/wykonywanie-czynnosci-materialno-technicznych-wystepujacych-przy-rozpatrywaniu-skarg-i-wnioskow-na-dzialania-wojewodzkich-inspektorow-nadzoru-geodezyjnego-i-kartograficznego Numer referencyjny: NG-NiK.2611.8.2016
Page

Wykonywanie czynności o charakterze materialno-technicznym, występujących przy realizacji zadań Wydziału Kwalifikacji i Szkoleń Zawodowych Departamentu NG20-09-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/wykonywanie-czynnosci-o-charakterze-materialno-technicznym,-wystepujacych-przy-realizacji-zadan-wydzialu-kwalifikacji-i-szkolen-zawodowych-departamentu-ng Numer referencyjny: NG-KiSZ.2611.11.2016
Page

Opracowanie merytoryczne zasad transkrypcji i transliteracji nazw geograficznych dla języków: tybetańskiego i dzongkha16-09-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/opracowanie-merytoryczne-zasad-transkrypcji-i-transliteracji-nazw-geograficznych-dla-jezykow-tybetanskiego-i-dzongkha Numer referencyjny: GI-TOPO.2611.3.2016
Page

Sporządzenie do 12 opinii technicznych (ekspertyz)15-09-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/sporzadzenie-do-12-opinii-technicznych-ekspertyz Numer referencyjny: NG-NiK.2611.7.2016
Page

Założenie dwóch stacji monitorujących systemu ASG-EUPOS08-09-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/zalozenie-dwoch-stacji-monitorujacych-systemu-asg-eupos2 Numer referencyjny: GI-GSOP.2611.8.2016
Page

Założenie dwóch stacji monitorujących systemu ASG-EUPOS08-08-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/zalozenie-dwoch-stacji-monitorujacych-systemu-asg-eupos Numer referencyjny: GI-GSOP.2611.7.2016
Page

Sporządzenie do 15 opinii technicznych (ekspertyz)20-07-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/sporzadzenie-do-15-opinii-technicznych-ekspertyz Numer referencyjny: NG-NiK.2611.6.2016
Page

Sporządzenie do 20 opinii technicznych (ekspertyz)16-06-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/sporzadzenie-do-20-opinii-technicznych-ekspertyz Numer referencyjny: NG-NiK.2611.5.2016
Page

Opracowanie merytoryczne zasad transkrypcji i transliteracji nazw geograficznych dla języka białoruskiego14-06-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/opracowanie-merytoryczne-zasad-transkrypcji-i-transliteracji-nazw-geograficznych-dla-jezyka-bialoruskiego Numer referencyjny: GI-FOTO.2611.4.2016
Page

Opracowanie merytoryczne materiałów na potrzeby działalności Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju (KSNG) w 2016 r02-06-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/opracowanie-merytoryczne-materialow-na-potrzeby-dzialalnosci-komisji-standaryzacji-nazw-geograficznych-poza-granicami-rzeczypospolitej-polskiej-przy-glownym-geodecie-kraju-ksng-w-2016-r Numer referencyjny: GI-FOTO.2611.3.2016
Page

Wykonanie naprawy pogwarancyjnej urządzeń UPS31-05-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/wykonanie-naprawy-pogwarancyjnej-urzadzen-ups Numer referencyjny: GI-GSOP.2611.5.2016
Page

Dostawa fabrycznie nowego serwera i oprogramowania na potrzeby modernizacji systemu poczty elektronicznej20-05-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dostawa-fabrycznie-nowego-serwera-i-oprogramowania-na-potrzeby-modernizacji-systemu-poczty-elektronicznej Numer referencyjny: BO-I.2611.2.2016
Page

Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług pomocy merytorycznej w zakresie realizacji zadań i obowiązków Departamentu Informacji o Nieruchomościach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii06-05-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/swiadczenie-na-rzecz-zamawiajacego-uslug-pomocy-merytorycznej-w-zakresie-realizacji-zadan-i-obowiazkow-departamentu-informacji-o-nieruchomosciach-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii Numer referencyjny: KN-O.2611.1.2016
Page

Zakup drobnego sprzętu na potrzeby systemu ASG - EUPOS22-04-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/zakup-drobnego-sprzetu-na-potrzeby-systemu-asg-eupos Numer referencyjny: GI-GSOP.2611.2.2016
Page

Sporządzenie do 30 opinii technicznych (ekspertyz)08-04-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/sporzadzenie-do-30-opinii-technicznych-ekspertyz
Page

Wsparcie działań merytorycznych realizowanych w Projekcie enviDMS, w zakresie kartograficznych opracowań tematycznych w postaci map hydrograficznych29-03-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/wsparcie-dzialan-merytorycznych-realizowanych-w-projekcie-envidms,-w-zakresie-kartograficznych-opracowan-tematycznych-w-postaci-map-hydrograficznych
Page

Sporządzenie do 36 opinii technicznych (ekspertyz)22-03-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/sporzadzenie-do-36-opinii-technicznych-ekspertyz
Page

Wsparcie w zakresie obsługi administracyjnej użytkowników systemów teleinformatycznych25-01-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/wsparcie-w-zakresie-obslugi-administracyjnej-uzytkownikow-systemow-teleinformatycznych Numer referencyjny: KN-PRG.2611.1.2016
Rejestr zmian