2016 Powyżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Pzp

Page

Usługi utrzymania infrastruktury SIG02-01-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/uslugi-utrzymania-infrastruktury-sig Numer referencyjny: BO-ZP.2610.46.2016.IZ
Page

Dostawa usług serwisowych dla infrastruktury sprzętowej zasilania serwerowni w CODGiK29-12-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dostawa-uslug-serwisowych-dla-infrastruktury-sprzetowej-zasilania-serwerowni-w-codgik Numer referencyjny: BO-ZP.2610.44.2016.IZ
Page

Wykonanie audiowizualnych materiałów informacyjnych i promocyjnych23-12-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/wykonanie-audiowizualnych-materialow-informacyjnych-i-promocyjnych Numer referencyjny: BO-ZP.2610.43.2016.GI.enviDMS
Page

Budowa oraz rozwój e-usług i narzędzi w ramach CAPAP,ZSIN Faza II i K- GESUT wraz ze szkoleniami01-12-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/budowa-oraz-rozwoj-e-uslug-i-narzedzi-w-ramach-capap,zsin-faza-ii-i-k-gesut-wraz-ze-szkoleniami Numer referencyjny: BO-ZP.2610.41.2016.IZ.CAPAP. ZSIN Faza II. K-GESUT
Page

Sporządzenie projektu technicznego zagęszczenia sieci stacji referencyjnych i testowanie systemu ASG-EUPOS25-11-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/sporzadzenie-projektu-technicznego-zageszczenia-sieci-stacji-referencyjnych-i-testowanie-systemu-asg-eupos Numer referencyjny: BO-ZP.2610.38.2016.GI.ASG-EUPOS
Page

Cyfryzacja analogowych zdjęć lotniczych25-11-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/cyfryzacja-analogowych-zdjec-lotniczych Numer referencyjny: BO-ZP.2610.39.2016.GI.CAPAP
Page

Pozyskanie danych wysokościowych w części 6 i 708-11-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/pozyskanie-danych-wysokosciowych-w-czesci-6-i-7 Numer referencyjny: BO-ZP.2610.32.2016.GI.CAPAP
Page

Usługa przeglądu wraz z wymianą baterii w urządzeniach UPS na 73 stacjach referencyjnych systemu ASG-EUPOS28-10-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/usluga-przegladu-wraz-z-wymiana-baterii-w-urzadzeniach-ups-na-73-stacjach-referencyjnych-systemu-asg-eupos Numer referencyjny: BO-ZP.2610.34.2016.GI.ASG-EUPOS
Page

Kontrola jakości bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) oraz cyfrowych arkuszy mapy topograficznej - BO-ZP.2610.35.2016.GI-CAPAP27-10-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/kontrola-jakosci-bazy-danych-obiektow-topograficznych-bdot10k-oraz-cyfrowych-arkuszy-mapy-topograficznej-bo-zp.2610.35.2016.gi-capap Numer referencyjny: BO-ZP.2610.35.2016.GI-CAPAP
Page

Świadczenie usług związanych z dostosowaniem kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowych map hydrograficznych do zgodności z nowymi wytycznymi technicznymi18-10-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/swiadczenie-uslug-zwiazanych-z-dostosowaniem-kartograficznych-opracowan-tematycznych-w-postaci-cyfrowych-map-hydrograficznych-do-zgodnosci-z-nowymi-wytycznymi-technicznymi Numer referencyjny: BO-ZP.2610.37.2016.GI.enviDMS
Page

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem03-10-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dostawa-sprzetu-komputerowego-wraz-z-oprogramowaniem Numer referencyjny: BO-ZP.2610.33.2016.GI.K-GESUT.ZSIN-Faza II.CAPAP
Page

Dostawa sprzętu teleinformatycznego na potrzeby modernizacji systemu ASG-EUPOS23-09-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dostawa-sprzetu-teleinformatycznego-na-potrzeby-modernizacji-systemu-asg-eupos Numer referencyjny: BO-ZP.2610.36.2016.GI.ASG-EUPOS
Page

Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT12-08-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dostosowanie-baz-danych-egib-do-wymagan-zintegrowanego-systemu-informacji-o-nieruchomosciach-oraz-dostosowanie-danych-o-sieciach-uzbrojenia-terenu-do-zgodnosci-z-obowiazujacym-modelem-danych-gesut Numer referencyjny: BO-ZP.2610.28.2016.KN.ZSIN II. K-GESUT
Page

Rozwój i administracja Systemu PZGiK01-08-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/rozwoj-i-administracja-systemu-pzgik Numer referencyjny: BO-ZP.2610.29.2016.IZ
Page

Usługi administracji oraz asysty technicznej i konserwacji dla Uniwersalnego Modułu Mapowego01-08-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/uslugi-administracji-oraz-asysty-technicznej-i-konserwacji-dla-uniwersalnego-modulu-mapowego Numer referencyjny: BO-ZP.2610.23.2016.IZ
Page

Wsparcie wykonania prac związanych z okresową weryfikacją państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju27-07-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/wsparcie-wykonania-prac-zwiazanych-z-okresowa-weryfikacja-panstwowego-rejestru-granic-i-powierzchni-jednostek-podzialow-terytorialnych-kraju Numer referencyjny: BO-ZP.2610.22.2016. KN-PRG
Page

Zakup wsparcia dla oprogramowania Vmware i Veritas27-07-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/zakup-wsparcia-dla-oprogramowania-vmware-i-veritas Numer referencyjny: BO-ZP.2610.15.2016.IZ
Page

Dostawa usług serwisowych dla infrastruktury sprzętowej zasilania i klimatyzacji serwerowni CODGiK oraz wsparcia na oprogramowanie do monitoringu22-07-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dostawa-uslug-serwisowych-dla-infrastruktury-sprzetowej-zasilania-i-klimatyzacji-serwerowni-codgik-oraz-wsparcia-na-oprogramowanie-do-monitoringu Numer referencyjny: BO-ZP.2610.11.2016.IZ
Page

Serwis dla urządzeń sieciowych23-06-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/serwis-dla-urzadzen-sieciowych Numer referencyjny: BO-ZP.2610.24.2016.IZ
Page

Serwis dla urządzeń sieciowych Nr ref.BO-ZP.2610.13.2016.IZ13-05-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/serwis-dla-urzadzen-sieciowych-nr-ref.bo-zp.2610.13.2016.iz Numer referencyjny: BO-ZP.2610.13.2016.IZ
Page

Przegląd, inwentaryzacja i konserwacja podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz części województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego i wielkopolskiego (obiekt 4731)04-05-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/przeglad,-inwentaryzacja-i-konserwacja-podstawowej-osnowy-geodezyjnej-na-obszarze-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-oraz-czesci-wojewodztw-kujawsko-pomorskiego,-lubuskiego,-pomorskiego-i-wielkopolskiego-obiekt-4731 Numer referencyjny: BO-ZP.2610.16.2016.GI.GSOP
Page

Dostawa sprzętu GNSS na potrzeby modernizacji systemu ASG-EUPOS29-04-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dostawa-sprzetu-gnss-na-potrzeby-modernizacji-systemu-asg-eupos Numer referencyjny: BO-ZP.2610.12.2016.GI.ASG-EUPOS
Page

Zakup usług serwisowych urządzeń IBM20-04-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/zakup-uslug-serwisowych-urzadzen-ibm Numer referencyjny: BO-ZP.2610.9.2016.IZ
Page

Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT29-03-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dostosowanie-baz-danych-egib-do-wymagan-zintegrowanego-systemu-informacji-o-nieruchomosciach-oraz-dostosowanie-danych-o-sieciach-uzbrojenia-terenu-do-zgodnosci-z-obowiazujacym-modelem-pojeciowym-danych-gesut Numer referencyjny: BO-ZP.2610.14.2016.KN.ZSIN II. K-GESUT
Page

Pozyskanie danych wysokościowych18-03-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/pozyskanie-danych-wysokosciowych Numer referencyjny: BO-ZP.2610.10.2016.GI.CAPAP
Page

Usługi doradczo-konsultingowe w zakresie dot. projektów: CAPAP, ZSIN-Faza II, K-GESUT19-01-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/uslugi-doradczo-konsultingowe-w-zakresie-dot.-projektow-capap,-zsin-faza-ii,-k-gesut Numer referencyjny: BO-ZP.2610.81.2015.CAPAP.ZSIN-FazaII.K-GESUT
Page

Świadczenie usług Asysty Technicznej i Konserwacji dla licencji Oracle14-01-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/swiadczenie-uslug-asysty-technicznej-i-konserwacji-dla-licencji-oracle Numer referencyjny: BO-ZP.2610.65.2015.IZ
Rejestr zmian