Cyfryzacja analogowych zdjęć lotniczych

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
152.8 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2016-11-25 15:54
PDF
Nazwa
SIWZ
Rozmiar pliku
218.9 KB
Nazwa pliku
SIWZ.pdf
Data publikacji
2016-11-25 15:54
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1 do SIWZ - SOPZ
Rozmiar pliku
187.3 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-SOPZ.pdf
Data publikacji
2016-11-25 15:54
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
199.1 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf
Data publikacji
2016-11-25 15:54
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3a do SIWZ - Formularz ofertowy cz.1
Rozmiar pliku
152.9 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3a-do-SIWZ-Formularz-ofertowy-cz.1.docx
Data publikacji
2016-11-25 15:54
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3b do SIWZ - Formularz ofertowy cz.2
Rozmiar pliku
151.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3b-do-SIWZ-Formularz-ofertowy-cz.2.docx
Data publikacji
2016-11-25 15:54
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3c do SIWZ - Formularz ofertowy cz.3
Rozmiar pliku
151.7 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3c-do-SIWZ-Formularz-ofertowy-cz.3.docx
Data publikacji
2016-11-25 15:54
FILE
Nazwa
Załącznik nr 4 -39 JEDZ espd-request
Rozmiar pliku
86.2 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-39-JEDZ-espd-request.xml
Data publikacji
2016-11-25 15:54
PDF
Nazwa
Załącznik nr 4A -39 JEDZ pdf ESPD
Rozmiar pliku
99.9 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4A-39-JEDZ-pdf-ESPD.pdf
Data publikacji
2016-11-25 15:54
DOC
Nazwa
Załącznik nr 5 do SIWZ - Instrukcja wypelnienia JEDZ
Rozmiar pliku
94.3 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Instrukcja-wypelnienia-JEDZ.docx
Data publikacji
2016-11-25 15:54
DOC
Nazwa
Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
151.9 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-przynaleznosci-lub-braku-przynaleznosci-do-tej-samej-grupy-kapitalowej.docx
Data publikacji
2016-11-25 15:54
DOC
Nazwa
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu wykonanych usług
Rozmiar pliku
158.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wzor-wykazu-wykonanych-uslug.doc
Data publikacji
2016-11-25 15:54
DOC
Nazwa
Zalącznik nr 1 do Formularzy ofertowych
Rozmiar pliku
149.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-Formularzy-ofertowych.docx
Data publikacji
2016-11-25 15:54
FILE
Nazwa
Załączniki do SOPZ
Rozmiar pliku
3.3 MB
Nazwa pliku
Zalaczniki-do-SOPZ.zip
Data publikacji
2016-11-25 15:54
PDF
Nazwa
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ wraz z informacją o zebraniu wykonawców, w celu przeprowadzenia wizji lokalnej z dnia 12.12.2016
Rozmiar pliku
405.8 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienie-i-zmiana-tresci-SIWZ-wraz-z-informacja-o-zebraniu-wykonawcow,-w-celu-przeprowadzenia-wizji-lokalnej-z-dnia-12.12.2016.pdf
Data publikacji
2016-12-13 15:56
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 15.12.2016
Rozmiar pliku
68.2 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-15.12.2016.pdf
Data publikacji
2016-12-15 10:38
PDF
Nazwa
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 22.12.2016
Rozmiar pliku
397.0 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienie-i-zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-22.12.2016.pdf
Data publikacji
2016-12-22 15:48
PDF
Nazwa
Protokół z zebrania wykonawców w celu przeprowadzenia wizji lokalnej z dnia 22.12.2016
Rozmiar pliku
471.7 KB
Nazwa pliku
Protokol-z-zebrania-wykonawcow-w-celu-przeprowadzenia-wizji-lokalnej-z-dnia-22.12.2016.pdf
Data publikacji
2016-12-22 15:48
PDF
Nazwa
Zmiana treści SIWZ z dnia 29.12.2016
Rozmiar pliku
389.3 KB
Nazwa pliku
Zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-29.12.2016.pdf
Data publikacji
2016-12-29 16:14
PDF
Nazwa
Protokół z zebrania wykonawców w celu przeprowadzenia wizji lokalnej z dnia 29.12.2016.
Rozmiar pliku
469.0 KB
Nazwa pliku
Protokol-z-zebrania-wykonawcow-w-celu-przeprowadzenia-wizji-lokalnej-z-dnia-29.12.2016..pdf
Data publikacji
2016-12-29 16:15
PDF
Nazwa
Załącznik nr 4 do SIWZ-39 JEDZ- ESPD po zmianach
Rozmiar pliku
155.8 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-39-JEDZ-ESPD-po-zmianach.pdf
Data publikacji
2016-12-29 16:15
FILE
Nazwa
Zalącznik nr 4A do SIWZ po zmianach 39 JEDZ espd-request po zmianach(16)
Rozmiar pliku
121.3 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4A-do-SIWZ-po-zmianach-39-JEDZ-espd-request-po-zmianach16.xml
Data publikacji
2016-12-29 16:15
PDF
Nazwa
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 02.01.2017
Rozmiar pliku
394.3 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-i-zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-02.01.2017.pdf
Data publikacji
2017-01-02 15:39
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 2.01.2017
Rozmiar pliku
70.9 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-2.01.2017.pdf
Data publikacji
2017-01-04 15:16
PDF
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert z dnia 18.01.2017
Rozmiar pliku
359.1 KB
Nazwa pliku
Informacja-z-otwarcia-ofert-z-dnia-18.01.2017.pdf
Data publikacji
2017-01-23 15:46
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części nr 1, 2, 3
Rozmiar pliku
285.1 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-dla-Czesci-nr-1,-2,-3.pdf
Data publikacji
2017-04-20 15:34
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty dla Części nr 2, 3 z dnia 24.08.2017
Rozmiar pliku
400.6 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-ponownym-wyborze-oferty-dla-Czesci-nr-2,-3-z-dnia-24.08.2017.pdf
Data publikacji
2017-08-24 13:18
Rejestr zmian