Dostawa sprzętu GNSS na potrzeby modernizacji systemu ASG-EUPOS

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
153.5 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2016-04-29 15:25
PDF
Nazwa
SIWZ
Rozmiar pliku
320.4 KB
Nazwa pliku
SIWZ.pdf
Data publikacji
2016-04-29 15:25
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1 do SIWZ - SOPZ
Rozmiar pliku
214.7 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-SOPZ.pdf
Data publikacji
2016-04-29 15:26
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1 do SOPZ - Wykaz odbiorników
Rozmiar pliku
328.1 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-SOPZ-Wykaz-odbiornikow.pdf
Data publikacji
2016-04-29 15:25
DOC
Nazwa
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy
Rozmiar pliku
21.3 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Formularz-ofertowy.docx
Data publikacji
2016-04-29 15:26
PDF
Nazwa
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
144.4 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf
Data publikacji
2016-04-29 15:26
DOC
Nazwa
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór formularza technicznego
Rozmiar pliku
37.4 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Wzor-formularza-technicznego.docx
Data publikacji
2016-04-29 15:26
DOC
Nazwa
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Rozmiar pliku
58.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-spelnieniu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu.doc
Data publikacji
2016-04-29 15:26
DOC
Nazwa
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar pliku
84.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-niepodleganiu-wykluczeniu.doc
Data publikacji
2016-04-29 15:25
DOC
Nazwa
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
66.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.doc
Data publikacji
2016-04-29 15:26
DOC
Nazwa
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór wykazu wykonanych dostaw
Rozmiar pliku
38.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-8-do-SIWZ-Wzor-wykazu-wykonanych-dostaw.doc
Data publikacji
2016-04-29 15:25
PDF
Nazwa
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 20.05.2016
Rozmiar pliku
268.8 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienie-tresci-SIWZ-z-dnia-20.05.2016.pdf
Data publikacji
2016-05-23 15:27
PDF
Nazwa
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 30.05.2016
Rozmiar pliku
229.8 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienie-tresci-SIWZ-z-dnia-30.05.2016.pdf
Data publikacji
2016-05-30 16:04
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty
Rozmiar pliku
246.3 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf
Data publikacji
2016-07-04 13:32
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Rozmiar pliku
106.0 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf
Data publikacji
2016-08-11 09:22
Rejestr zmian