Dostawa usług serwisowych dla infrastruktury sprzętowej zasilania i klimatyzacji serwerowni CODGiK oraz wsparcia na oprogramowanie do monitoringu

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
305.5 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2016-07-22 16:01
PDF
Nazwa
SIWZ
Rozmiar pliku
322.7 KB
Nazwa pliku
SIWZ.pdf
Data publikacji
2016-07-22 16:01
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1a do SIWZ - OPZ Opieka Serwisowa Klimatyzacja
Rozmiar pliku
101.9 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1a-do-SIWZ-OPZ-Opieka-Serwisowa-Klimatyzacja.pdf
Data publikacji
2016-07-22 16:01
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1b do SIWZ - OPZ Opieka Serwisowa Monitoring
Rozmiar pliku
103.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1b-do-SIWZ-OPZ-Opieka-Serwisowa-Monitoring.pdf
Data publikacji
2016-07-22 16:01
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1c do SIWZ - OPZ Opieka Serwisowa Zasilania
Rozmiar pliku
108.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1c-do-SIWZ-OPZ-Opieka-Serwisowa-Zasilania.pdf
Data publikacji
2016-07-22 16:02
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2a do SIWZ - Wzór umowy klimatyzacja
Rozmiar pliku
185.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2a-do-SIWZ-Wzor-umowy-klimatyzacja.pdf
Data publikacji
2016-07-22 16:01
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2b do SIWZ - Wzór umowy monitoring
Rozmiar pliku
186.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2b-do-SIWZ-Wzor-umowy-monitoring.pdf
Data publikacji
2016-07-22 16:01
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2c do SIWZ - Wzór umowy zasilanie
Rozmiar pliku
185.1 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2c-do-SIWZ-Wzor-umowy-zasilanie.pdf
Data publikacji
2016-07-22 16:01
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2 do Umowy - Wzór protokołu odbioru
Rozmiar pliku
179.7 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-Umowy-Wzor-protokolu-odbioru.pdf
Data publikacji
2016-07-22 16:01
PDF
Nazwa
Załącznik nr 3 do Umowy - Wzór protokołu odbioru przedmiotu umowy
Rozmiar pliku
180.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-Umowy-Wzor-protokolu-odbioru-przedmiotu-umowy.pdf
Data publikacji
2016-07-22 16:01
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3a do SIWZ - Formularz ofertowy część 1
Rozmiar pliku
81.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3a-do-SIWZ-Formularz-ofertowy-czesc-1.doc
Data publikacji
2016-07-22 16:01
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3b do SIWZ - Formularz ofertowy część 2
Rozmiar pliku
81.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3b-do-SIWZ-Formularz-ofertowy-czesc-2.doc
Data publikacji
2016-07-22 16:01
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3c do SIWZ - Formularz ofertowy część 3
Rozmiar pliku
81.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3c-do-SIWZ-Formularz-ofertowy-czesc-3.doc
Data publikacji
2016-07-22 16:01
DOC
Nazwa
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia z art 22 ust. 1
Rozmiar pliku
63.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-z-art-22-ust.-1.doc
Data publikacji
2016-07-22 16:02
DOC
Nazwa
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia z art 24 ust. 1
Rozmiar pliku
85.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-z-art-24-ust.-1.doc
Data publikacji
2016-07-22 16:01
DOC
Nazwa
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
67.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.doc
Data publikacji
2016-07-22 16:01
DOC
Nazwa
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu wykonanych usług
Rozmiar pliku
38.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wzor-wykazu-wykonanych-uslug.doc
Data publikacji
2016-07-22 16:01
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 25.07.2016
Rozmiar pliku
255.6 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-25.07.2016.pdf
Data publikacji
2016-07-25 15:34
PDF
Nazwa
Zmiana treści SIWZ z dnia 25.07.2016
Rozmiar pliku
409.0 KB
Nazwa pliku
Zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-25.07.2016.pdf
Data publikacji
2016-07-25 15:35
PDF
Nazwa
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 29.07.2016
Rozmiar pliku
201.7 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienie-tresci-SIWZ-z-dnia-29.07.2016.pdf
Data publikacji
2016-07-29 15:56
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty w Części I
Rozmiar pliku
318.6 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-w-Czesci-I.pdf
Data publikacji
2016-08-23 14:26
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty w Części II
Rozmiar pliku
315.6 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-w-Czesci-II.pdf
Data publikacji
2016-08-23 14:26
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części III
Rozmiar pliku
179.5 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania-w-Czesci-III.pdf
Data publikacji
2016-08-23 14:26
Rejestr zmian