Dostawa usług serwisowych dla infrastruktury sprzętowej zasilania serwerowni w CODGiK

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
382.8 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2016-12-29 16:27
PDF
Nazwa
SIWZ
Rozmiar pliku
159.3 KB
Nazwa pliku
SIWZ.pdf
Data publikacji
2016-12-29 16:27
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy - SOPZ
Rozmiar pliku
68.3 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-i-umowy-SOPZ.pdf
Data publikacji
2016-12-29 16:27
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
93.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf
Data publikacji
2016-12-29 16:27
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
Rozmiar pliku
24.2 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Formularz-ofertowy.docx
Data publikacji
2016-12-29 16:27
DOC
Nazwa
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz podwykonawców
Rozmiar pliku
20.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Wykaz-podwykonawcow.docx
Data publikacji
2016-12-29 16:27
DOC
Nazwa
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków zamówienia
Rozmiar pliku
22.9 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow-zamowienia.docx
Data publikacji
2016-12-29 16:27
DOC
Nazwa
Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar pliku
20.1 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu.docx
Data publikacji
2016-12-29 16:27
DOC
Nazwa
Załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
24.2 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-oswiadczenie-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.docx
Data publikacji
2016-12-29 16:27
DOC
Nazwa
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz usług
Rozmiar pliku
36.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-8-do-SIWZ-Wykaz-uslug.doc
Data publikacji
2016-12-29 16:27
DOC
Nazwa
Załącznik nr 2 do Umowy - Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego
Rozmiar pliku
17.1 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-Umowy-Wzor-protokolu-zdawczo-odbiorczego.docx
Data publikacji
2016-12-29 16:27
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3 do Umowy - Wzór protokołu odbioru przedmiotu umowy
Rozmiar pliku
17.1 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-Umowy-Wzor-protokolu-odbioru-przedmiotu-umowy.docx
Data publikacji
2016-12-29 16:27
DOC
Nazwa
Załącznik nr 4 do Umowy - Wzór protokołu odbioru
Rozmiar pliku
17.3 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-Umowy-Wzor-protokolu-odbioru.docx
Data publikacji
2016-12-29 16:27
PDF
Nazwa
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 04.01.2017
Rozmiar pliku
104.2 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienie-tresci-SIWZ-z-dnia-04.01.2017.pdf
Data publikacji
2017-01-04 13:05
PDF
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert w dniu 9.01.2017
Rozmiar pliku
35.4 KB
Nazwa pliku
Informacja-z-otwarcia-ofert-w-dniu-9.01.2017.pdf
Data publikacji
2017-01-10 15:43
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty
Rozmiar pliku
85.9 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf
Data publikacji
2017-02-02 15:13
Rejestr zmian