Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
440.3 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2016-08-12 16:59
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.08.2016
Rozmiar pliku
84.9 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-12.08.2016.pdf
Data publikacji
2016-08-12 16:59
PDF
Nazwa
SIWZ
Rozmiar pliku
689.2 KB
Nazwa pliku
SIWZ.pdf
Data publikacji
2016-08-12 16:59
PDF
Nazwa
Instrukcja odnośnie sposobu ściągnięcia poszczególnych części OPZ z serwera FTP
Rozmiar pliku
213.8 KB
Nazwa pliku
Instrukcja-odnosnie-sposobu-sciagniecia-poszczegolnych-czesci-OPZ-z-serwera-FTP.pdf
Data publikacji
2016-08-12 16:59
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
317.9 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf
Data publikacji
2016-08-12 16:59
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1.1 do Umowy (do Załącznika nr 2 do SIWZ) - Wzór Protokołu Przekazania
Rozmiar pliku
205.1 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1.1-do-Umowy-do-Zalacznika-nr-2-do-SIWZ-Wzor-Protokolu-Przekazania.pdf
Data publikacji
2016-08-12 16:59
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1.2 do Umowy (do Załącznika nr 2 do SIWZ) - Wzór Protokołu Przekazania
Rozmiar pliku
220.7 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1.2-do-Umowy-do-Zalacznika-nr-2-do-SIWZ-Wzor-Protokolu-Przekazania.pdf
Data publikacji
2016-08-12 16:59
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2 do Umowy (do Załącznika nr 2 do SIWZ) - Wzór Protokołu Odbioru
Rozmiar pliku
147.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-Umowy-do-Zalacznika-nr-2-do-SIWZ-Wzor-Protokolu-Odbioru.pdf
Data publikacji
2016-08-12 16:59
XLS
Nazwa
Załącznik nr 2.1 do SIWZ - Opis sposobu obliczania ceny
Rozmiar pliku
155.1 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2.1-do-SIWZ-Opis-sposobu-obliczania-ceny.xlsx
Data publikacji
2016-08-12 16:59
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego
Rozmiar pliku
223.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego.doc
Data publikacji
2016-08-12 16:59
DOC
Nazwa
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - Wzór wykazu podwykonawców
Rozmiar pliku
193.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-Formularza-ofertowego-Wzor-wykazu-podwykonawcow.doc
Data publikacji
2016-08-12 16:59
DOC
Nazwa
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynalezności do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
195.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.doc
Data publikacji
2016-08-12 16:59
PDF
Nazwa
Załącznik nr 6 do SIWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ
Rozmiar pliku
117.9 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Instrukcja-wypelniania-JEDZ.pdf
Data publikacji
2016-08-12 16:59
DOC
Nazwa
Załącznik nr 7a do SIWZ - Wzór wykazu wykonanych usług EGIB i GESUT
Rozmiar pliku
165.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-7a-do-SIWZ-Wzor-wykazu-wykonanych-uslug-EGIB-i-GESUT.doc
Data publikacji
2016-08-12 16:59
DOC
Nazwa
Załącznik nr 7b do SIWZ - Wzór wykazu wykonanych usług GESUT
Rozmiar pliku
291.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-7b-do-SIWZ-Wzor-wykazu-wykonanych-uslug-GESUT.doc
Data publikacji
2016-08-12 16:59
DOC
Nazwa
Załącznik nr 7c do SIWZ - Wzór wykazu wykonanych usług EGIB
Rozmiar pliku
292.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-7c-do-SIWZ-Wzor-wykazu-wykonanych-uslug-EGIB.doc
Data publikacji
2016-08-12 16:59
DOC
Nazwa
Załącznik nr 8a do SIWZ - Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia EGIB i GESUT
Rozmiar pliku
351.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-8a-do-SIWZ-Wzor-wykazu-osob,-ktore-beda-uczestniczyc-w-wykonaniu-zamowienia-EGIB-i-GESUT.doc
Data publikacji
2016-08-12 16:59
DOC
Nazwa
Załącznik nr 8b do SIWZ - Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia GESUT
Rozmiar pliku
192.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-8b-do-SIWZ-Wzor-wykazu-osob,-ktore-beda-uczestniczyc-w-wykonaniu-zamowienia-GESUT.doc
Data publikacji
2016-08-12 16:59
DOC
Nazwa
Załącznik nr 8c do SIWZ - Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia EGIB
Rozmiar pliku
204.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-8c-do-SIWZ-Wzor-wykazu-osob,-ktore-beda-uczestniczyc-w-wykonaniu-zamowienia-EGIB.doc
Data publikacji
2016-08-12 16:59
FILE
Nazwa
Załącznik nr 4 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) GUGiK[28]
Rozmiar pliku
144.1 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-JEDZ-GUGiK-28.xml
Data publikacji
2016-08-16 09:06
PDF
Nazwa
Informacja o dodaniu Załącznika nr 4 do SIWZ z dnia 16.08.2016
Rozmiar pliku
66.5 KB
Nazwa pliku
Dodany-Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-z-dnia-16.08.2016.pdf
Data publikacji
2016-08-16 09:13
PDF
Nazwa
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji z dnia 16.08.2016
Rozmiar pliku
71.5 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-zmian-lub-dodatkowych-informacji-z-dnia-16.08.2016.pdf
Data publikacji
2016-08-16 12:48
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 17.08.2016
Rozmiar pliku
84.1 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-17.08.2016.pdf
Data publikacji
2016-08-17 10:53
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.09.2016
Rozmiar pliku
72.5 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-22.09.2016.pdf
Data publikacji
2016-09-22 12:42
PDF
Nazwa
Zmiana terminu składania ofert z dnia 22.09.2016
Rozmiar pliku
252.3 KB
Nazwa pliku
Zmiana-terminu-skladania-ofert-z-dnia-22.09.2016.pdf
Data publikacji
2016-09-22 12:43
PDF
Nazwa
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert z dnia 05.10.2016
Rozmiar pliku
161.4 KB
Nazwa pliku
Zmiana-terminu-skladania-i-otwarcia-ofert-z-dnia-05.10.2016.pdf
Data publikacji
2016-10-05 15:44
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 05.10.2016
Rozmiar pliku
72.1 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-05.10.2016.pdf
Data publikacji
2016-10-05 15:46
PDF
Nazwa
Zmiana treści SIWZ z dnia 19.10.2016
Rozmiar pliku
174.7 KB
Nazwa pliku
Zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-19.10.2016.pdf
Data publikacji
2016-10-19 18:07
PDF
Nazwa
SIWZ - zmiana z dnia 19.10.2016
Rozmiar pliku
400.3 KB
Nazwa pliku
SIWZ-zmiana-z-dnia-19.10.2016.pdf
Data publikacji
2016-10-19 18:07
PDF
Nazwa
Instrukcja odnośnie sposobu ściągnięcia poszczególnych części OPZ z serwera FTP - zmiana z dnia 19.10.2016
Rozmiar pliku
179.0 KB
Nazwa pliku
Instrukcja-odnosnie-sposobu-sciagniecia-poszczegolnych-czesci-OPZ-z-serwera-FTP-zmiana-z-dnia-19.10.2016.pdf
Data publikacji
2016-10-19 18:07
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2a do SIWZ - Wzór umowy wraz z załącznikami EGiB - zmiana z dnia 19.10.2016
Rozmiar pliku
270.7 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2a-do-SIWZ-Wzor-umowy-wraz-z-zalacznikami-EGiB-zmiana-z-dnia-19.10.2016.pdf
Data publikacji
2016-10-19 18:07
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2b do SIWZ - Wzór umowy wraz z załącznikami GESUT - zmiana z dnia 19.10.2016
Rozmiar pliku
422.9 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2b-do-SIWZ-Wzor-umowy-wraz-z-zalacznikami-GESUT-zmiana-z-dnia-19.10.2016.pdf
Data publikacji
2016-10-19 18:07
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2 do Umowy (do Załącznika nr 2a i 2b do SIWZ) - Wzór protokołu odbioru - zmiana z dnia 19.10.2016
Rozmiar pliku
161.9 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-Umowy-do-Zalacznika-nr-2a-i-2b-do-SIWZ-Wzor-protokolu-odbioru-zmiana-z-dnia-19.10.2016.pdf
Data publikacji
2016-10-19 18:08
XLS
Nazwa
Załącznik nr 2.1a do SIWZ - Opis sposobu obliczania ceny EGIB - zmiana z dnia 19.10.2016
Rozmiar pliku
150.3 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2.1a-do-SIWZ-Opis-sposobu-obliczania-ceny-EGIB-zmiana-z-dnia-19.10.2016.xlsx
Data publikacji
2016-10-19 18:08
XLS
Nazwa
Załącznik nr 2.1b do SIWZ - Opis sposobu obliczania ceny GESUT - zmiana z dnia 19.10.2016
Rozmiar pliku
148.8 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2.1b-do-SIWZ-Opis-sposobu-obliczania-ceny-GESUT-zmiana-z-dnia-19.10.2016.xlsx
Data publikacji
2016-10-19 18:08
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego - zmiana z dnia 19.10.2016
Rozmiar pliku
249.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego-zmiana-z-dnia-19.10.2016.doc
Data publikacji
2016-10-19 18:08
PDF
Nazwa
Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ espd GUGiK [28] - zmiana z dnia 19.10.2016
Rozmiar pliku
133.7 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-JEDZ-espd-GUGiK-28-zmiana-z-dnia-19.10.2016.pdf
Data publikacji
2016-10-19 18:08
FILE
Nazwa
Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ espd GUGiK [28] - zmiana z dnia 19.10.2016
Rozmiar pliku
143.1 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-JEDZ-espd-GUGiK-28-zmiana-z-dnia-19.10.2016.xml
Data publikacji
2016-10-19 18:08
DOC
Nazwa
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej - zmiana z dnia 19.10.2016
Rozmiar pliku
194.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej-zmiana-z-dnia-19.10.2016.doc
Data publikacji
2016-10-19 18:08
PDF
Nazwa
Załącznik nr 6 do SIWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ - zmiana z dnia 19.10.2016
Rozmiar pliku
118.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Instrukcja-wypelniania-JEDZ-zmiana-z-dnia-19.10.2016.pdf
Data publikacji
2016-10-19 18:08
DOC
Nazwa
Załącznik nr 7a do SIWZ - Wzór wykazu wykonanych usług EGIB - zmiana z dnia 19.10.2016
Rozmiar pliku
161.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-7a-do-SIWZ-Wzor-wykazu-wykonanych-uslug-EGIB-zmiana-z-dnia-19.10.2016.doc
Data publikacji
2016-10-19 18:08
DOC
Nazwa
Załącznik nr 7b do SIWZ - Wzór wykazu wykonanych usług GESUT - zmiana z dnia 19.10.2016
Rozmiar pliku
161.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-7b-do-SIWZ-Wzor-wykazu-wykonanych-uslug-GESUT-zmiana-z-dnia-19.10.2016.doc
Data publikacji
2016-10-19 18:08
DOC
Nazwa
Załącznik nr 8a do SIWZ - Wzór wykazu osób EGIB - zmiana z dnia 19.10.2016
Rozmiar pliku
204.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-8a-do-SIWZ-Wzor-wykazu-osob-EGIB-zmiana-z-dnia-19.10.2016.doc
Data publikacji
2016-10-19 18:08
DOC
Nazwa
Załącznik nr 8b do SIWZ - Wzór wykazu osób GESUT - zmiana z dnia 19.10.2016
Rozmiar pliku
189.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-8b-do-SIWZ-Wzor-wykazu-osob-GESUT-zmiana-z-dnia-19.10.2016.doc
Data publikacji
2016-10-19 18:09
PDF
Nazwa
Załącznik nr 5 do OPZ - Wzór harmonogramu prac
Rozmiar pliku
108.9 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-OPZ-Wzor-harmonogramu-prac.pdf
Data publikacji
2016-10-19 18:09
PDF
Nazwa
Załącznik nr 6 do OPZ - Wymagania co do liczby jednostek
Rozmiar pliku
125.3 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-6-do-OPZ-Wymagania-co-do-liczby-jednostek.pdf
Data publikacji
2016-10-19 18:09
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 21.10.2016
Rozmiar pliku
166.5 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-21.10.2016.pdf
Data publikacji
2016-10-21 13:02
PDF
Nazwa
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 02.11.2016
Rozmiar pliku
146.2 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienie-tresci-SIWZ-z-dnia-02.11.2016.pdf
Data publikacji
2016-11-02 16:15
PDF
Nazwa
Zmiana treści SIWZ z dnia 04.11.2016
Rozmiar pliku
79.9 KB
Nazwa pliku
Zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-04.11.2016.pdf
Data publikacji
2016-11-04 15:21
PDF
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert w dniu 14.11.2016
Rozmiar pliku
284.2 KB
Nazwa pliku
Informacja-z-otwarcia-ofert-w-dniu-14.11.2016.pdf
Data publikacji
2016-11-14 18:39
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - cz. 26 i 27 z dnia 18.11.2016
Rozmiar pliku
68.7 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania-cz.-26-i-27-z-dnia-18.11.2016.pdf
Data publikacji
2016-11-18 14:13
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty - część 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41
Rozmiar pliku
293.4 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-czesc-13,-14,-15,-16,-17,-18,-19,-20,-21,-22,-23,-24,-25,-28,-29,-31,-32,-33,-34,-36,-38,-39,-40,-41.pdf
Data publikacji
2017-02-02 15:24
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty w Części 30, 35, 37
Rozmiar pliku
340.1 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-w-Czesci-30,-35,-37.pdf
Data publikacji
2017-02-24 09:11
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności zamawiającego w Części 13, 22, 25
Rozmiar pliku
316.2 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-uniewaznieniu-czynnosci-zamawiajacego-w-Czesci-13,-22,-25.pdf
Data publikacji
2017-03-09 12:10
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności zamawiającego w Części 21
Rozmiar pliku
317.1 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-uniewaznieniu-czynnosci-zamawiajacego-w-Czesci-21.pdf
Data publikacji
2017-03-09 12:10
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 22 z dnia 11.04.2017
Rozmiar pliku
234.0 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania-w-czesci-22-z-dnia-11.04.2017.pdf
Data publikacji
2017-04-11 13:47
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty w części 13
Rozmiar pliku
315.9 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-w-czesci-13.pdf
Data publikacji
2017-04-12 14:52
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty w części 21
Rozmiar pliku
316.0 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-w-czesci-21.pdf
Data publikacji
2017-04-12 14:52
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty w części 25
Rozmiar pliku
316.1 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-w-czesci-25.pdf
Data publikacji
2017-04-12 14:52
Rejestr zmian