Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
270.6 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2016-03-29 20:13
PDF
Nazwa
Zmiana ogłoszenia z dnia 24.03.2016
Rozmiar pliku
89.6 KB
Nazwa pliku
Zmiana-ogloszenia-z-dnia-24.03.2016.pdf
Data publikacji
2016-03-29 20:13
PDF
Nazwa
Zmiana ogłoszenia z dnia 29.03.2016
Rozmiar pliku
71.5 KB
Nazwa pliku
Zmiana-ogloszenia-z-dnia-29.03.2016.pdf
Data publikacji
2016-03-29 20:13
PDF
Nazwa
SIWZ
Rozmiar pliku
353.1 KB
Nazwa pliku
SIWZ.pdf
Data publikacji
2016-03-29 20:13
PDF
Nazwa
Instrukcja odnośnie sposobu ściagnięcia poszczególnych części OPZ z serwera FTP
Rozmiar pliku
260.4 KB
Nazwa pliku
Instrukcja-odnosnie-sposobu-sciagniecia-poszczegolnych-czesci-OPZ-z-serwera-FTP.pdf
Data publikacji
2016-03-29 20:13
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2.1 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
439.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2.1-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf
Data publikacji
2016-03-29 20:13
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2.2 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
438.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2.2-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf
Data publikacji
2016-03-29 20:13
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2.3 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
429.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2.3-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf
Data publikacji
2016-03-29 20:13
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2.4 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
441.3 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2.4-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf
Data publikacji
2016-03-29 20:13
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2.5 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
440.1 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2.5-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf
Data publikacji
2016-03-29 20:13
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2.6 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
307.1 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2.6-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf
Data publikacji
2016-03-29 20:13
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2.7 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
303.3 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2.7-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf
Data publikacji
2016-03-29 20:13
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2.8 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
290.1 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2.8-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf
Data publikacji
2016-03-29 20:13
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2.9 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
289.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2.9-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf
Data publikacji
2016-03-29 20:13
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2.10 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
317.7 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2.10-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf
Data publikacji
2016-03-29 20:13
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2.11 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
316.4 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2.11-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf
Data publikacji
2016-03-29 20:13
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2.12 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
308.1 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2.12-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf
Data publikacji
2016-03-29 20:13
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego - Cześć .........
Rozmiar pliku
266.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego-Czesc-..........doc
Data publikacji
2016-03-29 20:13
DOC
Nazwa
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Rozmiar pliku
190.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-spelnieniu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu.doc
Data publikacji
2016-03-29 20:13
DOC
Nazwa
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar pliku
212.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-niepodleganiu-wykluczeniu.doc
Data publikacji
2016-03-29 20:13
DOC
Nazwa
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
195.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.doc
Data publikacji
2016-03-29 20:13
DOC
Nazwa
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu wykonanych usług
Rozmiar pliku
159.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wzor-wykazu-wykonanych-uslug.doc
Data publikacji
2016-03-29 20:13
DOC
Nazwa
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
Rozmiar pliku
171.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-8-do-SIWZ-Wzor-wykazu-osob,-ktore-beda-uczestniczyc-w-wykonaniu-zamowienia.doc
Data publikacji
2016-03-29 20:13
DOC
Nazwa
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór oświadczenia o uprawnieniach
Rozmiar pliku
162.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-9-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-uprawnieniach.doc
Data publikacji
2016-03-29 20:13
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 1.04.2016
Rozmiar pliku
77.3 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-1.04.2016.pdf
Data publikacji
2016-04-01 12:10
PDF
Nazwa
Zmiana treści SIWZ z dnia 1.04.2016
Rozmiar pliku
84.3 KB
Nazwa pliku
Zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-1.04.2016.pdf
Data publikacji
2016-04-01 12:11
PDF
Nazwa
zmieniony Załącznik nr 2.1 do SIWZ
Rozmiar pliku
316.6 KB
Nazwa pliku
zmieniony-Zalacznik-nr-2.1-do-SIWZ.pdf
Data publikacji
2016-04-01 12:58
PDF
Nazwa
zmieniony Załącznik nr 2.2 do SIWZ
Rozmiar pliku
318.3 KB
Nazwa pliku
zmieniony-Zalacznik-nr-2.2-do-SIWZ.pdf
Data publikacji
2016-04-01 12:58
PDF
Nazwa
zmieniony Załącznik nr 2.3 do SIWZ
Rozmiar pliku
308.3 KB
Nazwa pliku
zmieniony-Zalacznik-nr-2.3-do-SIWZ.pdf
Data publikacji
2016-04-01 12:59
PDF
Nazwa
zmieniony Załącznik nr 2.4 do SIWZ
Rozmiar pliku
318.9 KB
Nazwa pliku
zmieniony-Zalacznik-nr-2.4-do-SIWZ.pdf
Data publikacji
2016-04-01 12:59
PDF
Nazwa
zmieniony Załącznik nr 2.5 do SIWZ
Rozmiar pliku
317.7 KB
Nazwa pliku
zmieniony-Zalacznik-nr-2.5-do-SIWZ.pdf
Data publikacji
2016-04-01 12:59
PDF
Nazwa
zmieniony Załącznik nr 2.6 do SIWZ
Rozmiar pliku
310.1 KB
Nazwa pliku
zmieniony-Zalacznik-nr-2.6-do-SIWZ.pdf
Data publikacji
2016-04-01 13:00
PDF
Nazwa
zmieniony Załącznik nr 2.7 do SIWZ
Rozmiar pliku
306.8 KB
Nazwa pliku
zmieniony-Zalacznik-nr-2.7-do-SIWZ.pdf
Data publikacji
2016-04-01 13:00
PDF
Nazwa
zmieniony Załącznik nr 2.8 do SIWZ
Rozmiar pliku
292.5 KB
Nazwa pliku
zmieniony-Zalacznik-nr-2.8-do-SIWZ.pdf
Data publikacji
2016-04-01 13:00
PDF
Nazwa
zmieniony Załącznik nr 2.9 do SIWZ
Rozmiar pliku
293.2 KB
Nazwa pliku
zmieniony-Zalacznik-nr-2.9-do-SIWZ.pdf
Data publikacji
2016-04-01 13:01
PDF
Nazwa
zmieniony Załącznik nr 2.10 do SIWZ
Rozmiar pliku
322.2 KB
Nazwa pliku
zmieniony-Zalacznik-nr-2.10-do-SIWZ.pdf
Data publikacji
2016-04-01 13:02
PDF
Nazwa
zmieniony Załącznik nr 2.11 do SIWZ
Rozmiar pliku
319.7 KB
Nazwa pliku
zmieniony-Zalacznik-nr-2.11-do-SIWZ.pdf
Data publikacji
2016-04-01 13:02
PDF
Nazwa
zmieniony Załącznik nr 2.12 do SIWZ
Rozmiar pliku
312.0 KB
Nazwa pliku
zmieniony-Zalacznik-nr-2.12-do-SIWZ.pdf
Data publikacji
2016-04-01 13:03
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1.1 do Umowy (do Załączników nr 2.1-2.12 do SIWZ) - Wzór Protokołu Przekazania
Rozmiar pliku
205.1 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1.1-do-Umowy-do-Zalacznikow-nr-2.1-2.12-do-SIWZ-Wzor-Protokolu-Przekazania.pdf
Data publikacji
2016-04-01 13:04
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1.2 do Umowy (do Załączników nr 2.1-2.12 do SIWZ) - Wzór Protokołu Przekazania
Rozmiar pliku
220.7 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1.2-do-Umowy-do-Zalacznikow-nr-2.1-2.12-do-SIWZ-Wzor-Protokolu-Przekazania.pdf
Data publikacji
2016-04-01 13:04
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2 do Umowy (do Załączników nr 2.1-2.12 do SIWZ) - Wzór Protokołu Odbioru
Rozmiar pliku
148.3 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-Umowy-do-Zalacznikow-nr-2.1-2.12-do-SIWZ-Wzor-Protokolu-Odbioru.pdf
Data publikacji
2016-04-01 13:05
PDF
Nazwa
Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego w części VIII i IX
Rozmiar pliku
86.0 KB
Nazwa pliku
Wezwanie-do-przystapienia-do-postepowania-odwolawczego-w-czesci-VIII-i-IX.pdf
Data publikacji
2016-04-05 14:50
PDF
Nazwa
Skan dokumentu odwołania z dnia 04.04.2016
Rozmiar pliku
3.1 MB
Nazwa pliku
Skan-dokumentu-odwolania-z-dnia-04.04.2016.pdf
Data publikacji
2016-04-05 14:51
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.04.2016
Rozmiar pliku
92.6 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-11.04.2016.pdf
Data publikacji
2016-04-11 12:43
PDF
Nazwa
Zmiana treści SIWZ z dnia 11.04.2016
Rozmiar pliku
327.2 KB
Nazwa pliku
Zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-11.04.2016.pdf
Data publikacji
2016-04-11 12:43
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 15.04.2016
Rozmiar pliku
74.8 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-15.04.2016.pdf
Data publikacji
2016-04-15 15:59
PDF
Nazwa
Zmiana treści SIWZ z dnia 15.04.2016
Rozmiar pliku
120.9 KB
Nazwa pliku
Zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-15.04.2016.pdf
Data publikacji
2016-04-15 15:59
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.04.2016
Rozmiar pliku
70.2 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-18.04.2016.pdf
Data publikacji
2016-04-18 16:01
PDF
Nazwa
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 18.04.2016
Rozmiar pliku
96.9 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienie-i-zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-18.04.2016.pdf
Data publikacji
2016-04-18 16:02
PDF
Nazwa
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 02.05.2016
Rozmiar pliku
231.0 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienie-tresci-SIWZ-z-dnia-02.05.2016.pdf
Data publikacji
2016-05-02 13:27
PDF
Nazwa
Informacja z dnia 05.05. 2016
Rozmiar pliku
84.2 KB
Nazwa pliku
Informacja-z-dnia-05.05.-2016.pdf
Data publikacji
2016-05-05 15:04
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.05.2016
Rozmiar pliku
70.1 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-09.05.2016.pdf
Data publikacji
2016-05-09 11:34
PDF
Nazwa
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 09.05.2016
Rozmiar pliku
341.5 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-tresci-SIWZ-z-dnia-09.05.2016.pdf
Data publikacji
2016-05-09 11:34
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty - Część I
Rozmiar pliku
66.0 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-Czesc-I.pdf
Data publikacji
2016-07-13 10:12
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty - Część II
Rozmiar pliku
349.3 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-Czesc-II.pdf
Data publikacji
2016-07-14 12:11
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty - Część III
Rozmiar pliku
65.9 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-Czesc-III.pdf
Data publikacji
2016-07-13 10:12
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty - Część IV
Rozmiar pliku
75.3 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-Czesc-IV.pdf
Data publikacji
2016-07-13 10:12
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty - Część VIII
Rozmiar pliku
373.6 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-Czesc-VIII.pdf
Data publikacji
2016-07-14 12:12
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty - Część IX
Rozmiar pliku
353.8 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-Czesc-IX.pdf
Data publikacji
2016-07-14 12:12
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty - Część X
Rozmiar pliku
65.4 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-Czesc-X.pdf
Data publikacji
2016-07-13 10:13
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty - Część XI
Rozmiar pliku
71.8 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-Czesc-XI.pdf
Data publikacji
2016-07-13 10:13
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty - Część XII
Rozmiar pliku
351.8 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-Czesc-XII.pdf
Data publikacji
2016-07-14 12:13
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty - część VI
Rozmiar pliku
177.8 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-czesc-VI.pdf
Data publikacji
2016-07-18 16:40
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty - część VII
Rozmiar pliku
177.7 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-czesc-VII.pdf
Data publikacji
2016-07-18 16:40
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty - część V
Rozmiar pliku
475.4 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-czesc-V.pdf
Data publikacji
2016-07-19 15:15
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty - Część V
Rozmiar pliku
74.3 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-ponownym-wyborze-oferty-Czesc-V.pdf
Data publikacji
2016-08-10 16:15
PDF
Nazwa
Ponowne zawiadomienie o wyborze oferty w części IX z dnia 04.10.2016
Rozmiar pliku
278.7 KB
Nazwa pliku
Ponowne-zawiadomienie-o-wyborze-oferty-w-czesci-IX-z-dnia-04.10.2016.pdf
Data publikacji
2016-10-04 16:47
Rejestr zmian