Pozyskanie danych wysokościowych

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
204.9 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2016-03-18 11:00
PDF
Nazwa
SIWZ
Rozmiar pliku
357.6 KB
Nazwa pliku
SIWZ.pdf
Data publikacji
2016-03-18 11:00
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1 do SIWZ - SOPZ
Rozmiar pliku
577.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-SOPZ.pdf
Data publikacji
2016-03-18 11:00
FILE
Nazwa
Załączniki do SOPZ
Rozmiar pliku
14.8 MB
Nazwa pliku
Zalaczniki-do-SOPZ.zip
Data publikacji
2016-03-18 14:25
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
314.7 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf
Data publikacji
2016-03-18 11:00
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3a do SIWZ - Wzór formularza ofertowego - Część 5
Rozmiar pliku
183.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3a-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego-Czesc-5.doc
Data publikacji
2016-03-18 11:00
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3b do SIWZ - Wzór formularza ofertowego - Część 6
Rozmiar pliku
183.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3b-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego-Czesc-6.doc
Data publikacji
2016-03-18 11:00
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3c do SIWZ - Wzór formularza ofertowego - Część 7
Rozmiar pliku
183.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3c-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego-Czesc-7.doc
Data publikacji
2016-03-18 11:00
DOC
Nazwa
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Rozmiar pliku
190.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-spelnieniu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu.doc
Data publikacji
2016-03-18 11:00
DOC
Nazwa
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar pliku
212.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-niepodleganiu-wykluczeniu.doc
Data publikacji
2016-03-18 11:00
DOC
Nazwa
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
194.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.doc
Data publikacji
2016-03-18 11:00
DOC
Nazwa
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu wykonanych usług
Rozmiar pliku
159.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wzor-wykazu-wykonanych-uslug.doc
Data publikacji
2016-03-18 11:00
DOC
Nazwa
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
Rozmiar pliku
172.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-8-do-SIWZ-Wzor-wykazu-osob,-ktore-beda-uczestniczyc-w-wykonaniu-zamowienia.doc
Data publikacji
2016-03-18 11:00
DOC
Nazwa
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór wykazu narzędzi, wyposażenia i urzadzeń technicznych dostępnych Wykonawcy
Rozmiar pliku
159.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-9-do-SIWZ-Wzor-wykazu-narzedzi,-wyposazenia-i-urzadzen-technicznych-dostepnych-Wykonawcy.doc
Data publikacji
2016-03-18 11:00
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 29.03.2016
Rozmiar pliku
74.6 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-29.03.2016.pdf
Data publikacji
2016-03-29 15:46
PDF
Nazwa
Wyjaśnienie treści SIWZ, modyfikacja SIWZ z dnia 29.03.2016
Rozmiar pliku
92.8 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienie-tresci-SIWZ,-modyfikacja-SIWZ-z-dnia-29.03.2016.pdf
Data publikacji
2016-03-29 15:47
DOC
Nazwa
Zmieniony Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Rozmiar pliku
190.0 KB
Nazwa pliku
Zmieniony-Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-spelnieniu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu.doc
Data publikacji
2016-03-29 15:47
DOC
Nazwa
Zmieniony Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar pliku
212.5 KB
Nazwa pliku
Zmieniony-Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-niepodleganiu-wykluczeniu.doc
Data publikacji
2016-03-29 15:48
DOC
Nazwa
Zmieniony Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
195.0 KB
Nazwa pliku
Zmieniony-Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.doc
Data publikacji
2016-03-29 15:48
DOC
Nazwa
Zmieniony Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
Rozmiar pliku
171.0 KB
Nazwa pliku
Zmieniony-Zalacznik-nr-8-do-SIWZ-Wzor-wykazu-osob,-ktore-beda-uczestniczyc-w-wykonaniu-zamowienia.doc
Data publikacji
2016-03-29 15:48
DOC
Nazwa
Zmieniony Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór wykazu narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy
Rozmiar pliku
159.0 KB
Nazwa pliku
Zmieniony-Zalacznik-nr-9-do-SIWZ-Wzor-wykazu-narzedzi,-wyposazenia-i-urzadzen-technicznych-dostepnych-Wykonawcy.doc
Data publikacji
2016-03-29 15:49
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 31.03.2016
Rozmiar pliku
75.8 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-31.03.2016.pdf
Data publikacji
2016-03-31 16:01
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - CZĘŚĆ VI
Rozmiar pliku
82.9 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania-CZesc-VI.pdf
Data publikacji
2016-06-15 12:41
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - CZĘŚĆ VII
Rozmiar pliku
82.9 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania-CZesc-VII.pdf
Data publikacji
2016-06-15 12:41
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty - część V
Rozmiar pliku
326.1 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-czesc-V.pdf
Data publikacji
2016-06-22 15:47
Rejestr zmian