Przegląd, inwentaryzacja i konserwacja podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz części województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego i wielkopolskiego (obiekt 4731)

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
164.3 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2016-05-04 13:52
PDF
Nazwa
SIWZ
Rozmiar pliku
334.0 KB
Nazwa pliku
SIWZ.pdf
Data publikacji
2016-05-04 13:52
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1 do SIWZ - SOPZ warunki techniczne
Rozmiar pliku
175.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-SOPZ-warunki-techniczne.pdf
Data publikacji
2016-05-04 13:52
FILE
Nazwa
Załączniki do SOPZ
Rozmiar pliku
2.2 MB
Nazwa pliku
Zalaczniki-do-SOPZ.7z
Data publikacji
2016-05-04 13:52
DOC
Nazwa
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego
Rozmiar pliku
56.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego.doc
Data publikacji
2016-05-04 13:52
PDF
Nazwa
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
156.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf
Data publikacji
2016-05-04 13:52
DOC
Nazwa
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udzialu w postępowaniu
Rozmiar pliku
59.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-spelnieniu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu.doc
Data publikacji
2016-05-04 13:52
DOC
Nazwa
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar pliku
81.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-niepodleganiu-wykluczeniu.doc
Data publikacji
2016-05-04 13:52
DOC
Nazwa
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
67.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.doc
Data publikacji
2016-05-04 13:52
DOC
Nazwa
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu wykonanych usług
Rozmiar pliku
39.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wzor-wykazu-wykonanych-uslug.doc
Data publikacji
2016-05-04 13:52
DOC
Nazwa
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór wykazu osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia
Rozmiar pliku
51.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-8-do-SIWZ-Wzor-wykazu-osob-uczestniczacych-w-wykonaniu-zamowienia.doc
Data publikacji
2016-05-04 13:52
DOC
Nazwa
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór oświadczenia o posiadaniu uprawnień
Rozmiar pliku
28.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-9-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-posiadaniu-uprawnien.doc
Data publikacji
2016-05-04 13:52
DOC
Nazwa
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzór wykazu narzędzi wyposażenia i urzadzeń technicznych
Rozmiar pliku
35.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-10-do-SIWZ-Wzor-wykazu-narzedzi-wyposazenia-i-urzadzen-technicznych.doc
Data publikacji
2016-05-04 13:52
PDF
Nazwa
Sprostowanie z dnia 17.05.2016
Rozmiar pliku
128.2 KB
Nazwa pliku
Sprostowanie-z-dnia-17.05.2016.pdf
Data publikacji
2016-05-17 15:57
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty
Rozmiar pliku
257.7 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf
Data publikacji
2016-06-15 12:47
Rejestr zmian