Serwis dla urządzeń sieciowych

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
301.1 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2016-06-23 16:03
PDF
Nazwa
SIWZ
Rozmiar pliku
120.2 KB
Nazwa pliku
SIWZ.pdf
Data publikacji
2016-06-23 16:03
DOC
Nazwa
Załącznik nr 1 do SIWZ i Umowy - SOPZ - urządzenia sieciowe
Rozmiar pliku
216.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-i-Umowy-SOPZ-urzadzenia-sieciowe.doc
Data publikacji
2016-06-23 16:03
DOC
Nazwa
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór Umowy na serwis sieciowy
Rozmiar pliku
86.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-Umowy-na-serwis-sieciowy.doc
Data publikacji
2016-06-23 16:03
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego
Rozmiar pliku
56.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego.doc
Data publikacji
2016-06-23 16:03
DOC
Nazwa
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Rozmiar pliku
61.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-spelnieniu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu.doc
Data publikacji
2016-06-23 16:03
DOC
Nazwa
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar pliku
84.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-niepodleganiu-wykluczeniu.doc
Data publikacji
2016-06-23 16:03
DOC
Nazwa
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu wykonanych usług
Rozmiar pliku
37.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Wzor-wykazu-wykonanych-uslug.doc
Data publikacji
2016-06-23 16:03
DOC
Nazwa
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
66.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.doc
Data publikacji
2016-06-23 16:03
DOC
Nazwa
Załącznik nr 2 do Umowy - Wzór protokołu odbioru
Rozmiar pliku
17.2 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-Umowy-Wzor-protokolu-odbioru.docx
Data publikacji
2016-06-23 16:03
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3 do Umowy - Wzór protokołu odbioru przedmiotu Umowy
Rozmiar pliku
17.2 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-Umowy-Wzor-protokolu-odbioru-przedmiotu-Umowy.docx
Data publikacji
2016-06-23 16:03
PDF
Nazwa
Zmiana treści SIWZ z dnia 24.06.2016
Rozmiar pliku
781.8 KB
Nazwa pliku
Zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-24.06.2016.pdf
Data publikacji
2016-06-27 14:04
PDF
Nazwa
Zmiana treści SIWZ z dnia 27.06.2016
Rozmiar pliku
406.4 KB
Nazwa pliku
Zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-27.06.2016.pdf
Data publikacji
2016-06-27 16:03
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty
Rozmiar pliku
198.3 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf
Data publikacji
2016-07-07 15:33
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia
Rozmiar pliku
290.1 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf
Data publikacji
2016-07-25 11:20
Rejestr zmian