Serwis dla urządzeń sieciowych Nr ref.BO-ZP.2610.13.2016.IZ

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
207.7 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2016-05-13 16:09
PDF
Nazwa
SIWZ
Rozmiar pliku
119.8 KB
Nazwa pliku
SIWZ-.pdf
Data publikacji
2016-05-13 16:08
DOC
Nazwa
Załącznik nr 1 do SIWZ i Umowy - SOPZ
Rozmiar pliku
214.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-i-Umowy-SOPZ.doc
Data publikacji
2016-05-13 16:08
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór Umowy
Rozmiar pliku
56.2 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-Umowy.pdf
Data publikacji
2016-05-13 16:09
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego
Rozmiar pliku
56.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego.doc
Data publikacji
2016-05-13 16:08
DOC
Nazwa
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Rozmiar pliku
61.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-spelnieniu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu.doc
Data publikacji
2016-05-13 16:08
DOC
Nazwa
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar pliku
84.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-niepodleganiu-wykluczeniu.doc
Data publikacji
2016-05-13 16:08
DOC
Nazwa
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu wykonanych usług
Rozmiar pliku
37.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Wzor-wykazu-wykonanych-uslug.doc
Data publikacji
2016-05-13 16:09
DOC
Nazwa
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
66.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.doc
Data publikacji
2016-05-13 16:08
DOC
Nazwa
Załącznik nr 2 do Umowy - Wzór protokołu odbioru
Rozmiar pliku
17.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-Umowy-Wzor-protokolu-odbioru.docx
Data publikacji
2016-05-13 16:09
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3 do Umowy - Wzór protokołu odbioru przedmiotu Umowy
Rozmiar pliku
17.7 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-Umowy-Wzor-protokolu-odbioru-przedmiotu-Umowy.docx
Data publikacji
2016-05-13 16:08
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 19.05.2016
Rozmiar pliku
80.2 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-19.05.2016.pdf
Data publikacji
2016-05-19 15:27
PDF
Nazwa
Wyjaśnienie treści i modyfikacja SIWZ z dnia 19.05.2016
Rozmiar pliku
222.6 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienie-tresci-i-modyfikacja-SIWZ-z-dnia-19.05.2016.pdf
Data publikacji
2016-05-19 15:27
Rejestr zmian