Świadczenie usług Asysty Technicznej i Konserwacji dla licencji Oracle

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
138.1 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2016-01-14 13:54
PDF
Nazwa
SIWZ
Rozmiar pliku
489.8 KB
Nazwa pliku
SIWZ.pdf
Data publikacji
2016-01-14 13:53
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Rozmiar pliku
701.2 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-Szczegolowy-Opis-Przedmiotu-Zamowienia.pdf
Data publikacji
2016-01-14 13:54
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
747.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf
Data publikacji
2016-01-14 13:54
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego
Rozmiar pliku
181.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-Formularza-ofertowego.doc
Data publikacji
2016-01-14 13:53
DOC
Nazwa
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust. 1
Rozmiar pliku
160.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-spelnianiu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu-art.-22-ust.-1.doc
Data publikacji
2016-01-14 13:54
DOC
Nazwa
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z art 24 ust. 1
Rozmiar pliku
181.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-niepodleganiu-wykluczeniu-z-art-24-ust.-1.doc
Data publikacji
2016-01-14 13:53
DOC
Nazwa
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależnosci do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
164.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.doc
Data publikacji
2016-01-14 13:54
PDF
Nazwa
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz zgłoszeń
Rozmiar pliku
1.0 MB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wykaz-zgloszen.pdf
Data publikacji
2016-01-14 13:54
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1 do Umowy - Zasady świadczenia usług asysty technicznej ORACLE akt
Rozmiar pliku
814.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-Umowy-Zasady-swiadczenia-uslug-asysty-technicznej-ORACLE-akt.pdf
Data publikacji
2016-01-14 13:54
DOC
Nazwa
Załącznik nr 2 do Umowy - Protokół Odbioru Przedmiotu Umowy
Rozmiar pliku
35.2 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-Umowy-Protokol-Odbioru-Przedmiotu-Umowy.docx
Data publikacji
2016-01-14 13:53
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 14.01.2016
Rozmiar pliku
69.5 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-14.01.2016.pdf
Data publikacji
2016-01-14 13:53
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty
Rozmiar pliku
200.8 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf
Data publikacji
2016-02-29 13:41
Rejestr zmian