Usługa przeglądu wraz z wymianą baterii w urządzeniach UPS na 73 stacjach referencyjnych systemu ASG-EUPOS

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
423.5 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2016-10-28 18:12
PDF
Nazwa
SIWZ
Rozmiar pliku
115.0 KB
Nazwa pliku
SIWZ.pdf
Data publikacji
2016-10-28 18:12
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
Rozmiar pliku
121.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-Opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
Data publikacji
2016-10-28 18:12
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
51.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf
Data publikacji
2016-10-28 18:12
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
Rozmiar pliku
26.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Formularz-ofertowy.docx
Data publikacji
2016-10-28 18:12
DOC
Nazwa
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz podwykonawców
Rozmiar pliku
91.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Wykaz-podwykonawcow.doc
Data publikacji
2016-10-28 18:12
DOC
Nazwa
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków zamówienia
Rozmiar pliku
21.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow-zamowienia.docx
Data publikacji
2016-10-28 18:12
DOC
Nazwa
Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar pliku
21.9 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu.docx
Data publikacji
2016-10-28 18:12
DOC
Nazwa
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
66.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.doc
Data publikacji
2016-10-28 18:12
DOC
Nazwa
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór wykazu wykonanych usług
Rozmiar pliku
39.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-8-do-SIWZ-Wzor-wykazu-wykonanych-uslug.doc
Data publikacji
2016-10-28 18:12
DOC
Nazwa
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór wykazu osób
Rozmiar pliku
43.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-9-do-SIWZ-Wzor-wykazu-osob.doc
Data publikacji
2016-10-28 18:12
DOC
Nazwa
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzór oświadczenia o posiadaniu autoryzacji
Rozmiar pliku
62.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-10-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-posiadaniu-autoryzacji.doc
Data publikacji
2016-10-28 18:12
PDF
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar pliku
234.8 KB
Nazwa pliku
Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
Data publikacji
2016-11-09 16:57
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 1.12.2016
Rozmiar pliku
191.4 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-z-dnia-1.12.2016.pdf
Data publikacji
2016-12-01 16:15
Rejestr zmian