Usługi doradczo-konsultingowe w zakresie dot. projektów: CAPAP, ZSIN-Faza II, K-GESUT

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
209.9 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2016-01-19 19:06
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 19.01.2016
Rozmiar pliku
120.1 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-19.01.2016.pdf
Data publikacji
2016-01-19 19:06
PDF
Nazwa
SIWZ
Rozmiar pliku
297.6 KB
Nazwa pliku
SIWZ.pdf
Data publikacji
2016-01-19 19:06
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1 do SIWZ - SOPZ
Rozmiar pliku
113.1 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-SOPZ.pdf
Data publikacji
2016-01-19 19:06
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
220.7 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf
Data publikacji
2016-01-19 19:06
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2 do Umowy - Protokół przekazania
Rozmiar pliku
120.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-Umowy-Protokol-przekazania.pdf
Data publikacji
2016-01-19 19:06
PDF
Nazwa
Załącznik nr 3 do Umowy - Protokół odbioru
Rozmiar pliku
120.7 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-Umowy-Protokol-odbioru.pdf
Data publikacji
2016-01-19 19:06
PDF
Nazwa
Załącznik nr 4 do Umowy - Wzór wezwania
Rozmiar pliku
123.7 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-Umowy-Wzor-wezwania.pdf
Data publikacji
2016-01-19 19:06
PDF
Nazwa
Załącznik nr 5 do Umowy - Wzór propozycji
Rozmiar pliku
132.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-Umowy-Wzor-propozycji.pdf
Data publikacji
2016-01-19 19:06
PDF
Nazwa
Załącznik nr 6 do Umowy - Wzór zamówienia
Rozmiar pliku
133.3 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-6-do-Umowy-Wzor-zamowienia.pdf
Data publikacji
2016-01-19 19:06
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego
Rozmiar pliku
207.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego.doc
Data publikacji
2016-01-19 19:06
DOC
Nazwa
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia art. 22 ust.1
Rozmiar pliku
154.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-art.-22-ust.1.docx
Data publikacji
2016-01-19 19:06
DOC
Nazwa
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia art. 24 ust.1
Rozmiar pliku
149.9 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-art.-24-ust.1.docx
Data publikacji
2016-01-19 19:06
DOC
Nazwa
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
195.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.doc
Data publikacji
2016-01-19 19:06
DOC
Nazwa
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu wykonanych usług
Rozmiar pliku
159.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wzor-wykazu-wykonanych-uslug.doc
Data publikacji
2016-01-19 19:06
DOC
Nazwa
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
Rozmiar pliku
171.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-8-do-SIWZ-Wzor-wykazu-osob,-ktore-beda-uczestniczyc-w-wykonaniu-zamowienia.doc
Data publikacji
2016-01-19 19:06
PDF
Nazwa
Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego z dnia 29.01
Rozmiar pliku
183.5 KB
Nazwa pliku
Wezwanie-do-przystapienia-do-postepowania-odwolawczego-z-dnia-29.01.pdf
Data publikacji
2016-01-29 13:36
PDF
Nazwa
Odwołanie TenderHut z dnia 28.01.2016
Rozmiar pliku
915.2 KB
Nazwa pliku
Odwolanie-TenderHut-z-dnia-28.01.2016.pdf
Data publikacji
2016-01-29 13:36
PDF
Nazwa
Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego CUBE.ITG z dnia 29.01.2016
Rozmiar pliku
183.2 KB
Nazwa pliku
Wezwanie-do-przystapienia-do-postepowania-odwolawczego-CUBE.ITG-z-dnia-29.01.2016.pdf
Data publikacji
2016-01-29 16:14
PDF
Nazwa
Odwołanie CUBE.ITG z dnia 28.01.2016
Rozmiar pliku
3.0 MB
Nazwa pliku
Odwolanie-CUBE.ITG-z-dnia-28.01.2016.pdf
Data publikacji
2016-01-29 16:12
PDF
Nazwa
Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego CA Consulting z dnia 29.01.2016
Rozmiar pliku
183.2 KB
Nazwa pliku
Wezwanie-do-przystapienia-do-postepowania-odwolawczego-CA-Consulting-z-dnia-29.01.2016.pdf
Data publikacji
2016-01-29 16:11
PDF
Nazwa
Odwołanie CA Consulting z dnia 29.01.2016
Rozmiar pliku
711.7 KB
Nazwa pliku
Odwolanie-CA-Consulting-z-dnia-29.01.2016.pdf
Data publikacji
2016-01-29 16:12
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 03.02.2016
Rozmiar pliku
110.5 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-03.02.2016.pdf
Data publikacji
2016-02-03 13:31
PDF
Nazwa
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 03.02.2016
Rozmiar pliku
217.5 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienie-i-zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-03.02.2016.pdf
Data publikacji
2016-02-03 13:32
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1 do SOPZ - Studium wykonalności projektu CAPAP
Rozmiar pliku
43.5 MB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-SOPZ-Studium-wykonalnosci-projektu-CAPAP.pdf
Data publikacji
2016-02-03 13:33
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2 do SOPZ - Studium wykonalności projektu ZSIN
Rozmiar pliku
3.6 MB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-SOPZ-Studium-wykonalnosci-projektu-ZSIN.pdf
Data publikacji
2016-02-03 13:34
PDF
Nazwa
Załącznik nr 3 do SOPZ - Studium wykonalności projektu K-GESUT
Rozmiar pliku
13.1 MB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-SOPZ-Studium-wykonalnosci-projektu-K-GESUT.pdf
Data publikacji
2016-02-03 13:34
PDF
Nazwa
Załącznik nr 4 do SOPZ - Architektura_SIG
Rozmiar pliku
1.7 MB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-SOPZ-Architektura_SIG.pdf
Data publikacji
2016-02-03 13:35
PDF
Nazwa
Załącznik nr 5 do SOPZ - Pryncypia Architektoniczne
Rozmiar pliku
564.4 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-SOPZ-PryncypiaArchitektoniczne.pdf
Data publikacji
2016-02-03 13:35
PDF
Nazwa
Załącznik nr 6 do SOPZ - Metodyka zarządzania wymaganiami – Podręcznik użytkownika
Rozmiar pliku
2.6 MB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-6-do-SOPZ-Metodyka-zarzadzania-wymaganiami-Podrecznik-uzytkownika.pdf
Data publikacji
2016-02-03 13:36
PDF
Nazwa
Załącznik nr 7 do SOPZ - Przepływ danych
Rozmiar pliku
2.4 MB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-7-do-SOPZ-Przeplyw-danych.pdf
Data publikacji
2016-02-03 13:36
PDF
Nazwa
Załącznik nr 8 do SOPZ - Katalog Usług Biznesowych SIG
Rozmiar pliku
4.7 MB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-8-do-SOPZ-Katalog-Uslug-Biznesowych-SIG.pdf
Data publikacji
2016-02-03 13:36
PDF
Nazwa
Załącznik nr 9 do SOPZ - Metoda szacowania rozmiaru oprogramowania SIG
Rozmiar pliku
1.4 MB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-9-do-SOPZ-Metoda-szacowania-rozmiaru-oprogramowania-SIG.pdf
Data publikacji
2016-02-03 13:37
PDF
Nazwa
Załącznik nr 10 do SOPZ - Metodyka testowania SIG
Rozmiar pliku
677.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-10-do-SOPZ-Metodyka-testowania-SIG.pdf
Data publikacji
2016-02-03 13:37
PDF
Nazwa
Załącznik nr 11 do SOPZ - Procesy biznesowe GUGiK
Rozmiar pliku
2.2 MB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-11-do-SOPZ-Procesy-biznesowe-GUGiK.pdf
Data publikacji
2016-02-03 13:38
XLS
Nazwa
Załącznik nr 1 do Załącznika nr 9 do SOPZ - szablon dokumentu szacowania
Rozmiar pliku
13.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-Zalacznika-nr-9-do-SOPZ-szablon-dokumentu-szacowania.xlsx
Data publikacji
2016-02-03 13:38
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1 do Załącznika nr 11 do SOPZ - Procesy biznesowe - Załącznik numer 1
Rozmiar pliku
3.8 MB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-Zalacznika-nr-11-do-SOPZ-Procesy-biznesowe-Zalacznik-numer-1.pdf
Data publikacji
2016-02-03 13:38
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.02.2016
Rozmiar pliku
111.3 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-18.02.2016.pdf
Data publikacji
2016-02-18 15:00
PDF
Nazwa
Zmiana treści SIWZ z dnia 18.02.2016
Rozmiar pliku
204.1 KB
Nazwa pliku
Zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-18.02.2016.pdf
Data publikacji
2016-02-18 15:00
PDF
Nazwa
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 02.03.2016
Rozmiar pliku
456.7 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienie-i-zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-02.03.2016.pdf
Data publikacji
2016-03-02 15:18
PDF
Nazwa
Załacznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy (tekst jednolity) z dnia 02.03.2016
Rozmiar pliku
244.7 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-umowy-tekst-jednolity-z-dnia-02.03.2016.pdf
Data publikacji
2016-03-02 15:18
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2 do umowy - protokół przekazania
Rozmiar pliku
147.2 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-umowy-protokol-przekazania.pdf
Data publikacji
2016-03-02 15:18
PDF
Nazwa
Załącznik nr 3 do umowy - protokół odbioru
Rozmiar pliku
147.3 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-umowy-protokol-odbioru.pdf
Data publikacji
2016-03-02 15:19
PDF
Nazwa
Podręcznik SIG
Rozmiar pliku
948.6 KB
Nazwa pliku
Podrecznik-SIG.pdf
Data publikacji
2016-03-02 15:19
IMG
Nazwa
Zastosowanie produktów SIG
Rozmiar pliku
105.5 KB
Nazwa pliku
Zastosowanie-produktow-SIG.jpg
Data publikacji
2016-03-02 15:21
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.03.2016
Rozmiar pliku
69.9 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-11.03.2016.pdf
Data publikacji
2016-03-11 13:36
PDF
Nazwa
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert z dnia 11.03.2016
Rozmiar pliku
64.3 KB
Nazwa pliku
Zmiana-terminu-skladania-i-otwarcia-ofert-z-dnia-11.03.2016.pdf
Data publikacji
2016-03-11 13:36
PDF
Nazwa
Odwołanie CA Consulting z dnia 10.03.2016
Rozmiar pliku
1.8 MB
Nazwa pliku
Odwolanie-CA-Consulting-z-dnia-10.03.2016.pdf
Data publikacji
2016-03-11 13:36
PDF
Nazwa
Odwołanie Cube.IT z dnia 09.03.2016
Rozmiar pliku
3.1 MB
Nazwa pliku
Odwolanie-Cube.IT-z-dnia-09.03.2016.pdf
Data publikacji
2016-03-11 13:37
PDF
Nazwa
Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego - CA Consulting z dnia 11.03.2016
Rozmiar pliku
76.4 KB
Nazwa pliku
Wezwanie-do-przystapienia-do-postepowania-odwolawczego-CA-Consulting-z-dnia-11.03.2016.pdf
Data publikacji
2016-03-11 13:37
PDF
Nazwa
Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego - CUBE.ITG z dnia 11.03.2016
Rozmiar pliku
76.4 KB
Nazwa pliku
Wezwanie-do-przystapienia-do-postepowania-odwolawczego-CUBE.ITG-z-dnia-11.03.2016.pdf
Data publikacji
2016-03-11 13:38
PDF
Nazwa
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 17.03.2016
Rozmiar pliku
177.2 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienie-i-zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-17.03.2016.pdf
Data publikacji
2016-03-17 15:11
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty
Rozmiar pliku
436.6 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf
Data publikacji
2016-05-25 15:01
Rejestr zmian