Usługi utrzymania infrastruktury SIG

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
145.8 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2017-01-02 16:13
PDF
Nazwa
SIWZ
Rozmiar pliku
194.0 KB
Nazwa pliku
SIWZ.pdf
Data publikacji
2017-01-02 16:13
DOC
Nazwa
Załącznik nr 1 do SIWZ - SOPZ
Rozmiar pliku
432.3 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-SOPZ.docx
Data publikacji
2017-01-02 16:13
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór Umowy
Rozmiar pliku
131.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-Umowy.pdf
Data publikacji
2017-01-02 16:13
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
Rozmiar pliku
19.1 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Formularz-ofertowy.docx
Data publikacji
2017-01-02 16:13
PDF
Nazwa
Załącznik nr 4 - Wersja pdf espd-reguest GUGiK 46
Rozmiar pliku
154.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-Wersja-pdf-espd-reguest-GUGiK-46.pdf
Data publikacji
2017-01-02 16:13
FILE
Nazwa
Załącznik nr 4A do SIWZ espd-request (46)
Rozmiar pliku
121.3 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4A-do-SIWZ-espd-request-46.xml
Data publikacji
2017-01-02 16:13
PDF
Nazwa
Załącznik nr 5 do SIWZ - Instrukcja wypełnienia Jedz
Rozmiar pliku
28.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Instrukcja-wypelnienia-Jedz.pdf
Data publikacji
2017-01-02 16:13
DOC
Nazwa
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
21.1 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.docx
Data publikacji
2017-01-02 16:13
DOC
Nazwa
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu wykonanych usług
Rozmiar pliku
37.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wzor-wykazu-wykonanych-uslug.doc
Data publikacji
2017-01-02 16:13
DOC
Nazwa
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób
Rozmiar pliku
15.4 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-8-do-SIWZ-Wykaz-osob.docx
Data publikacji
2017-01-02 16:13
DOC
Nazwa
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - Wzór wykazu podwykonawców
Rozmiar pliku
66.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-Formularza-ofertowego-Wzor-wykazu-podwykonawcow.doc
Data publikacji
2017-01-02 16:13
PDF
Nazwa
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 31.01.2017
Rozmiar pliku
504.4 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-i-zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-31.01.2017.pdf
Data publikacji
2017-01-31 14:59
PDF
Nazwa
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 1.02.2017
Rozmiar pliku
377.1 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-tresci-SIWZ-z-dnia-1.02.2017.pdf
Data publikacji
2017-02-03 15:30
PDF
Nazwa
Zmiana treści SIWZ z dnia 8.02.2017
Rozmiar pliku
309.6 KB
Nazwa pliku
Zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-8.02.2017.pdf
Data publikacji
2017-02-08 14:09
PDF
Nazwa
Załącznik nr 3 do SIWZ - Zmieniony Formularz ofertowy z dnia 08.02.2017
Rozmiar pliku
280.7 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Zmieniony-Formularz-ofertowy-z-dnia-08.02.2017.pdf
Data publikacji
2017-02-08 14:09
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10.02.2017
Rozmiar pliku
70.9 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-10.02.2017.pdf
Data publikacji
2017-02-10 16:23
PDF
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert w dniu 24.02.2017
Rozmiar pliku
383.1 KB
Nazwa pliku
Informacja-z-otwarcia-ofert-w-dniu-24.02.2017.pdf
Data publikacji
2017-02-24 15:09
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty
Rozmiar pliku
227.0 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf
Data publikacji
2017-04-28 13:26
Rejestr zmian