Wsparcie wykonania prac związanych z okresową weryfikacją państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
310.8 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2016-07-27 14:28
PDF
Nazwa
SIWZ
Rozmiar pliku
180.0 KB
Nazwa pliku
SIWZ.pdf
Data publikacji
2016-07-27 14:28
DOC
Nazwa
Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Rozmiar pliku
124.4 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-Szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia.docx
Data publikacji
2016-07-27 14:28
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
126.9 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf
Data publikacji
2016-07-27 14:28
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego
Rozmiar pliku
66.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego.doc
Data publikacji
2016-07-27 14:28
DOC
Nazwa
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Rozmiar pliku
62.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-spelnieniu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu.doc
Data publikacji
2016-07-27 14:28
DOC
Nazwa
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar pliku
84.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-niepodleganiu-wykluczeniu.doc
Data publikacji
2016-07-27 14:28
DOC
Nazwa
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu wykonanych usług
Rozmiar pliku
38.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Wzor-wykazu-wykonanych-uslug.doc
Data publikacji
2016-07-27 14:28
DOC
Nazwa
Zalacznik nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia
Rozmiar pliku
50.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wzor-wykazu-osob-uczestniczacych-w-wykonaniu-zamowienia.doc
Data publikacji
2016-07-27 14:28
DOC
Nazwa
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
66.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-8-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.doc
Data publikacji
2016-07-27 14:28
FILE
Nazwa
Załączniki 1-8 do SOPZ
Rozmiar pliku
34.1 MB
Nazwa pliku
Zalaczniki-1-8-do-SOPZ.7z
Data publikacji
2016-07-27 14:28
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 03.08.2016
Rozmiar pliku
249.6 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-03.08.2016.pdf
Data publikacji
2016-08-03 15:53
PDF
Nazwa
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert z dnia 03.08.2016
Rozmiar pliku
154.3 KB
Nazwa pliku
Zmiana-terminu-skladania-i-otwarcia-ofert-z-dnia-03.08.2016.pdf
Data publikacji
2016-08-03 15:53
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 05.08.2016
Rozmiar pliku
249.6 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-05.08.2016.pdf
Data publikacji
2016-08-05 16:58
PDF
Nazwa
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 05.08.2016
Rozmiar pliku
250.1 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-tresci-SIWZ-z-dnia-05.08.2016.pdf
Data publikacji
2016-08-05 16:58
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10.08.2016
Rozmiar pliku
249.6 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-10.08.2016.pdf
Data publikacji
2016-08-10 15:39
PDF
Nazwa
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 10.08.2016
Rozmiar pliku
353.8 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-tresci-SIWZ-z-dnia-10.08.2016.pdf
Data publikacji
2016-08-10 15:39
PDF
Nazwa
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 12.08.2016
Rozmiar pliku
106.6 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-tresci-SIWZ-z-dnia-12.08.2016.pdf
Data publikacji
2016-08-12 13:59
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty
Rozmiar pliku
249.8 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf
Data publikacji
2016-09-05 15:15
PDF
Nazwa
Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze oferty z dnia 5.09.2016
Rozmiar pliku
245.1 KB
Nazwa pliku
Sprostowanie-do-zawiadomienia-o-wyborze-oferty-z-dnia-5.09.2016.pdf
Data publikacji
2016-09-08 13:10
Rejestr zmian