Zakup usług serwisowych urządzeń IBM

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
151.8 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2016-04-20 12:43
PDF
Nazwa
SIWZ
Rozmiar pliku
151.8 KB
Nazwa pliku
SIWZ.pdf
Data publikacji
2016-04-20 12:43
DOC
Nazwa
Załącznik nr 1 do SIWZ - SOPZ
Rozmiar pliku
253.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-SOPZ.doc
Data publikacji
2016-04-20 12:43
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
86.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf
Data publikacji
2016-04-20 12:43
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego
Rozmiar pliku
56.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego.doc
Data publikacji
2016-04-20 12:43
DOC
Nazwa
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Rozmiar pliku
58.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-spelnieniu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu.doc
Data publikacji
2016-04-20 12:43
DOC
Nazwa
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar pliku
81.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-niepodleganiu-wykluczeniu.doc
Data publikacji
2016-04-20 12:43
DOC
Nazwa
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
66.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.doc
Data publikacji
2016-04-20 12:43
DOC
Nazwa
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu wykonanych usług
Rozmiar pliku
38.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wzor-wykazu-wykonanych-uslug.doc
Data publikacji
2016-04-20 12:43
DOC
Nazwa
Załącznik nr 1 do Umowy - Wzór protokołu odbioru
Rozmiar pliku
20.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-Umowy-Wzor-protokolu-odbioru.docx
Data publikacji
2016-04-20 12:43
DOC
Nazwa
Załącznik nr 2 do Umowy - Wzór Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy
Rozmiar pliku
17.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-Umowy-Wzor-Protokolu-Odbioru-Przedmiotu-Umowy.docx
Data publikacji
2016-04-20 12:43
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13.05.2016
Rozmiar pliku
68.6 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-13.05.2016.pdf
Data publikacji
2016-05-13 20:03
PDF
Nazwa
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert z dnia 13.05.2016
Rozmiar pliku
79.8 KB
Nazwa pliku
Zmiana-terminu-skladania-i-otwarcia-ofert-z-dnia-13.05.2016.pdf
Data publikacji
2016-05-13 20:00
PDF
Nazwa
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 19.05.2016
Rozmiar pliku
64.4 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienie-tresci-SIWZ-z-dnia-19.05.2016.pdf
Data publikacji
2016-05-19 15:13
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty
Rozmiar pliku
249.4 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf
Data publikacji
2016-06-27 15:58
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Rozmiar pliku
108.1 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf
Data publikacji
2016-08-11 09:26
Rejestr zmian