Zakup wsparcia dla oprogramowania Vmware i Veritas

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
151.3 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2016-07-27 13:55
PDF
Nazwa
SIWZ
Rozmiar pliku
171.5 KB
Nazwa pliku
SIWZ.pdf
Data publikacji
2016-07-27 13:55
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1 do Umowy i SIWZ - SOPZ
Rozmiar pliku
94.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-Umowy-i-SIWZ-SOPZ.pdf
Data publikacji
2016-07-27 13:55
DOC
Nazwa
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy
Rozmiar pliku
81.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Formularz-ofertowy.doc
Data publikacji
2016-07-27 13:55
PDF
Nazwa
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór Umowy
Rozmiar pliku
78.3 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-Umowy.pdf
Data publikacji
2016-07-27 13:55
DOC
Nazwa
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia z art 22 ust. 1
Rozmiar pliku
63.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-z-art-22-ust.-1.doc
Data publikacji
2016-07-27 13:55
DOC
Nazwa
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia z art 24 ust. 1
Rozmiar pliku
85.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-z-art-24-ust.-1.doc
Data publikacji
2016-07-27 13:55
DOC
Nazwa
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
67.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.doc
Data publikacji
2016-07-27 13:55
DOC
Nazwa
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu wykonanych usług
Rozmiar pliku
37.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wzor-wykazu-wykonanych-uslug.doc
Data publikacji
2016-07-27 13:55
DOC
Nazwa
Załącznik nr 2 do Umowy - Wzór protokołu odbioru
Rozmiar pliku
17.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-Umowy-Wzor-protokolu-odbioru.docx
Data publikacji
2016-07-27 13:55
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3 do Umowy - Wzór protokołu odbioru przedmiotu Umowy
Rozmiar pliku
17.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-Umowy-Wzor-protokolu-odbioru-przedmiotu-Umowy.docx
Data publikacji
2016-07-27 13:55
PDF
Nazwa
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 10.08.2016
Rozmiar pliku
446.7 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-tresci-SIWZ-z-dnia-10.08.2016.pdf
Data publikacji
2016-08-10 16:21
PDF
Nazwa
NetBKP do odpowiedzi-Cert
Rozmiar pliku
1014.3 KB
Nazwa pliku
NetBKP-do-odpowiedzi-Cert.pdf
Data publikacji
2016-08-11 09:16
PDF
Nazwa
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 17.08.2016
Rozmiar pliku
323.7 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-tresci-SIWZ-z-dnia-17.08.2016.pdf
Data publikacji
2016-08-17 14:21
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 01.09.2016
Rozmiar pliku
67.5 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-01.09.2016.pdf
Data publikacji
2016-09-01 14:43
PDF
Nazwa
Wyjaśnienia tresci SIWZ z dnia 01.09.2016
Rozmiar pliku
389.5 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-tresci-SIWZ-z-dnia-01.09.2016.pdf
Data publikacji
2016-09-01 14:43
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 13.12.2016
Rozmiar pliku
297.5 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania-z-dnia-13.12.2016.pdf
Data publikacji
2016-12-13 15:20
Rejestr zmian