2017 Poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Pzp

Page

Dostawa i montaż regałów na akta w pomieszczeniu nr S 074 w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2 oraz jego uprzedni remont12-01-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dostawa-i-montaz-regalow-na-akta-w-pomieszczeniu-nr-s-074-w-siedzibie-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii-w-warszawie-przy-ul2.-wspolnej-2-oraz-jego-uprzedni-remont Numer referencyjny: Beata Mastalerz
Page

Dostawę bonów towarowych o łącznej wartości 50 000 zł, dla pracowników i emerytów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii06-12-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dostawe-bonow-towarowych-o-lacznej-wartosci-50-000-zl,-dla-pracownikow-i-emerytow-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii Numer referencyjny: BO-K.2611.7.2017.1
Page

Dostawa serwera RACK24-11-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dostawa-serwera-rack Numer referencyjny: IZ-USIG.2611.1.2017
Page

Dostawa taśm LTO24-11-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dostawa-tasm-lto Numer referencyjny: IZ-USIG.2611.3.2017
Page

Przygotowanie wykładu i przeprowadzenie szkolenia dla rzeczników dyscyplinarnych, przewodniczących wojewódzkich komisji dyscyplinarnych oraz członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej23-11-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/przygotowanie-wykladu-i-przeprowadzenie-szkolenia-dla-rzecznikow-dyscyplinarnych,-przewodniczacych-wojewodzkich-komisji-dyscyplinarnych-oraz-czlonkow-odwolawczej-komisji-dyscyplinarnej Numer referencyjny: NG-KiSZ.2611.2.2017
Page

Korekta publikacji „Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych”, broszury w j. angielskim oraz mapy22-11-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/korekta-publikacji-urzedowy-wykaz-nazw-panstw-i-terytoriow-niesamodzielnych,-broszury-w-j.-angielskim-oraz-mapy Numer referencyjny: GI-TOPO.2611.13.2017
Page

Dostawa w 2018 r. do będących w trwałym zarządzie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii budynku położonego w Lesznowoli przy ul. Wojska Polskiego 81 oraz w Warszawie przy ul. Króla Jana I Olbrachta 94B oleju opałowego do agregatu prądotwórcz21-11-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dostawa-w-2018-r.-do-bedacych-w-trwalym-zarzadzie-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii-budynku-polozonego-w-lesznowoli-przy-ul.-wojska-polskiego-81-oraz-w-warszawie-przy-ul.-krola-jana-i-olbrachta-94b-oleju-opalowego-do-agregatu-pradotworczego
Page

Dostawa w 2018 r. paliwa gazowego – gazu ziemnego do budynku położonego w Warszawie przy ul. Króla Jana Olbrachta 94B, będącego w trwałym zarządzie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii21-11-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dostawa-w-2018-r.-paliwa-gazowego-gazu-ziemnego-do-budynku-polozonego-w-warszawie-przy-ul.-krola-jana-olbrachta-94b,-bedacego-w-trwalym-zarzadzie-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii Numer referencyjny: BO-A.2611.6.2017
Page

Szkolenie z obsługi aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów03-11-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/szkolenie-z-obslugi-aplikacji-do-prowadzenia-ewidencji-miejscowosci,-ulic-i-adresow Numer referencyjny: KN-PRG.2611.2.2017
Page

Ubezpieczenie Systemu Mobilnego Kartowania wraz z uposażeniem31-10-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/ubezpieczenie-systemu-mobilnego-kartowania-wraz-z-uposazeniem Numer referencyjny: GI-TOPO.2611.11.2017
Page

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii20-10-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/wykonanie-i-dostawa-materialow-promocyjnych-dla-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii Numer referencyjny: IP.2611.13.2017
Page

Skład i druk publikacji „Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych”, skład i druk broszury informacyjnej w języku angielskim dotyczącej publikacji „Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych” oraz druk mapy 17-10-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/sklad-i-druk-publikacji-urzedowy-wykaz-nazw-panstw-i-terytoriow-niesamodzielnych,-broszury-i-mapy Numer referencyjny: GI-TOPO.2611.12.2017
Page

Opracowanie oryginalnych zapisów niełacińskich dla nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata” z obszaru Azji Południowej i Południowo-Wschodniej10-10-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/opracowanie-oryginalnych-zapisow-nielacinskich-dla-nazw-zawartych-w-urzedowym-wykazie-polskich-nazw-geograficznych-swiata-z-obszaru-azji-poludniowej-i-poludniowo-wschodniej Numer referencyjny: GI-TOPO.2611.10.2017
Page

Dostawa i montaż regałów na akta w pomieszczeniu nr S 074 w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2 oraz jego uprzedni remont28-09-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dostawa-i-montaz-regalow-na-akta-w-pomieszczeniu-nr-s-074-w-siedzibie-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii-w-warszawie-przy-ul.-wspolnej-2-oraz-jego-uprzedni-remont Numer referencyjny: BO-A.2611.4.2017
Page

Opracowanie zasad transliteracji i transkrypcji nazw geograficznych dla języka mongolskiego20-09-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/opracowanie-zasad-transliteracji-i-transkrypcji-nazw-geograficznych-dla-jezyka-mongolskiego Numer referencyjny: GI-TOPO.2611.8.2017
Page

Opracowanie oryginalnych zapisów niełacińskich dla nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata” z obszaru Białorusi15-09-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/opracowanie-oryginalnych-zapisow-nielacinskich-dla-nazw-zawartych-w-urzedowym-wykazie-polskich-nazw-geograficznych-swiata-z-obszaru-bialorusi Numer referencyjny: GI-TOPO.2611.7.2017
Page

Dostawę 4 szt. twardych dysków do serwera Fujitsu Primergy RX600 S614-07-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dostawe-4-szt.-twardych-dyskow-do-serwera-fujitsu-primergy-rx600-s6 Numer referencyjny: GI-GSOP.2611.11.2017
Page

Kontrola wykonania prac wsparcia okresowej weryfikacji PRG14-07-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/kontrole-wykonania-prac-wsparcia-okresowej-weryfikacji-prg Numer referencyjny: KN-PRG.2611.1.2017
Page

Świadczenie usługi asysty technicznej dla oprogramowania Państwowego Rejestru Podstawowych Osnów Geodezyjnych Grawimetrycznych i Magnetycznych (PRPOG)27-06-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/swiadczenie-uslugi-asysty-technicznej-dla-oprogramowania-panstwowego-rejestru-podstawowych-osnow-geodezyjnych-grawimetrycznych-i-magnetycznych-prpog Numer referencyjny: GI-GSOP.2611.11.2017
Page

Usługa wsparcia oraz serwis techniczny powietrznego systemu mobilnego kartowania13-06-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/usluga-wsparcia-oraz-serwis-techniczny-powietrznego-systemu-mobilnego-kartowania Numer referencyjny: GI-TOPO.2611.6.2017
Page

Świadczenie usług informatycznych na potrzeby systemu ASG-EUPOS24-04-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/swiadczenie-uslug-informatycznych-na-potrzeby-systemu-asg-eupos Numer referencyjny: GI-GSOP.2611.4.2017
Page

Wykonanie analizy porównawczej prezentacji kartograficznej, treści oraz rozwiązań graficznych stosowanych na mapach topograficznych i ogólnogeograficznych, wydawanych przez europejskie agencje kartograficzne21-03-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/wykonanie-analizy-porownawczej-prezentacji-kartograficznej,-tresci-oraz-rozwiazan-graficznych-stosowanych-na-mapach-topograficznych-i-ogolnogeograficznych,-wydawanych-przez-europejskie-agencje-kartograficzne Numer referencyjny: GI-TOPO.2611.4.2017
Page

Organizacja Zjazdu delegatów stowarzyszenia EuroSDR w dniach 31 maja - 2 czerwca 2017 r10-03-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/organizacja-zjazdu-delegatow-stowarzyszenia-eurosdr-w-dniach-31-maja-2-czerwca-2017-r
Page

Przygotowanie materiałów na potrzeby działalności Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (KSNG) w zakresie opracowania wykazu polskich nazw budowli09-03-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/przygotowanie-materialow-na-potrzeby-dzialalnosci-komisji-standaryzacji-nazw-geograficznych-poza-granicami-rzeczypospolitej-polskiej-ksng-w-zakresie-opracowania-wykazu-polskich-nazw-budowli Numer referencyjny: GI-TOPO.2611.3.2017
Page

Opracowanie merytoryczne materiałów na potrzeby działalności Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju (KSNG) w 2017 r.09-03-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/opracowanie-merytoryczne-materialow-na-potrzeby-dzialalnosci-komisji-standaryzacji-nazw-geograficznych-poza-granicami-rzeczypospolitej-polskiej-przy-glownym-geodecie-kraju-ksng-w-2017-r. Numer referencyjny: GI-TOPO.2611.1.2017
Page

Sporządzenie do 30 opinii technicznych (ekspertyz)08-03-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/sporzadzenie-do-30-opinii-technicznych-ekspertyz Numer referencyjny: NG-NiK.2611.1.2017
Page

Usługi w zakresie tłumaczenia02-03-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/uslugi-w-zakresie-tlumaczenia Numer referencyjny: WZ.2611.1.2017
Page

Opracowanie oryginalnych zapisów niełacińskich dla nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata” (wyd. 2013) dla krajów (obszarów) posługujących się pismem arabskim02-03-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/opracowanie-oryginalnych-zapisow-nielacinskich-dla-nazw-zawartych-w-urzedowym-wykazie-polskich-nazw-geograficznych-swiata-wyd.-2013-dla-krajow-obszarow-poslugujacych-sie-pismem-arabskim Numer referencyjny: GI-TOPO.2611.2.2017
Page

Przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego na potrzeby systemu ASG-EUPOS28-02-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/przedluzenie-licencji-oprogramowania-antywirusowego-na-potrzeby-systemu-asg-eupos Numer referencyjny: GI-GSOP.2611.2.2017
Page

Obsługa konferencji kończącej projekt „Model bazy danych przestrzennych dotyczących środowiska przyrodniczego wraz z systemem zarządzania w aspekcie kartograficznych opracowań tematycznych” (enviDMS)15-02-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/obsluga-konferencji-konczacej-projekt-model-bazy-danych-przestrzennych-dotyczacych-srodowiska-przyrodniczego-wraz-z-systemem-zarzadzania-w-aspekcie-kartograficznych-opracowan-tematycznych-envidms Numer referencyjny: BO-ZP.2611.1.2017.enviDMS
Page

Bieżąca obsługa prawna GUGiK13-02-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/biezaca-obsluga-prawna-gugik Numer referencyjny: PL.2611.2.2017
Rejestr zmian