2017 Powyżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Pzp

Page

Przygotowanie do druku materiałów szkoleniowych oraz publikacji książki o roboczym tytule "Geoinformacja zmienia nasz świat", druk i dystrybucja publikacji27-12-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/przygotowanie-do-druku-materialow-szkoleniowych-oraz-publikacji-ksiazki-o-roboczym-tytule-geoinformacja-zmienia-nasz-swiat,-druk-i-dystrybucja-publikacji Numer referencyjny: BO-ZP.2610.45.2017.WZ
Page

Świadczenie usług dostępu do internetu na potrzeby systemu ASG-EUPOS14-12-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/swiadczenie-uslug-dostepu-do-internetu-na-potrzeby-systemu-asg-eupos Numer referencyjny: BO-ZP.2610.44.2017.GI.ASG-EUPOS
Page

Opracowanie cyfrowej ortofotomapy12-12-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/opracowanie-cyfrowej-ortofotomapy2 Numer referencyjny: BO-ZP.2610.43.2017.GI
Page

Sprzątanie lokali biurowo-magazynowych oraz utrzymanie zieleni i terenów utwardzonych na nieruchomościach użytkowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w 201806-12-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/sprzatanie-lokali-biurowo-magazynowych-oraz-utrzymanie-zieleni-i-terenow-utwardzonych-na-nieruchomosciach-uzytkowanych-przez-glowny-urzad-geodezji-i-kartografii-w-2018 Numer referencyjny: BO-ZP.2610.41.2017.BO
Page

Zakup specjalistycznego oprogramowania na potrzeby zachowania efektywności procesu kontroli jakości danych wchodzących do pzgik08-11-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/zakup-specjalistycznego-oprogramowania-na-potrzeby-zachowania-efektywnosci-procesu-kontroli-jakosci-danych-wchodzacych-do-pzgik Numer referencyjny: BO-ZP.2610.35.2017.GI
Page

Świadczenie usług dostępu do internetu07-11-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/swiadczenie-uslug-dostepu-do-internetu Numer referencyjny: BO-ZP.2610.36.2017.IZ
Page

Zakup usług wsparcia na oprogramowanie Trend Micro Deep Security09-10-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/zakup-uslug-wsparcia-na-oprogramowanie-trend-micro-deep-security Numer referencyjny: BO-ZP.2610.34.2017.IZ
Page

Budowa modeli 3D budynków03-10-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/budowa-modeli-3d-budynkow2 Numer referencyjny: BO-ZP.2610.28.2017.GI
Page

Dostawa sprzętu GNSS na potrzeby modernizacji systemu ASG-EUPOS02-10-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dostawa-sprzetu-gnss-na-potrzeby-modernizacji-systemu-asg-eupos Numer referencyjny: BO-ZP.2610.29.2017.GI-ASG.EUPOS
Page

Dostawa serwera plików NAS i dysków twardych27-09-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dostawa-serwera-plikow-nas-i-dyskow-twardych Numer referencyjny: BO-ZP.2610.32.2017.IZ
Page

Zakup usług wsparcia na oprogramowanie VMware27-09-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/zakup-uslug-wsparcia-na-oprogramowanie-vmware Numer referencyjny: BO-ZP.2610.31.2017.IZ
Page

Sporządzenie projektu technicznego zagęszczenia sieci stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS i testowanie systemów referencyjnych GNSS na obszarze kraju22-09-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/sporzadzenie-projektu-technicznego-zageszczenia-sieci-stacji-referencyjnych-systemu-asg-eupos-i-testowanie-systemow-referencyjnych-gnss-na-obszarze-kraju2 Numer referencyjny: BO-ZP.2610.30.2017.GI.ASG.EUPOS
Page

Przegląd, inwentaryzacja i konserwacja podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze części województw: dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. (obiekt 4734)08-09-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/przeglad,-inwentaryzacja-i-konserwacja-podstawowej-osnowy-geodezyjnej-na-obszarze-czesci-wojewodztw-dolnoslaskiego,-lubuskiego-i-wielkopolskiego.-obiekt-4734 Numer referencyjny: BO-ZP.2610.27.2017.GI
Page

Pozyskanie danych wysokościowych - Część 8 i 924-08-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/pozyskanie-danych-wysokosciowych-czesc-8-i-9 Numer referencyjny: BO-ZP.2610.24.2017.GI
Page

Kontrola modeli 3D budynków03-07-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/kontrola-modeli-3d-budynkow Numer referencyjny: BO-ZP.2610.21.2017.GI.CAPAP
Page

Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (część 75-81)28-06-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dostosowanie-baz-danych-egib-do-wymagan-zintegrowanego-systemu-informacji-o-nieruchomosciach-czesc-75-81 Numer referencyjny: BO-ZP.2610.19.2017.KN. ZSIN II
Page

Realizacja usług szkoleniowych dla zespołów projektowych projektów K-GESUT, ZSIN-Faza II i CAPAP19-06-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/realizacja-uslug-szkoleniowych-dla-zespolow-projektowych-projektow-k-gesut,-zsin-faza-ii-i-capap Numer referencyjny: BO-ZP.2610.20.2017.IZ.K-GESUT.ZSIN – Faza II.CAPAP
Page

Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu19-06-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/kompleksowa-organizacja-i-przeprowadzenie-szkolen-w-ramach-projektu-k-gesut-krajowa-baza-danych-geodezyjnej-ewidencji-sieci-uzbrojenia-terenu Numer referencyjny: BO-ZP.2610.18.2017.GI.GESUT
Page

Sporządzenie projektu technicznego zagęszczenia sieci stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS i testowanie systemów referencyjnych GNSS na obszarze kraju12-06-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/sporzadzenie-projektu-technicznego-zageszczenia-sieci-stacji-referencyjnych-systemu-asg-eupos-i-testowanie-systemow-referencyjnych-gnss-na-obszarze-kraju Numer referencyjny: BO-ZP.2610.14.2017.GI
Page

Zakup usług serwisowych urządzeń IBM09-06-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/zakup-uslug-serwisowych-urzadzen-ibm2 Numer referencyjny: BO-ZP.2610.16.2017.IZ
Page

Pomiar podstawowej osnowy magnetycznej na obszarze kraju wraz z opracowaniem wyników02-06-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/pomiar-podstawowej-osnowy-magnetycznej-na-obszarze-kraju-wraz-z-opracowaniem-wynikow Numer referencyjny: BO-ZP.2610.15.2017.GI
Page

Obsługa informatyczna Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii05-05-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/obsluga-informatyczna-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii Numer referencyjny: BO-ZP.2610.13.2017.BO
Page

Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach04-04-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dostosowanie-baz-danych-egib-do-wymagan-zintegrowanego-systemu-informacji-o-nieruchomosciach Numer referencyjny: BO-ZP.2610.8.2017.KN.ZSIN II
Page

Weryfikacja realizacji procesu dostosowania baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań ZSIN04-04-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/weryfikacja-realizacji-procesu-dostosowania-baz-danych-ewidencji-gruntow-i-budynkow-do-wymagan-zsin Numer referencyjny: BO-ZP.2610.12.2017.KN.ZSIN-Faza II
Page

Dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT03-04-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dostosowanie-danych-o-sieciach-uzbrojenia-terenu-do-zgodnosci-z-obowiazujacym-modelem-danych-gesut Numer referencyjny: BO-ZP.2610.3.2017.GI.GESUT
Page

Pozyskanie danych wysokościowych03-04-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/pozyskanie-danych-wysokosciowych Numer referencyjny: BO-ZP.2610.11.2017.GI
Page

Weryfikacja realizacji procesu dostosowania danych o sieciach uzbrojenia terenu do obowiązującego modelu danych GESUT30-03-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/weryfikacja-realizacji-procesu-dostosowania-danych-o-sieciach-uzbrojenia-terenu-do-obowiazujacego-modelu-danych-gesut Numer referencyjny: BO-ZP.2610.4.2017.GI.GESUT
Page

Opracowanie programu działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa22-03-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/opracowanie-programu-dzialan-promocyjnych-i-informacyjnych-realizowanych-przez-glowny-urzad-geodezji-i-kartografii-w-ramach-programu-operacyjnego-polska-cyfrowa Numer referencyjny: BO-ZP.2610.9.2017.WZIP
Page

Dostawa, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania infrastruktury w ramach projektów CAPAP,ZSIN Faza II, K-GESUT22-03-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dostawa,-utrzymanie-oraz-zapewnienie-ciaglosci-dzialania-infrastruktury-w-ramach-projektow-capap,zsin-faza-ii,-k-gesut Numer referencyjny: BO-ZP.2610.10.2017.IZ.CAPAP.ZSIN-FAZA II.K-GESUT
Page

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem21-03-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dostawa-sprzetu-komputerowego-wraz-z-oprogramowaniem Numer referencyjny: BO-ZP.2610.7.2017.GI.K-GESUT.ZSIN-Faza II.CAPAP
Page

Świadczenie usług Asysty Technicznej i Konserwacji dla infrastruktury Oracle15-03-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/swiadczenie-uslug-asysty-technicznej-i-konserwacji-dla-infrastruktury-oracle Numer referencyjny: BO-ZP.2610.2.2017.IZ
Page

Zakup usług serwisowych urządzeń IBM08-03-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/zakup-uslug-serwisowych-urzadzen-ibm Numer referencyjny: BO-ZP.2610.6.2017.IZ
Page

Plan Przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2017 przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii06-03-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/plan-przeprowadzania-postepowan-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-w-roku-2017-przez-glowny-urzad-geodezji-i-kartografii
Page

Opracowanie cyfrowej ortofotomapy28-02-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/opracowanie-cyfrowej-ortofotomapy Numer referencyjny: BO-ZP.2610.5.2017.GI
Page

Budowa modeli 3D budynków27-02-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/budowa-modeli-3d-budynkow Numer referencyjny: BO-ZP.2610.40.2016.GI.CAPAP
Page

Zakup usług serwisowych dla urządzeń sieciowych03-02-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/zakup-uslug-serwisowych-dla-urzadzen-sieciowych Numer referencyjny: BO-ZP.2610.1.2017.IZ
Page

Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz identyfikacja „Dobrych praktyk” wykorzystania kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowych map hydrograficznych opracowanych w ramach Projektu enviDMS05-01-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/kompleksowa-organizacja-i-przeprowadzenie-szkolen-oraz-identyfikacja-dobrych-praktyk-wykorzystania-kartograficznych-opracowan-tematycznych-w-postaci-cyfrowych-map-hydrograficznych-opracowanych-w-ramach-projektu-envidms Numer referencyjny: BO-ZP.2610.45.2016.GI.enviDMS
Rejestr zmian