Budowa modeli 3D budynków

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
161.9 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2017-10-03 10:11
PDF
Nazwa
SIWZ
Rozmiar pliku
1.1 MB
Nazwa pliku
SIWZ.pdf
Data publikacji
2017-10-03 10:11
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1 do SIWZ - SOPZ
Rozmiar pliku
856.3 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-SOPZ.pdf
Data publikacji
2017-10-03 10:11
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
1.0 MB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf
Data publikacji
2017-10-03 10:11
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3a do SIWZ - Wzór formularza ofertowego - Część 4
Rozmiar pliku
237.7 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3a-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego-Czesc-4.docx
Data publikacji
2017-10-03 10:11
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3b do SIWZ - Wzór formularza ofertowego - Część 5
Rozmiar pliku
236.3 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3b-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego-Czesc-5.docx
Data publikacji
2017-10-03 10:11
FILE
Nazwa
Załącznik nr 4a do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
Rozmiar pliku
128.4 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4a-do-SIWZ-Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-JEDZ.xml
Data publikacji
2017-10-03 10:11
PDF
Nazwa
Załącznik nr 4b do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
Rozmiar pliku
635.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4b-do-SIWZ-Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-JEDZ.pdf
Data publikacji
2017-10-03 10:11
PDF
Nazwa
Załącznik nr 5 do SIWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ
Rozmiar pliku
196.2 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Instrukcja-wypelniania-JEDZ.pdf
Data publikacji
2017-10-03 10:11
DOC
Nazwa
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia o orzeczeniu zakazu oraz o wyroku, decyzji administracyjnej
Rozmiar pliku
228.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-orzeczeniu-zakazu-oraz-o-wyroku,-decyzji-administracyjnej.docx
Data publikacji
2017-10-03 10:11
DOC
Nazwa
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o niezaleganiu z oplacaniem podatków i opłat lokalnych
Rozmiar pliku
228.3 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-niezaleganiu-z-oplacaniem-podatkow-i-oplat-lokalnych.docx
Data publikacji
2017-10-03 10:11
DOC
Nazwa
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
237.2 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-8-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.docx
Data publikacji
2017-10-03 10:11
DOC
Nazwa
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór wykazu usług
Rozmiar pliku
218.1 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-9-do-SIWZ-Wzor-wykazu-uslug.docx
Data publikacji
2017-10-03 10:11
DOC
Nazwa
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzór wykazu osób
Rozmiar pliku
226.2 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-10-do-SIWZ-Wzor-wykazu-osob.docx
Data publikacji
2017-10-03 10:11
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1 do SOPZ - Harmonogram realizacji zamówienia
Rozmiar pliku
224.1 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-SOPZ-Harmonogram-realizacji-zamowienia.pdf
Data publikacji
2017-10-03 10:11
FILE
Nazwa
Załącznik nr 2 do SOPZ - Wzór pliku CityGML
Rozmiar pliku
18.4 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-SOPZ-Wzor-pliku-CityGML.gml
Data publikacji
2017-10-03 10:11
XLS
Nazwa
Załącznik nr 3 do SOPZ - Etykieta plyty
Rozmiar pliku
9.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-SOPZ-Etykieta-plyty.xlsx
Data publikacji
2017-10-03 10:11
DOC
Nazwa
Załącznik nr 4 do SOPZ- Wzór Raportu dostawy
Rozmiar pliku
186.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-SOPZ-Wzor-Raportu-dostawy.docx
Data publikacji
2017-10-03 10:11
FILE
Nazwa
Załącznik nr 5 do SOPZ - Wzór pliku SHP z budynkami niezamodelowanymi
Rozmiar pliku
1.4 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-SOPZ-Wzor-pliku-SHP-z-budynkami-niezamodelowanymi.zip
Data publikacji
2017-10-03 10:11
DOC
Nazwa
Załącznik nr 6 do SOPZ- Wzór Protokołu przekazania Materiałów PZGiK
Rozmiar pliku
240.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-6-do-SOPZ-Wzor-Protokolu-przekazania-Materialow-PZGiK.doc
Data publikacji
2017-10-03 10:11
DOC
Nazwa
Załącznik nr 7 do SOPZ - Wzór Protokołu dostarczenia Bloku
Rozmiar pliku
234.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-7-do-SOPZ-Wzor-Protokolu-dostarczenia-Bloku.doc
Data publikacji
2017-10-03 10:11
XLS
Nazwa
Załącznik nr 8 do SOPZ - Wzór Wykazu budynków z procentowym pokryciem punktami
Rozmiar pliku
8.7 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-8-do-SOPZ-Wzor-Wykazu-budynkow-z-procentowym-pokryciem-punktami.xlsx
Data publikacji
2017-10-03 10:11
DOC
Nazwa
Załącznik nr 9 do SOPZ - Katalog typów dachów
Rozmiar pliku
92.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-9-do-SOPZ-Katalog-typow-dachow.docx
Data publikacji
2017-10-03 10:11
FILE
Nazwa
Załącznik nr 10 do SOPZ - Przykładowy plik SHP z obrysami punktów
Rozmiar pliku
7.9 MB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-10-do-SOPZ-Przykladowy-plik-SHP-z-obrysami-punktow.zip
Data publikacji
2017-10-03 10:11
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rozmiar pliku
79.6 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf
Data publikacji
2017-11-02 14:53
PDF
Nazwa
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ
Rozmiar pliku
255.0 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienie-i-zmiana-tresci-SIWZ.pdf
Data publikacji
2017-11-02 14:53
PDF
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar pliku
245.5 KB
Nazwa pliku
Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
Data publikacji
2017-11-22 08:47
PDF
Nazwa
Informacja o unieważnieniu postępowania - Część 4
Rozmiar pliku
254.5 KB
Nazwa pliku
Informacja-o-uniewaznieniu-postepowania-Czesc-4.pdf
Data publikacji
2018-02-16 14:56
PDF
Nazwa
Informacja o unieważnieniu postępowania - Część 5
Rozmiar pliku
252.8 KB
Nazwa pliku
Informacja-o-uniewaznieniu-postepowania-Czesc-5.pdf
Data publikacji
2018-02-26 14:05
Rejestr zmian