Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
123.0 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2017-03-21 15:55
PDF
Nazwa
SIWZ
Rozmiar pliku
474.5 KB
Nazwa pliku
SIWZ.pdf
Data publikacji
2017-03-21 15:55
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ
Rozmiar pliku
712.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-OPZ.pdf
Data publikacji
2017-03-21 15:55
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
355.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf
Data publikacji
2017-03-21 15:55
PDF
Nazwa
Załącznik nr 3 do Umowy - Protokół odbioru ilościowego
Rozmiar pliku
268.1 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-Umowy-Protokol-odbioru-ilosciowego.pdf
Data publikacji
2017-03-21 15:55
PDF
Nazwa
Załącznik nr 4 do Umowy - Protokół odbioru
Rozmiar pliku
311.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-Umowy-Protokol-odbioru.pdf
Data publikacji
2017-03-21 15:55
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy z załącznikiem
Rozmiar pliku
153.4 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Formularz-ofertowy-z-zalacznikiem.docx
Data publikacji
2017-03-21 15:55
PDF
Nazwa
Załącznik nr 4 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) wersja PDF
Rozmiar pliku
88.4 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-JEDZ-wersja-PDF.pdf
Data publikacji
2017-03-21 15:55
FILE
Nazwa
Załącznik nr 4 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) wersja xml
Rozmiar pliku
120.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-JEDZ-wersja-xml.xml
Data publikacji
2017-03-21 15:55
PDF
Nazwa
Załącznik nr 5 do SIWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ
Rozmiar pliku
239.7 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Instrukcja-wypelniania-JEDZ.pdf
Data publikacji
2017-03-21 15:55
DOC
Nazwa
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
18.9 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.docx
Data publikacji
2017-03-21 15:55
DOC
Nazwa
Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie art. 24
Rozmiar pliku
40.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Oswiadczenie-art.-24.doc
Data publikacji
2017-03-21 15:55
PDF
Nazwa
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 31.03.2017
Rozmiar pliku
219.6 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-i-zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-31.03.2017.pdf
Data publikacji
2017-03-31 11:51
PDF
Nazwa
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 05.04.2017
Rozmiar pliku
215.7 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-tresci-SIWZ-z-dnia-05.04.2017.pdf
Data publikacji
2017-04-05 14:25
PDF
Nazwa
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 10.04.2017
Rozmiar pliku
220.9 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-i-zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-10.04.2017.pdf
Data publikacji
2017-04-10 13:16
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3a do SIWZ - Formularz techniczny
Rozmiar pliku
212.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3a-do-SIWZ-Formularz-techniczny.docx
Data publikacji
2017-04-10 13:17
PDF
Nazwa
Odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zmiana treści SIWZ z dnia 26.04.2017
Rozmiar pliku
528.4 KB
Nazwa pliku
Odpowiedzi-na-pytania-wykonawcow-oraz-zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-26.04.2017.pdf
Data publikacji
2017-04-26 15:34
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ - zmiana z dnia 26.04.2017
Rozmiar pliku
1.6 MB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-OPZ-zmiana-z-dnia-26.04.2017.pdf
Data publikacji
2017-04-26 15:35
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy - zmiana z dnia 26.04.2017
Rozmiar pliku
479.8 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-umowy-zmiana-z-dnia-26.04.2017.pdf
Data publikacji
2017-04-26 15:36
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3a do SIWZ - Formularz techniczny - zmiana z dnia 26.04.2017
Rozmiar pliku
222.7 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3a-do-SIWZ-Formularz-techniczny-zmiana-z-dnia-26.04.2017.docx
Data publikacji
2017-04-26 15:36
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 28.04.2017
Rozmiar pliku
68.2 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-28.04.2017.pdf
Data publikacji
2017-04-28 14:41
PDF
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert w dniu 12.05.2017
Rozmiar pliku
211.3 KB
Nazwa pliku
Informacja-z-otwarcia-ofert-w-dniu-12.05.2017.pdf
Data publikacji
2017-05-16 15:28
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty
Rozmiar pliku
231.1 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf
Data publikacji
2017-05-31 16:13
Rejestr zmian