Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
424.8 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2017-04-04 18:35
PDF
Nazwa
SIWZ
Rozmiar pliku
1.6 MB
Nazwa pliku
SIWZ.pdf
Data publikacji
2017-04-04 18:35
PDF
Nazwa
Instrukcja odnośnie sposobu ściągnięcia poszczególnych części OPZ z serwera FTP
Rozmiar pliku
213.2 KB
Nazwa pliku
Instrukcja-odnosnie-sposobu-sciagniecia-poszczegolnych-czesci-OPZ-z-serwera-FTP.pdf
Data publikacji
2017-04-04 18:35
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1a do SIWZ - OPZ
Rozmiar pliku
1.8 MB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1a-do-SIWZ-OPZ-.pdf
Data publikacji
2017-04-04 18:35
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1b do SIWZ - OPZ
Rozmiar pliku
1.7 MB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1b-do-SIWZ-OPZ.pdf
Data publikacji
2017-04-04 18:35
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
1.4 MB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf
Data publikacji
2017-04-04 18:35
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2.1 do SIWZ - Opis sposobu obliczenia ceny [cz 54-71]
Rozmiar pliku
197.9 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2.1-do-SIWZ-Opis-sposobu-obliczenia-ceny-cz-54-71.pdf
Data publikacji
2017-04-04 18:35
PDF
Nazwa
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego
Rozmiar pliku
925.3 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego.pdf
Data publikacji
2017-04-04 18:35
FILE
Nazwa
Załącznik nr 4 do SIWZ Jedz espd Gugik [8]
Rozmiar pliku
120.9 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Jedz-espd-Gugik-8.xml
Data publikacji
2017-04-04 18:35
PDF
Nazwa
Załącznik nr 4a do SIWZ wersja pdf espd-request Gugik [8]
Rozmiar pliku
85.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4a-do-SIWZ-wersja-pdf-espd-request-Gugik-8.pdf
Data publikacji
2017-04-04 18:35
PDF
Nazwa
Załącznik nr 5 do SIWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ
Rozmiar pliku
357.3 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Instrukcja-wypelniania-JEDZ.pdf
Data publikacji
2017-04-04 18:35
PDF
Nazwa
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
297.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej-.pdf
Data publikacji
2017-04-04 18:35
PDF
Nazwa
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu wykonanych usług
Rozmiar pliku
434.3 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wzor-wykazu-wykonanych-uslug.pdf
Data publikacji
2017-04-04 18:35
PDF
Nazwa
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór wykazu osób
Rozmiar pliku
462.8 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-8-do-SIWZ-Wzor-wykazu-osob.pdf
Data publikacji
2017-04-04 18:35
PDF
Nazwa
Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie art.24
Rozmiar pliku
456.9 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-9-do-SIWZ-Oswiadczenie-art.24.pdf
Data publikacji
2017-04-04 18:35
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - Wzór wykazu podwykonawców
Rozmiar pliku
289.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-Formularza-ofertowego-Wzor-wykazu-podwykonawcow.pdf
Data publikacji
2017-04-04 18:35
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1.1 do Umowy (do Załącznika nr 2 do SIWZ) - Wzór Protokołu Przekazania
Rozmiar pliku
458.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1.1-do-Umowy-do-Zalacznika-nr-2-do-SIWZ-Wzor-Protokolu-Przekazania.pdf
Data publikacji
2017-04-04 18:35
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1.2 do Umowy (do Załącznika nr 2 do SIWZ) - Wzór Protokołu Przekazania
Rozmiar pliku
456.7 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1.2-do-Umowy-do-Zalacznika-nr-2-do-SIWZ-Wzor-Protokolu-Przekazania.pdf
Data publikacji
2017-04-04 18:35
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2 do Umowy (do Załącznika nr 2 do SIWZ) - Wzór Protokołu Odbioru
Rozmiar pliku
267.3 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-Umowy-do-Zalacznika-nr-2-do-SIWZ-Wzor-Protokolu-Odbioru.pdf
Data publikacji
2017-04-04 18:35
PDF
Nazwa
Zmiana treści SIWZ z dnia 12.04.2017
Rozmiar pliku
340.2 KB
Nazwa pliku
Zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-12.04.2017.pdf
Data publikacji
2017-04-12 15:45
PDF
Nazwa
SIWZ - po zmianie z dnia 12.04.2017
Rozmiar pliku
1.4 MB
Nazwa pliku
SIWZ-po-zmianie-z-dnia-12.04.2017.pdf
Data publikacji
2017-04-12 15:45
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2.1 do SIWZ - Opis sposobu obliczenia ceny po zmianie z dnia 12.04.2017
Rozmiar pliku
196.7 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2.1-do-SIWZ-Opis-sposobu-obliczenia-ceny-po-zmianie-z-dnia-12.04.2017.pdf
Data publikacji
2017-04-12 15:46
PDF
Nazwa
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego po zmianie z dnia 12.04.2017
Rozmiar pliku
991.9 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego-po-zmianie-z-dnia-12.04.2017.pdf
Data publikacji
2017-04-12 15:46
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 19.04.2017
Rozmiar pliku
74.2 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-19.04.2017.pdf
Data publikacji
2017-04-20 10:02
PDF
Nazwa
Zmiana treści SIWZ z dnia 21.04.2017
Rozmiar pliku
274.8 KB
Nazwa pliku
Zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-21.04.2017.pdf
Data publikacji
2017-04-21 14:39
PDF
Nazwa
Zmiana treści SIWZ z dnia 25.04.2017
Rozmiar pliku
326.4 KB
Nazwa pliku
Zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-25.04.2017.pdf
Data publikacji
2017-04-25 17:14
PDF
Nazwa
SIWZ - tekst ujednolicony po zmianach aktualny na dzień 25.04.2017
Rozmiar pliku
1.7 MB
Nazwa pliku
SIWZ-tekst-ujednolicony-po-zmianach-aktualny-na-dzien-25.04.2017.pdf
Data publikacji
2017-04-25 17:14
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27.04.2017
Rozmiar pliku
66.0 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-27.04.2017.pdf
Data publikacji
2017-04-28 13:22
PDF
Nazwa
Zmiana treści SIWZ z dnia 10.05.2017
Rozmiar pliku
247.3 KB
Nazwa pliku
Zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-10.05.2017.pdf
Data publikacji
2017-05-11 09:02
PDF
Nazwa
Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 13.05.2017
Rozmiar pliku
278.3 KB
Nazwa pliku
Odpowiedzi-na-pytania-do-SIWZ-z-dnia-13.05.2017.pdf
Data publikacji
2017-05-13 14:18
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego - wersja do edycji
Rozmiar pliku
227.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego-wersja-do-edycji.doc
Data publikacji
2017-05-17 13:53
DOC
Nazwa
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - Wzór wykazu podwykonawców - wersja do edycji
Rozmiar pliku
195.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-Formularza-ofertowego-Wzor-wykazu-podwykonawcow-wersja-do-edycji.doc
Data publikacji
2017-05-17 13:53
PDF
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert w dniu 22.05.2017
Rozmiar pliku
756.5 KB
Nazwa pliku
Informacja-z-otwarcia-ofert-w-dniu-22.05.2017.pdf
Data publikacji
2017-05-23 11:09
PDF
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie z dnia 31.05.2017
Rozmiar pliku
275.6 KB
Nazwa pliku
Informacja-z-otwarcia-ofert-sprostowanie-z-dnia-31.05.2017.pdf
Data publikacji
2017-05-31 16:32
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o unieważnienieniu postępowania w Części 54, 57, 62, 68
Rozmiar pliku
280.0 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-uniewaznienieniu-postepowania-w-Czesci-54,-57,-62,-68.pdf
Data publikacji
2017-05-31 16:33
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty
Rozmiar pliku
115.3 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf
Data publikacji
2017-07-14 10:04
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty - Cześć 60 i 67
Rozmiar pliku
401.8 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-Czesc-60-i-67.pdf
Data publikacji
2017-08-03 15:53
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Części nr 61
Rozmiar pliku
362.8 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania-w-zakresie-Czesci-nr-61.pdf
Data publikacji
2017-08-22 11:58
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Części nr 74
Rozmiar pliku
353.3 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania-w-zakresie-Czesci-nr-74.pdf
Data publikacji
2017-10-11 12:25
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 23.10.2017
Rozmiar pliku
386.0 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-z-dnia-23.10.2017.pdf
Data publikacji
2017-10-24 11:36
PDF
Nazwa
Informacja o unieważnieniu postępowania - Część 56
Rozmiar pliku
207.8 KB
Nazwa pliku
Informacja-o-uniewaznieniu-postepowania-Czesc-56.pdf
Data publikacji
2018-03-01 14:45
PDF
Nazwa
Informacja o unieważnieniu postępowania - Część 71
Rozmiar pliku
207.2 KB
Nazwa pliku
Informacja-o-uniewaznieniu-postepowania-Czesc-71.pdf
Data publikacji
2018-03-01 14:52
PDF
Nazwa
Informacja o unieważnieniu postępowania - Część 69
Rozmiar pliku
160.9 KB
Nazwa pliku
Informacja-o-uniewaznieniu-postepowania-Czesc-69.pdf
Data publikacji
2018-03-29 10:48
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie Części nr 69
Rozmiar pliku
371.9 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-uniewaznieniu-czynnosci-wyboru-najkorzystniejszej-oferty-w-zakresie-Czesci-nr-69.pdf
Data publikacji
2018-03-29 10:48
PDF
Nazwa
Informacja o unieważnieniu postępowania - Część 55
Rozmiar pliku
161.5 KB
Nazwa pliku
Informacja-o-uniewaznieniu-postepowania-Czesc-55.pdf
Data publikacji
2018-04-05 13:07
PDF
Nazwa
Informacja o unieważnieniu postępowania - Część 65
Rozmiar pliku
160.3 KB
Nazwa pliku
Informacja-o-uniewaznieniu-postepowania-Czesc-65.pdf
Data publikacji
2018-04-20 13:07
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie Części nr 65
Rozmiar pliku
334.3 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-uniewaznieniu-czynnosci-wyboru-najkorzystniejszej-oferty-w-zakresie-Czesci-nr-65.pdf
Data publikacji
2018-04-20 13:07
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Rozmiar pliku
272.8 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania.pdf
Data publikacji
2018-05-18 17:33
Rejestr zmian